University of Münster

Studerer du økonomi eller juss og er på jakt etter en spennende mulighet i Tyskland? Reis på Erasmus+ utveksling til University of Münster!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Münster er det tredje største universitetet i Tyskland med over 42 000 studenter.

Universitetet i Stavanger har en Erasmus+-avtale som gjelder for studenter ved Handelshøyskolen.

Undervisningsspråk

Engelsk eller tysk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i språket de skal studere på i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Totalt 4 studenter fra økonomi og administrasjon (bachelor og master) og rettsvitenskap ved Handelshøgskolen.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

NB! Tyskland har en annen semesterordning enn i Norge.

Høstsemester: Fra oktober til slutten av mars
Vårsemester: Fra april til slutten av september

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Exchange students canapplyforaroom in a student hall of residence operated by the Studierendenwerk Münster (Student Support Services). Unfortunately, not all students can be accommodated here. However, there are several alternatives. The Episcopalian Student Support Services also operates five halls of residence in the city of Münster and many exchange students also find accommodation on the private

housing market.

Flere spørsmål?