Hopp til hovedinnhold

Innføring i PR og kommunikasjon KOM101

Kommunikasjonsbransjen er i vekst, og stadig flere mediefolk arbeider med PR og kommunikasjon. Journalister og publikum møter ofte profesjonelle kommunikasjonskilder i sitt arbeid. Dette emnet skal gi studenten en innføring i forholdet mellom journalistikk og PR/kommunikasjon. Emnet skal også gi innføring i kommunikasjonsteori og i måtene som organisasjoner, politiske partier, næringsliv og offentlig forvaltning kommuniserer internt og med media.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

KOM101

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingsemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Tilbys av

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:   

Kunnskaper 

Studenten skal:

  • Ha kunnskap om teori og prinsipper for PR- og kommunikasjonsfaget
  • Ha kunnskap om forholdet mellom kommunikasjonsfag og journalistikk
  • Ha innsikt i kommunikasjonsbransjens historie, vekst og strategier
  • Ha innsikt i kommunikasjonsarbeid på ulike medieplattformer, inkludert sosiale medier

Ferdigheter 

Studenten skal:

  • Kunne anvende kunnskapene til å utvikle enkle kommunikasjonsprosjekter
  • Kunne utvikle kommunikasjonsstrategier for ulike medieplattformer og sosiale medier
  • Kunne drøfte og reflektere over forholdet mellom journalistikk og kommunikasjon
  • Kunne anvende kunnskapene om kommunikasjonsfaget til å utøve journalistisk kildekritikk

Generell kompetanse 

Studenten skal:

  • Ha forståelse for journalistikkens og kommunikasjonsfagets samfunnsroller
  • Kunne arbeide med kommunikasjonsfaglige oppgaver
Innhold
Emnet er en kombinasjon av teori og praktiske kommunikasjonsfaglige oppgaver. Det blir undervist i kommunikasjonsteori, historie og forholdet mellom kommunikasjon og journalistikk, særlig knyttet til spørsmålet om kilder og kildekritikk. Det vil også bli undervist i kommunikasjonsstrategier og praktisk kommunikasjon på ulike medieplattformer. Merk at enkelte valgemner vil kunne rullere, det kan derfor variere fra år til år hvilke valgemner som tilbys.
Forkunnskapkrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 1 Uker A - F

En ukes individuell hjemmeeksamen. Eksamensbesvarelsene kan leveres på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske oppgaver
Alle innleveringsoppgaver er obligatoriske og må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Det er også obligatorisk deltakelse i prosjekter og seminarer i emnet.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Siri Wichne Pedersen
Arbeidsformer
Forelesninger, prosjektarbeid, praktiske øvelser og innleveringsoppgaver.
Åpent for
Åpent for studenter tatt opp på årsstudium i kommunikasjon samt alle 2. og 3. års bachelorstudenter innen samfunnsvitenskap.
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Overlapping
Emne Reduksjon (SP)
Innføring i PR og kommunikasjon (BJO301) 10
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto