University of Naples 'Federico II'

Universitetet i Napoli Federico II (UNINA) ble grunnlagt i 1224, og regnes derfor som verdens eldste statlige universitet.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Med en unik historie og universitetsbygg spredt utover hele Napoli, i alt fra gamlebyen til mer moderne byområder utenfor byen, blir man en del av et studentfellesskap på nær 100.000 studenter.

UiS har en Erasmus-avtale med Department of Political Sciences ved UNINA, som gjelder for GLU-studenter som skal ta samfunnsfag under utveksling.

Undervisningsspråk

Italiensk og engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

2

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på utveksling via en Erasmus+-avtale er fritatt for å betale skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester (Semester 1): September-januar

Vårsemester (Semester 2): Februar-juni

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon.

Valg av emner

GLU-studenter skal følge emner undervist på engelsk i mastergraden International Relations. Kontakt faglig ansvarlig for avtalen, for detaljer.

Studiepoeng i utlandet

30 studiepoeng = 30 ECTS/CFU

Bolig

UNINA samarbeider med International Students Union (ISU), som bistår utvekslingsstudenter med å finne bolig i Napoli. Mer informasjon.

Flere spørsmål?