University of Nottingham

Er du sykepleie- eller jordmorstudent og dyktig i engelsk? Nå har du muligheten til å ta del i studentlivet ved University of Nottingham som er et av de ledende forskningsbaserte universitetene i hele Storbritannia. Få et internasjonalt perspektiv og globalt perspektivt, samt nye kulturopplevelser gjennom studiene dine!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Nottingham (30 000 studenter) ligger i East Midlands og er spesielt kjent for sin forskning på Magnetic Resonance Imaging (MRI) og for svært gode sportsfasiliteter for idrettsinteresserte studenter. Universitetet har røtter tilbake til 1798 og fikk universitetsstatus i 1948. Studenter bor i grønne omgivelser på campusområdet rett utenfor byen. Turen til sentrum tar et lite kvarter med bybanen som åpnet i 2017.

UiS har inngått en Erasmus+ avtale med University of Nottingham innen sykepleie.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha 5 i engelsk fra videregående ELLER ta en IELTS test (gjennomsnittskarakter 7.0 sammenlagt og minimum karakter 6,0 på alle deler).

Påmelding til test 

Karakterkrav

Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall praksisplasser

2 plasser for studenter på bachelor i sykepleie

2 plasser for studenter på master i jordmorfag.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Viktig melding angående studentutveksling til Storbritania 2023/2024:
I tillegg til lån og stipend fra Lånekassen, finnes det også en mulighet for Erasmus+-internasjonal dimensjon-stipend. Dersom det er tilstrekkelig med midler tilgjengelig, vil studenter kunne få tildelt et slikt stipend.

Studenter som søker på Erasmus+ internasjonal dimensjon-stipend vil først få svar på om de mottar stipend ca. 3 uker etter søknadsfrist (1. februar for utveksling på høsten og 1. september for utveksling på våren).

Informasjon om prioriteringer og stipendsatser.

Studenter under Erasmus+ Internasjonal dimensjon slipper å betale skolepenger.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 60 CATS (Credit Accumulation Transfer System)

Bolig

Informasjon om bolig kan du lese mer om her: Accommodation

Visum

Praksisstudenter:

Studenter som skal på et utvekslingsopphold som bare innebærer praksis, behøver visum og må søke på "Temporary Worker Government Authorized Exchange Visa" (https://www.gov.uk/government-authorised-exchange). Visumsøknaden innebærer en del kostnader og personlig oppmøte på ambassaden i Oslo . Det anbefales å komme i gang så tidlig som mulig med denne prosessen. Vennligst kontakt Internasjonal Seksjon for mer informasjon.

Vaksiner

Sjekk UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vi du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen. Det kan også hende at praksisplassen og/eller sykehuset du skal til krever at du tar en del vaksiner i forkant av avreise.

OBS! Sykepleie/Jordmorstudenter må ta hepatitt B vaksine før reisen til UK. Merk at hele vaksinasjonsprosessen kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?