Skip to main content

Avslutningsseminar DUH125

Seminaret skal gi en forberedelse til avslutningen av ph.d.-utdanningen ved Fakultetet ved utdanningsvitenskap og humaniora, med fokus på stegene fra innlevering av avhandling til gjennomføring av disputas.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

DUH125

Version

1

Credits (ECTS)
Semester tution start

Vår, Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Læringsutbytte
Etter dette kurset skal studentene:
 • Kjenne til formelle prosedyrer knyttet til levering av avhandlingen
 • Kjenne til mulige utfall av komiteens vurdering og konsekvenser av disse
 • Ha innsikt i prøveforelesningens og disputasens form
 • Reflektere over disputasen som offentlig forsvar for og samtale om avhandlingen
Innhold

Kurset består av en veksling mellom informasjon om formelle aspekter ved innlevering av avhandlingen og belysning av disputasen som en muntlig form og genre. Et sentralt poeng på seminaret er å forberede ph.d.-kandidatene på innlevering av avhandlingen, mulige utfall av komiteens vurdering og disputasen som form og offentlig samtale.

Ph.d.-kandidaten skal etter seminaret være trygg på prosedyrer og formelle aspekter ved innlevering av avhandling, komiteens vurdering, prøveforelesning, disputas og kreering.

Seminaret inneholder disse punktene:

 1. Hva bør du tenke på før innlevering?
 2. Innleveringen av avhandlingen
 3. Hva skjer etter at avhandlingen er levert?
 4. Mens du venter på innstillingen fra komiteen
 5. Komiteens vurdering, mulige utfall
 6. Trykking av avhandling
 7. Prøveforelesning
 8. Disputas
 9. Eventuell disputasmiddag
 10. Etter disputasdagen (kreering og doktorpromosjon)
Forkunnskapkrav
Kandidater som er tatt opp på ph.d.-utdanning ved Fakultetet for Utdanningsvitenskap og humaniora og som er i ferd med å levere avhandlingen til bedømmelse for graden ph.d. har de nødvendige kvalifikasjoner for å delta.
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Deltakelse 1/1 Bestått - Ikke bestått

Seminaret er obligatorisk, men gir ikke studiepoeng.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Godkjent seminar forutsetter tilstedeværelse i minimum 75 % av kursdagen.
Fagperson(er)
Faglærer: Ulrich Dettweiler
Emneansvarlig: Jeanette Rollheim
Arbeidsformer
Diskusjoner, informasjon, eksempler.
Åpent for
Lesevitenskap - Ph.d. Utdanningsvitenskap og humaniora - ph.d.
Emneevaluering
Evalueringsskjema sendes ut etter gjennomført seminar, iht. UiS' kvalitetssikringsrutiner.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Avslutningsseminar (DLV125) 0
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto