Skip to main content

Revenue management BHO307

Hospitality bransjen kjennetegnes av kompleks drift, høy grad av globalisering, lav lønnsomhet samt sterk konkurranse. Dagens kunder har en rekke valgmuligheter i form av ulike distribusjonskanaler som tilbyr transparente og konkurransedyktige priser. Viktige ledelses-forutsetninger for å lykkes i et fragmentert marked er å ha en genuin forståelse og kunnskap for Revenue Management. Formålet med Revenue Management handler om å bygge en felles intern forståelse for Revenue Management, kunne balansere etterspørsel og kapasitet, riktig beslutningstaking, samt fokus på å optimalisere effektiviteten av hotell-ressursene. Sentrale elementer i Revenue Management er god markedsforståelse, analyseforståelse samt kunnskap om viktige parametere/nøkkel tall som kan påvirke lønnsomheten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

BHO307

Version

1

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Engelsk, Norsk

Offered by

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Norsk hotellhøgskole

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

  • Forstå den helhetlige betydningen av Revenue Management som verktøy/konsept
  • Forstå betydningen av analyse-arbeid knyttet til Revenue Management
  • Forstå betydningen av sentrale nøkkeltall for prisoptimalisering
  • Forstå hvordan enkle justeringer kan påvirke/endre organisasjonens måltall/måloppnåelse

Ferdigheter

  • Vise analyse-ferdigheter i anvendelse av ulike verktøy som for eksempel: Benchmarking Allianse og Compsett (viktige begreper: optimalisering, prising, kunder og «forecast»)
  • Vise praktiske ferdigheter i styring- og prognoser av servicebedrifter (Revenue Management)
  • Kunne identifisere og drøfte strategiske utfordringer og foreta strategiske valg i forhold til Markedet/Revenue Management
  • Kunne reflektere over interne forhold samt eksterne (markeds) forhold som kan hindre/fremme god lønnsomhet

Generell kompetanse:

  • Kurset skal forberede studenten til å tenke og arbeide strategisk ut fra et lønnsomhetsperspektiv i bransjen.
  • Kurset skal gi studenten analyse ferdigheter og det å anvende Revenue management som et helhetlig verktøy.
Innhold
I kurset arbeides det med Revenue Management på en teoretisk og praktisk måte.
Forkunnskapkrav
Ingen
Anbefalte forkunnskaper
BHO285 Strategisk hotelledelse
Exam

Hjemmeeksamen og skriftlig eksamen

Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Hjemmeeksamen i gruppe eller individuell 1/2 4 Uker A - F
Skriftlig eksamen 1/2 4 Timer A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
En skriftlig oppgave i gruppe eller individuell, En presentasjon
Obligatorisk presentasjon av hjemmeeksamen må være bestått for å få avlegge skriftlig eksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jinghua Xie
Arbeidsformer
Forelesninger og oppgaveøvinger.
Åpent for
Hotelledelse y-vei Hotelledelse - bachelorstudium
Emneevaluering
Emnet vil følge studentevalueringsprosedyrer fastlagt av UiS og SV-fakultetet.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Revenue Management (BHO295) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto