University of Seville

University of Seville er et av de best rangerte universitetene i Spania, og har over 65 000 studenter. Universitetet er kjent for sin forskning innen teknologi og vitenskap.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Seville har ulike campuser spredt rundt om i Sevilla, Spania.

UiS har Erasmus+-utvekslingsavtale med Sevilla innen Computer Science og English Language and Literature.

Undervisningsspråk

Engelsk og spansk.

Krav om språkkunnskaper

Computer Science:
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 i (les: høyere mellomnivå) i spansk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

English Language and Literature:
Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum C1 i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Computer Science: 2 plasser
English Language and Literature: 2 plasser

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for å betale skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+ stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høst semester
Forelesninger starter i september og går frem til januar

Eksamensperiode; januar/februar

Vår semesteret

Forelesninger fra begynnelsen av februar til juni

Eksamensperiode; juni/juli

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger, må du selv sjekke om du trenger visum til Spania.

Flere spørsmål?