University of Trieste

Trieste ligger helt nordøst i Italia og grenser mot Slovenia. Byen har en historie preget av sin geografiske posisjon, og har i tider vært del av Østerrike-Ungarn, mens byen i dag er hovedstad i den selvstyrte regionen Friuli-Venezia Giulia og i provinsen Trieste

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Snart 100 år gammelt, ligger University of Trieste med sitt historiske hovedbygg fra 1924 plassert med god utsikt over havnebyen Trieste. Omkring 16000 studerer ved universitetet, som tilbyr et bredt spekter av gradsprogrammer innenfor fagområder som medisin, kirurgi og helsevitenskap, og andre innenfor andre områder som blant annet økonomi, arkitektur og psykologi.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Partnerinstitusjon tilbyr gratis spårkkurs i italiensk for alle Erasmus studenter og anbefaler at studentene lærer seg noe italiensk pga kommunikasjon med pasienter.

Antall praksisplasser

2

Stipendmuligheter

Studenter som reiser på Erasmus+ utveksling får stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: september - januar

Vårsemester: februar - juni

Valg av emner

Sykepleiestudenter tar praksis på et av samarbeidende sykehus.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Nyttige lenker:

Accommodation and facilities | Università degli studi di Trieste (units.it)

Trieste | DoveVivo Campus

Som vertinstitusjoner skriver i avtalen:

It is quite easy to find a shared room once students arrive. We suggest students that they book a hostel or hotel for the first two weeks while looking for a permanent accommodation. The Welcome Office FVG (http://www.welcomeoffice.fvg.it/) and the Erasmus Students Network (http://www.esntrieste.it/) both offer some kind of assistance. UniTS has joined HousingAnywhere: https://housinganywhere.com/

Vaksiner

Følg https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Mer informasjon fra Trieste kommer ila nominasjonsprosessen. I 2021 krevde Trieste obligatorisk Mantoux TB test og Hepatit B vaksine.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Parterinstitusjonen krever forsikringsbevis på engelsk (med bl.a. ansvarsforsikring nevnt tidligere) som skal sendes over ila søknadsprosessen sammen med kopi av Europeisk helsetrygdkort som kan brukes i alle EU/EØS-landene. Husk betsille disse i god tid.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?