Innføring i PR og kommunikasjon (KOM101)

God kommunikasjon er en vesentlig del av alle organisasjoners virke, og behovet for mer og bedre kommunikasjon øker. Innføring i PR og kommunikasjon skal gi studentene kunnskap om PR og kommunikasjonsfagets historie og de grunnleggende teoriene som ligger til grunn for faget. Studentene får innsikt i kommunikasjonsfaglige prosesser og lærer hvordan virksomheter kommuniserer både internt og eksternt. Emnet drøfter PR og kommunikasjonsfagets samfunnsrolle og betydningen faget har på et kulturelt, sosiale og politisk plan.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

KOM101

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Innføring i PR og kommunikasjon gir studentene kunnskap om kommunikasjonsfagets vekst, historie og strategier. Det blir undervist i det teoretiske fundamentet for kommunikasjonsfaget. Studentene får en innføring i kommunikasjonsstrategier, politisk kommunikasjon og bruk av kommunikasjon på ulike medieplattformer. Studentene skal lære om fagets samfunnsrolle, særlig om forholdet mellom kommunikasjon, journalistikk og markedsføring. Studentene skal også få innsikt i den faglige diskusjonen rundt kommunikasjonsfagets samfunnsrolle. Emnet ser på hvordan profesjonelle virksomheter kommuniserer internt og eksternt, og hvordan kommunikasjonen påvirker bl.a. omdømme og økonomi.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal

 • ha innsikt i kommunikasjonsbransjens historie, vekst og strategier
 • ha kunnskap om teori og prinsipper for PR- og kommunikasjonsfaget
 • ha kunnskap om forholdet mellom kommunikasjon, journalistikk og markedsføring
 • ha innsikt i kommunikasjonsarbeid på ulike medieplattformer, inkludert sosiale medier
 • ha kunnskap om muligheter og utfordringer ved bruk av ny teknologi i kommunikasjonsfaget, inkludert KI (kunstig intelligens)

Ferdigheter

Studenten skal

 • kunne anvende kunnskapene til å utvikle enkle kommunikasjonsprosjekter
 • kunne anvende kunnskapene til å kommunisere internt og eksternt for ulike aktører
 • kunne drøfte og reflektere over kommunikasjonsfagets samfunnsrolle
 • kunne anvende og reflektere over bruken av politisk kommunikasjon

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • Kunne arbeide med kommunikasjonsfaglige oppgaver
 • Kunne spre et budskap tilpasset ulike medieplattformer og sosiale medier

Forkunnskapskrav

Ingen

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 3 Dager Bokstavkarakterer

Tre dagers individuell hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver
Innleveringsoppgaver og seminarer er obligatoriske og må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen.

Fagperson(er)

Arbeidsformer

Forelesninger, seminarer, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver.

Overlapping

Emne Reduksjon (SP)
Innføring i PR og kommunikasjon (BJO301_1) 10

Åpent for

Journalistikk - bachelorstudium Kommunikasjon årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Pensumlisten finner du i Leganto