University of Twente, Enschede

Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

University of Twente (UT) har i overkant av 9000 studenter og ligger i byen Enschede øst i Nederland ikke så langt fra grensen til Tyskland. Enschede er en koselig by med mange små handlegater og har rundt 150 000 innbyggere. De fleste studentene sykler til campus, som ligger rett utenfor sentrum, men det går også busser flere ganger i timen. UT har en fin, grønn campus på totalt 150 mål med parkområder! Universitetet, som også er medlem av ECIU (The European Concortium of Innovative Universities), tilbyr en rekke utdanningsløp innen "health technology", samfunnsfag ("governance studies", psykologi), "product development", "ICT and applications" og engineering for å nevne noe. UiS-studenter har en unik mulighet for å ta fag som ellers ikke tilbys ved norske universitet.

UiS har en Erasmus+-avtale med University of Twente som gjelder for hele UiS.

UiS-studenter er også velkomne til å delta i UT's årlige "summer school".

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Norske studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om gratis online språkkurs i forkant av oppholdet.

Norske studenter er unntatt engelskkravet. Du skal ikke måtte legge ved bekreftelse på engelsknivå eller dokumentasjon på at du er unntatt dette kravet («Exemption form») i søknaden til Twente. Men du må laste opp en kopi av passet ditt som bekreftelse på nasjonalitet innen søknadsfristen.

Dersom du ikke er norsk statsborger: Se Twentes oversikt over English Language Requirements for Exchange Students.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

TN: 19 plasser + 4 plasser for BA i maskin ( twin program)

SV: 2 plasser

HHUiS: 6 plasser

UH: 2 plasser

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til stipend og lån fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Ved University of Twente er undervisningen delt opp i fire moduler på 10 uker (to om høsten og to om våren). Eksamen avholdes etter hver modul. Semesteret innledes alltid med "introduction days" for nye studenter.

Høstsemester: september - januar

Vårsemester: februar - juni

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner


Emnetilbud og kurspakker til utvekslingsstudenter
Ferdige " emnepakker" er anbefalt og gir mindre fare for kollisjon i timeplan.

Studenter er også velkomne til å ta direkte kontakt med faglig koordinator for spørsmål om andre emnemuligheter.

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Boligformidling administreres av Internasjonalt kontor ved University of Twente. Se her for mer informasjon.

Studenter må søke med en gang de får opptaksbrev - her er det "første mann til mølla" som gjelder. Dersom du ikke får bolig gjennom universitetet vil du få informasjon om hvordan du skal gå frem for å søke på det private markedet.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Nederland.

Flere spørsmål?