University of Wisconsin-Platteville

University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Dersom du søkjer eit mindre universitet, der det er lett å gjere seg kjend og finne seg til rette, kan det hende UW-Platteville er noko for deg.

UW-Platteville vart grunnlagd i 1866, og i dag har universitetet om lag 7,500 studentar. Universitetet ligg i det sørvestlege hjørnet av Wisconsin, og byen Platteville har omlag 10,000 innbyggjarar.

Dette er eit undergraduate-universitet (bachelor-nivå) som har studieprogram innan jordbruk, biologi, økonomi, lov og rett, lærarutdanning, ingeniør, industriell teknologileiing, liberal arts, matematikk og naturvitskap.

Undervisningsspråk

Engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Krav til engelskkompetanse er minimum karakter 4 i engelsk frå vidaregåande skule.

Alternativet er å ta ein engelsktest (TOEFL eller IELTS). UW-Platteville har desse krava:

TOEFL: A minimum score of 61 (Internet based).

IELTS: A minimum score of 5.5.

Karakterkrav

UW-Platteville ønsker primært at søkarane har minimum C i snittkarakter frå UiS, men studentar med snittkarakter D kan vurderast individuelt.

Antall utvekslingsplasser totalt

4 plassar. Med forbehold om endringar.

Antall friplasser per semester

4 plassar. Med forbehold om endringar.

Informasjon om skolepenger

Ingen skulepengar, men nokre avgifter kan tilkomme.

Stipendmuligheter

Ingen kjente stipendmuligheter utover støtte frå Lånekassen.

Semesterorganisering

Haustsemester: Rundt 1. september til 20. desember
Vårsemester: Rundt 20. januar til 19. mai

Akademisk kalender.

Valg av emner

Emner.

Merk at emner på 1000 nivå ikke blir godkjent.
Emner på 2000-4000 er undergraduate nivå (bachelor).

Studiepoeng i utlandet

15 credits = 30 studiepoeng (på bachelornivå).

Bolig

Visum

Alle som skal studere i USA må ha visum.

Les her for mer informasjon om studentvisum til USA.

Flere spørsmål?