Revenue management (BHO307)

Hospitality bransjen kjennetegnes av kompleks drift, høy grad av globalisering, lav lønnsomhet samt sterk konkurranse. Dagens kunder har en rekke valgmuligheter i form av ulike distribusjonskanaler som tilbyr transparente og konkurransedyktige priser. Viktige ledelses-forutsetninger for å lykkes i et fragmentert marked er å ha en genuin forståelse og kunnskap for Revenue Management. Formålet med Revenue Management handler om å bygge en felles intern forståelse for Revenue Management, kunne balansere etterspørsel og kapasitet, riktig beslutningstaking, samt fokus på å optimalisere effektiviteten av hotell-ressursene. Sentrale elementer i Revenue Management er god markedsforståelse, analyseforståelse samt kunnskap om viktige parametere/nøkkel tall som kan påvirke lønnsomheten.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

BHO307

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Engelsk, Norsk

Innhold

I kurset arbeides det med Revenue Management på en teoretisk og praktisk måte.

Læringsutbytte

Etter å ha fullført emnet skal studenten ha følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

  • Forstå den helhetlige betydningen av Revenue Management som verktøy/konsept
  • Forstå betydningen av analyse-arbeid knyttet til Revenue Management
  • Forstå betydningen av sentrale nøkkeltall for prisoptimalisering
  • Forstå hvordan enkle justeringer kan påvirke/endre organisasjonens måltall/måloppnåelse

Ferdigheter:

  • Vise analyse-ferdigheter i anvendelse av ulike verktøy som for eksempel: Benchmarking Allianse og Compsett (viktige begreper: optimalisering, prising, kunder og «forecast»)
  • Vise praktiske ferdigheter i styring- og prognoser av servicebedrifter (Revenue Management)
  • Kunne identifisere og drøfte strategiske utfordringer og foreta strategiske valg i forhold til Markedet/Revenue Management
  • Kunne reflektere over interne forhold samt eksterne (markeds) forhold som kan hindre/fremme god lønnsomhet

Generell kompetanse:

  • Kurset skal forberede studenten til å tenke og arbeide strategisk ut fra et lønnsomhetsperspektiv i bransjen.
  • Kurset skal gi studenten analyse ferdigheter og det å anvende Revenue management som et helhetlig verktøy.

Forkunnskapskrav

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BHO285 Strategisk hotelledelse

Eksamen / vurdering

Hjemmeeksamener

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen i gruppe eller individuell 1/2 4 Uker Bokstavkarakterer
Individuell hjemmeeksamen 1/2 6 Timer Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

En presentasjon
Obligatorisk presentasjon av problemstilling til hjemmeeksamen må være bestått for å få avlegge individuell hjemmeeksamen i emnet.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Jinghua Xie

Arbeidsformer

Forelesninger og oppgaveøvinger.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Revenue Management (BHO295_1) 10

Åpent for

Hotelledelse - bachelorstudium
Enkeltemner ved Det samfunnsvitenskaplige fakultet

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto