University of Turku

Åbo universitet har aktiviteter over hele Finland men undervisningen skjer i hovedsak på det 3 campusene Turku, Pori og Rauma. Universitetet har over 20 000 studenter.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Åbo universitet ble etabelert i 1920 og har over 500 innkommende utvekslingsstudenter hvert år.

Universitetet er medlem av Nordlysnettverket som åpner for at alle studenter ved UiS, uansett studieprogram, kan reise på utveksling hit.

Undervisningsspråk

Engelsk eller finsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller finsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Ingen begrensing.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Nordlys-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: 1. september til 31 desember.
Vårsemester: 1 januar til slutten av mai.

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS= 30 Studiepoeng.

Bolig

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Finland.

Flere spørsmål?