University of Ljubljana

Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Ljubljana (UNILJ) er med sine 60.000 studenter det største universitetet i Slovenia.
Opphold på ett år anbefales av faglige grunner. Opphold kun i høstsemesteret er vanskelig på grunn av at høstsemesteret går frem til 20. februar.

Universitetet i Stavanger og UNILJ har flere Erasmus+ avtaler med UNILJ:

- En avtale åpner for utveksling av studenter som studerer engelsk på bachelornivå, enten på lektor- eller bachelorprogram. Avtalen kan også brukes av GLU-studenter som tar engelsk didaktikk.

- Det fins også avtaler for både statsvitenskap og rettsvitenskap

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

2 innenfor engelsk

2 innenfor statsvitenskap

2 innen for rettsvitenskap

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: Rundt 1. oktober til 20. februar

Vårsemester: Rundt 20. februar til 10. juli

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Det er mulig å søke om bolig via universitetet (NB!! delt soverom), men det gis ingen boliggaranti. Det er også mulig å få hjelp til å finne bolig på det private markedet. Informasjon om bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum.

Flere spørsmål?