University of Trento

Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Trento ligger i de italienske alper, i byen Trento som har 120.000 innbyggere. Universitetet har 16.000 studenter og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

UiS har en Erasmus+ avtale med University of Trento som åpner for utveksling av studenter fra teknisk-naturvitenskapelig fakultet, samfunnsvitenskapelig fakultet, Handelshøgskolen ved UiS og Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora.

Undervisningsspråk

Engelsk eller italiensk.

Krav om språkkunnskaper

Anbefalt språknivå ved ankomst er B2-nivå i engelsk (for emner undervist på engelsk) og A2-nivå i italiensk (for emner undervist på italiensk), i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Noen emner kan ha spesifikke språkkrav.

Erasmus+ studenter kan ta kurs i italiensk ved universitetet i Trento uten ekstra kostnad. Dette gjelder uavhengig av hvilket nivå kurset er på. Studenter som ønsker å melde seg opp til et italiensk språkkurs ved University Language Centre i Trento bes fylle inn et online søknadskjema.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Teknisk naturvitenskapelig fakultet:

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi: 8 bachelor/master studenter

Institutt for data og elektroteknologi: 4 bachelor/masterstudenter

Instiutt for økonomi, risiko og planlegging: 2 passer for master i samfunnsikkerhet / Risk Analysis

Samfunnsvitenskapelig fakultet: 2 bacherlor/masterstudenter

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora: 2 studenter fra Institutt for kultur- og språkvitenskap.

Handelshøgskolen ved UiS: 10 bachelor/masterstudenter fra rettsvitenskap/økonomi og administrasjon

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på utveksling gjennom Erasmus+-programmet er fritatt for skolepenger ved vertsinstitusjonen.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: september-desember (eksamen i januar/februar)

Vårsemester: februar-juni (eksamen i juni-august)

Akademisk kalender

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner


For alle studieprogram; komplett emnekatalog

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Informasjon om boligtilbud.
Tidligere utvekslingsstudenter fra UiS forteller at de leid bolig på det private markedet. Det er viktig å være ute i god tid for å finne bolig. Det kan være dyrt med bolig, og enda dyrerer hvis man er sent ute.

Se informasjon om levekostnader i Trento.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til Italia. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum.

Flere spørsmål?