University of Leoben

I Leoben er det gode muligheter for å kombinerer studier, fjellturer og kultur!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Montanuniversität Leoben er et relatvt lite universitet som til gjengjeld har stort fokus på den enkelte student. Leoben er en by med rundt 25.000 innbyggere i hjertet av delstaten Steiermark i Østerrike.

Universitetet er ranget høgt på ulike rankinglister, både innan " Mining and Mineral Engineering" og "Metallurgical Engineering": Les mer om dette her.

Det Teknisk Naturvitenskapelig fakultet ved UiS har en Erasmus+-avtale med universitetet i Leoben.

Se her for informasjon om Departement Petroleum Engineering i Leoben.

Undervisningsspråk

Fagtilbudet er i all hovedsak på tysk, men det er mulig å finne et utvalg av fag som undervises på engelsk. Det er en fordel om du har hatt tysk på vgs dersom du vurderer å studere på MUL.
Flere av masterprogrammene blir undervist på engelsk, blant annet Petroleum Engineering og Goscience

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i tysk og/eller engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

2 plasser fordelt mellom bachelorstudenter i petroleumteknologi, og masterstudenter i petroelumsteknologi og petroleumgeologi.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester (=vintersemester): 1. oktober – 15. februar

Vårsemester (=sommersemester): medio februar – 30. juni

Valg av emner

Emner på engelsk: MobilityOnline (unileoben.ac.at)

For bachelorstudenter på Bachelor i Petroleum Engineering, se her og her (5. og 6. semester blir tilbudt på engelsk) .

For masterstudenter på Bachelor i Petroleum Engineering, se her og her
(masterprogrammet er på engelsk).

For master studenter i Petroleum Geoscience se her og her ( deler av programmet er på engelsk)

MERK!
Det anbefales å gå tidlig i dialog med din studiekonsulent slik at dere i fellesskap kan legge opp en fornuftig studieplan. En del fag undervises på tysk og det vil gjerne ikke være klart før kort tid før avreise hvilke fag som tilbys neste semester.
Merk også at du må regne med å ta mange flere fag enn det du er vant med på UiS ettersom mange fag er på mellom 3-6 studiepoeng.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Universitetet har ikke mulighet til å reservere bolig for Erasmus+ studenter så det anbefales å søke om bolig med en gang du får bekreftelse på opptak!

Informasjon om bolig 

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum.

Flere spørsmål?