University of Verona

Bli Erasmus+ student i vakre Nord-Italia!

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitetet i Verona er dobbelt så stort som UIS (ca. 23.000 studenter), men beholder sin småbysjarm og nær kontakt mellom studenter og undervisere. Universitetet har flere campuser og en del av økonomifagene blir undervist i den lille byen Vicenca.

UiS har en Erasmus+ avtale med Verona Universitetet innen økonomi og administrasjon.

Undervisningsspråk

Engelsk eller italiensk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet på ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk eller italiensk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

2 studenter per semester innen økonomi og administrasjon.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: fra september til starten av januar.

Vårsemester: fra februar til slutten av mai.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Etter at du har søkt til universitetet i Verona vil du motta informasjon om studentboliger.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Italia.

Flere spørsmål?