University of Plymouth

Er du på jakt etter en uforglemmelig opplevelse? Har du lyst til å utvikle din faglige kompetanse og øke dine engelskkunnskaper? Reis på utveksling til naturskjønne Plymouth! Plymouth er en sommerby med utsikt utover havet, små butikker og steder å spise rundt hvert hjørne. Det er også en nasjonalpark som heter Darthmore med fine turområder ikke langt fra byen.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Plymouth er en gammel og historierik by som ligger på sørsida av Devon. Universitetet er en av de største institusjonene i den sørvestlige England og har i dag omtrent 23000 studenter, derav 3000 er internasjonale. Universitetet har til sammen 5 fakultet som har studieprogram innenfor Arts & Humanities, Business, Health & Human Sciences, Science & Engineering og Medicine & Dentistery.

UiS har inngått en Erasmus+-avtale med Plymouth innen paramedisin.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Merk: Institutt for helsefag krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig OG skriftlig) på vitnemålet fra videregående skole. Studenter som ikke oppfyller kravet kan avlegge IELTS eller TOEFL test. Dokumentasjon må innhentes på engelsk i god tid.

Karakterkrav

Alle emner ved UiS, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall praksisplasser

2 studenter fra bachelor i paramedisin.

Informasjon om praksisplasser - helsefag

Du vil få tildelt praksisplass i løpet av søknadsprosessen.

Les også denne artikkelen som beskriver Emilies opphold i Plymouth.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitet

Stipendmuligheter

Semesterorganisering

Høstsemester: september – slutten av januar

Vårsemester: slutten av januar – slutten av mai

Akademisk kalender

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 60 Plymouth Credits

Bolig

Det er mulig å søke om bolig gjennom University of Plymouth.

Mer informasjon her.

Visum

Studenter med norsk statsborgerskap trenger ikke studentvisum i Storbritannia så lenge de skal studere i mindre enn 6 måneder.

Praksisstudenter:

Studenter som skal på et utvekslingsopphold som bare innebærer praksis, behøver visum og må søke på "Temporary Worker Government Authorized Exchange Visa" (https://www.gov.uk/government-authorised-exchange). Visumsøknaden innebærer en del kostnader og personlig oppmøte på ambassaden i Oslo . Det anbefales å komme i gang så tidlig som mulig med denne prosessen. Vennligst kontakt Internasjonal Seksjon for mer informasjon.

Vaksiner

Krav fra Plymouth:

  • In regards to immunisations, all students will need to provide evidence for the following vaccines – Hepatitis B, TB, Chicken Pox, MMR, Polio and Tetanus.
  • Students will also require Exposure Prone Procedures clearance, which includes a blood test for Hepatitis B, Hepatitis C and HIV.
  • All students on placement must arrange for an occupational health check with the local health service to go on placement. This can be done via a doctor from the team here phoning the students remotely .

Sjekke også UD sine landsider for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Dersom det er aktuelt, vil du få informasjon om krav til vaksiner og helsesjekk direkte fra universitetet/praksisplassen i løpet av søknadsprosessen. Det kan også hende at praksisplassen og/eller sykehuset du skal til krever at du tar en del vaksiner i forkant av avreise eller ved ankomst.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend fra Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Sjekk informasjon på ANSA om utvidet forsikringsordning for praksisstudenter i utlandet.

Flere spørsmål?