University of Mannheim

Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universität Mannheim ligger i Mannheim i den tyske delstaten Baden-Württemberg. En stor del av universitetet er plassert på barokkslottet Schloss Mannheim, som er Europas nest største etter Versailles. Universitetet ble opprettet som handelshøyskole i 1907, og ble omdannet til universitetet i 1967. Universitetet i Mannheim er et av de høyest rankede universiteter i Europa spesielt innen økonomi og samfunnsvitenskap og har omtrent 15 % internasjonale studenter.

Se video: Living and Studying as an International at the University of Mannheim

Universitetet i Stavanger og Uni-Mannheim har inngått en Erasmusvtale for utveksling av studenter innenfor humanistiske fag på både bachelor- og masternivå.

Undervisningsspråk

Engelsk og tysk

Krav om språkkunnskaper

tudenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå= 4 fra vgs) i språket de skal studere på i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

2 (med opphold på inntil ett studieår)

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: August - slutten av januar
Vårsemester: Februar - slutten av juli

Valg av emner

Avtalen UiS har med Uni-Mannheim åpner i hovedsak for å følge emner ved School of Humanities. Se oversikt over studietilbudet under Course Catalog for exchange students.

Minimum 50 % av emnene du velger må være blant de som tilbys ved School of Humanities. Videre kan du velge opptil 50 % av emnene dine fra "University-wide electives" emnene.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Uni-Mannheim bistår utvekslingsstudenter med å søke bolig enten gjennom universitetet eller å finne bolig på det private markedet.

Du kan også undersøke muligheter på egen hånd på wg-gesucht.de.

Flere spørsmål?