Wageningen University & Research

Wageningen University er i en årrekke blitt kåret til det beste universitetet i Nederland. Et utvekslingsopphold ved Wageningen er en unik mulighet til å studere interessante fag i et internasjonalt studiemiljø.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Wageningen er en sjarmerende by med ca 40 000 innbyggere. Byens beliggenhet, det livlige studentmiljø og et spennende studietilbud gjør dette til en attraktiv destinasjon for de rundt 8000 studentene som bor og studerer i Wageningen. Universitetet, som tibyr 19 bachelor- og 28 masterprogram, er kjent for sine studietilbud innenfor «life sciences» . Av de 8000 studentene ved Wageningen University er 2000 av disse internasjonale studenter fra 150 land.

UiS har en Erasmus+ avtale med Wageningen University som gjelder for studenter på biologisk kjemi, miljøteknologi og urban design.

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.
Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav

Antall utvekslingsplasser totalt

Åtte plasser fordelt på følgende fagområder:

  • Biologisk kjemi - 2 studenter
  • Miljøteknologi - 4 studenter
  • Urban Design - 2 studenter

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til støtte fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemester: September - Desember

Vårsemester: Januar - Juni

Akademisk kalender

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng

Bolig

Det er ingen boliger tilgjengelige for utvekslingstudenter, men du vil få informasjon om hvordan du kan søke om bolig på det private markedet.

Visum

Norske studenter trenger ikke visum når de reiser på utveksling til et europeisk land. Er du ikke norsk statsborger må du selv sjekke om du trenger visum til Nederland.

Flere spørsmål?