Uppsala universitet

“In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Uppsala universitet (UU) er Nordens eldste universitet, grunnlagt så langt tilbake som i 1477. Universitetet har 40.000 studenter, og blir jevnlig rangert som et av de 100 beste universitetene i verden.

Universitetet i Stavanger og Uppsala universitet er begge med i de nordiske nettverkene Nordtek og Nordlys, som åpner for studentutveksling.

UiS har inngått en Erasmus+ avtale innen nordisk språk og litteratur for studenter på Institutt for kultur- og språkvitenskap (IKS). Det er også inngått en Erasmus+ avtale innen geologi/"Earth Sciene".

Undervisningsspråk

Svensk eller engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i svensk eller engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk. Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Antall utvekslingsplasser totalt

Nordlys: 1 eller 2 plasser hvert semester

Nordtek: 1 plass hvert semester

Erasmus+:
Nordisk språk og litteratur: 2 plasser, ett semester (BA- og MA program, inkludert lektorprogrammet).

Earth Science: 2 plasser, ett semester (BA- og MA program i Geovitenskap)

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Nordplusutveksling, eller på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Studenter som reiser via en Erasmus+-avtale får et Erasmus+-stipend i tillegg til støtten fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: september-januar
Vårsemester: januar-juni

Finn mer informasjon her: Akademisk kalender

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon.

Valg av emner

Sjekk UU`nettside for informasjon om fagtilbud (på engelsk). Norske studenter kan også ha mulighet for å følge undervisning på svensk, se fullstendig oversikt over studietilbud.

Program og emner innen Geovitenskap

For studenter som tar nordisk som fag 2, er det laget en utvekslingspakke med forhåndsgodkjente emner for utveksling i 4. semester. Kontakt Ingrid Nielsen for informasjon.

Studiepoeng i utlandet

30 ETCS = 30 studiepoeng.

Bolig

Utvekslingsstudenter kan søke om bolig gjennom University Housing Office.

Flere spørsmål?