Skip to main content

Innføring i PR og kommunikasjon KOM101

Kommunikasjonsbransjen er i vekst, og stadig flere mediefolk arbeider med PR og kommunikasjon. Journalister og publikum møter ofte profesjonelle kommunikasjonskilder i sitt arbeid. Dette emnet skal gi studenten en innføring i forholdet mellom journalistikk og PR/kommunikasjon. Emnet skal også gi innføring i kommunikasjonsteori og i måtene som organisasjoner, politiske partier, næringsliv og offentlig forvaltning kommuniserer internt og med media.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

KOM101

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:   

Kunnskaper 

Studenten skal:

  • Ha kunnskap om teori og prinsipper for PR- og kommunikasjonsfaget
  • Ha kunnskap om forholdet mellom kommunikasjonsfag og journalistikk
  • Ha innsikt i kommunikasjonsbransjens historie, vekst og strategier
  • Ha innsikt i kommunikasjonsarbeid på ulike medieplattformer, inkludert sosiale medier

Ferdigheter 

Studenten skal:

  • Kunne anvende kunnskapene til å utvikle enkle kommunikasjonsprosjekter
  • Kunne utvikle kommunikasjonsstrategier for ulike medieplattformer og sosiale medier
  • Kunne drøfte og reflektere over forholdet mellom journalistikk og kommunikasjon
  • Kunne anvende kunnskapene om kommunikasjonsfaget til å utøve journalistisk kildekritikk

Generell kompetanse 

Studenten skal:

  • Ha forståelse for journalistikkens og kommunikasjonsfagets samfunnsroller
  • Kunne arbeide med kommunikasjonsfaglige oppgaver
Innhold
Emnet er en kombinasjon av teori og praktiske kommunikasjonsfaglige oppgaver. Det blir undervist i kommunikasjonsteori, historie og forholdet mellom kommunikasjon og journalistikk, særlig knyttet til spørsmålet om kilder og kildekritikk. Det vil også bli undervist i kommunikasjonsstrategier og praktisk kommunikasjon på ulike medieplattformer. Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Hjemmeeksamen 1/1 1 Uker A - F

En ukes individuell hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske oppgaver
Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske og må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Det er også obligatorisk deltakelse i prosjekter og seminarer i emnet.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Siri Wichne Pedersen
Arbeidsformer
Forelesninger, prosjektarbeid, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver.
Åpent for
Åpent for studenter tatt opp på årsstudium i kommunikasjon samt alle 2. og 3. års bachelorstudenter innen samfunnsvitenskap.
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Innføring i PR og kommunikasjon (BJO301) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto