Hopp til hovedinnhold

Avslutningsseminar (DUH125)

Seminaret skal gi en forberedelse til avslutningen av ph.d.-utdanningen ved Fakultetet ved utdanningsvitenskap og humaniora, med fokus på stegene fra innlevering av avhandling til gjennomføring av disputas.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

DUH125

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Vår, Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Kurset består av en veksling mellom informasjon om formelle aspekter ved innlevering av avhandlingen og forberedelse til disputasen. Et sentralt poeng på seminaret er å forberede ph.d.-kandidatene på innlevering av avhandlingen, mulige utfall av komiteens vurdering og disputasen som form og offentlig samtale.

Ph.d.-kandidaten skal etter seminaret være trygg på prosedyrer og formelle aspekter ved innlevering av avhandling, komiteens vurdering, prøveforelesning, disputas og kreering.

Seminaret inneholder disse punktene:

 1. Hva bør du tenke på før innlevering?
 2. Innleveringen av avhandlingen
 3. Hva skjer etter at avhandlingen er levert?
 4. Mens du venter på innstillingen fra komiteen
 5. Komiteens vurdering, mulige utfall
 6. Trykking av avhandling
 7. Prøveforelesning
 8. Disputas
 9. Eventuell disputasmiddag
 10. Etter disputasdagen (kreering og doktorpromosjon)
Læringsutbytte
Etter dette kurset skal studentene:
 • Kjenne til formelle prosedyrer knyttet til levering av avhandlingen
 • Kjenne til mulige utfall av komiteens vurdering og konsekvenser av disse
 • Ha kjennskap til prøveforelesningens og disputasens form
 • Reflektere over disputasen som offentlig forsvar for og samtale om avhandlingen
Forkunnskapskrav
Kandidater som er tatt opp på ph.d.-utdanning ved Fakultetet for Utdanningsvitenskap og humaniora og som er i ferd med å levere avhandlingen til bedømmelse for graden ph.d. har de nødvendige kvalifikasjoner for å delta.
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Seminaret er obligatorisk, men gir ikke studiepoeng.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Godkjent seminar forutsetter tilstedeværelse i minimum 75 % av kursdagen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Jeanette Rollheim
Arbeidsformer
Diskusjoner, informasjon, eksempler.
Åpent for
Lesevitenskap - Ph.d. Utdanningsvitenskap og humaniora - ph.d.
Emneevaluering
Evalueringsskjema sendes ut etter gjennomført seminar, iht. UiS' kvalitetssikringsrutiner.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto