University of Split

University of Split / Sveučilište u Splitu

Undervisningsspråk

Engelsk og kroatisk.

Antall utvekslingsplasser totalt

2 studenter til sammen for bachelor i rettsvitenskap og master i forretningsjus

2 studenter på master i økonomi og administrasjon

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemesteret: Slutten av sept. til slutten av jan, med påfølgende eksamensperiode jan-feb.

Vårsemesteret: Slutten av feb. til midten av juni, men påfølgende eksamensperiode juni-juli eller august-september.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frit for innlevering av bachelor- eller masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon.

Valg av emner

Les om emner i emnekatalogen her: COURSE CATALOGUE.pdf (unist.hr)

Studenter på rettsvitenskap eller forretningsjus kan ta emner under Faculty of Law

Studenter på master i økonomi og administratsjon kan ta emner under Faculty of Economics, Business and Tourism

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Erasmus+ studenter kan søke om bolig etter første-mann-til-mølla-prinsippet. Split har holdt av 50 boliger til Erasmus+ studenter. Søknad om bolig gjøre samtidig som øvrig søknadsprosedyre til Split.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Kroatia.