University of Mississippi

Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Mississippi (UM), bedre kjent som Ole Miss, ligger i delstaten Mississippi, USA. Universitetet ble grunnlagt i 1844, og har i dag rundt 20 000 studenter. Ole Miss tilbyr studieprogram innen et bredt spekter av fag, både på bachelor- og masternivå. Universitetet er plassert i byen Oxford, en drøy times kjøring fra Memphis, Tennessee.

Universitetet i Stavanger har en utvekslingsavtale med UM som er åpen for alle studieprogram som finner relevante emner.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

UM stiller ingen spesifikke krav til engelskkompetanse, men det er anbefalt å beherske engelsk på nivå med karakter 4 i engelsk fra videregående skole.

Karakterkrav

Ingen spesifikke krav for bachelorstudenter. Masterstudenter må sende inn bekreftelse på at hen er: "a master’s level student in good standing". Med "good standing" forstås vanligvis at man har et karaktersnitt på rundt C eller bedre.

For studenter som skal ha praksis under utvekslingsoppholdet, vil UM gjøre en individuell vurdering av søkerens oppnådde resultater.

Antall utvekslingsplasser totalt

Foreløpig ingen begrensninger for betalplasser (betaler studieavgift/skolepenger). Med forbehold om endringer.

Antall friplasser per semester

Ikke aktuelt med friplasser.

Informasjon om skolepenger

USD 5,300 for 2022/2023 (med forbehold om endringer). Ulike mindre avgifter kommer i tillegg. Se mer informasjon om skolepenger her (med forbehold om endringer):

Merk: For å søke om fritak for UMs obligatoriske helseforsikring, krever UM at UiS-studenter tegner ANSA-forsikring . Søkerne har selv ansvar for å levere nødvendig dokumentasjon innen gitt frist. UiS gir ingen garanti for at fritak for helseforsikring blir innvilget.

Stipendmuligheter

Lånekassen har gode støtteordninger for studenter som tar deler av studiet i utlandet.

Masterstudenter kan søke om stipend fra Norge-Amerika Foreningen (NORAM). Studenter på masternivå kan også søke stipend fra U.S.-Norway Fulbright Foundation dersom studieoppholdet i USA varer ett helt år. Merk at begge disse stipendene kun har årlige søknadsfrister.

Semesterorganisering

Vårsemesteret går fra midten av januar til midten av mai.

Høstsemesteret fra midten av august til midten av desember.

Valg av emner

Se emneportalen på nett. Velg Course Schedule under Academics midt på siden. Bruk rullegardinmenyen for å velge relevant semester. Dersom fremtidig tilbud ikke enda er publisert, sjekk hvilke emner som ble tilbudt sist høst- eller vårsemester.

Emner med nummer fra 200-400 er på undergraduate-nivå (bachelor), mens emner merket med 500 og oppover er primært for graduate-studenter (master). NB! Emner på 100-nivå blir ikke godkjent.

Erfaringsmessig vil det være begrensninger på hvilke emner internasjonale studenter får tilgang til, så studenter som reiser til UM bør ikke ha for mange obligatoriske emner som skal tas under utvekslingsoppholdet.

UM har ikke utfyllende emnebeskrivelser (kalt Syllabus) tilgjengelige på nett. Basert på tidligere erfaringer, fungerer det best å vente til emneoversikt for det aktuelle semesteret blir publisert (typisk april eller oktober for påfølgende semester), for deretter å ta kontakt direkte med den som står oppført som emneansvarlig.

Studiepoeng i utlandet

15 credits = 30 studiepoeng på bachelornivå.

12 credits = 30 studiepoeng på masternivå.

Bolig

Internasjonalt kontor har reservert rom for internasjonale studenter i et leilighetskompleks nær campus. Vi gjør oppmerksom på at standard og nivå på renhold er lavere enn i Norge.

Leilighetskomplekset er sparsommlig utstyrt, så utgifter til kjøkkenutstyr med mer må påregnes. Informasjon om on-campus og off-campus housing.

Det finnes også en egen buss som studenter kan ta gratis, men generelt så er det å ta seg rundt i USA uten bil gjerne tidkrevende og til dels tungvint.

Visum

Alle som skal studere i USA må ha visum.

Les her for mer informasjon om studentvisum til USA.

Flere spørsmål?