Skip to main content

Praktisk kommunikasjonsarbeid KOM104

Dette emnet skal gi studentene en innføring i praktisk kommunikasjonsarbeid i private og offentlige kommunikasjonsavdelinger. Først i emnet blir det en innføringsuke. Deretter blir studentene delt inn i ulike grupper, og i løpet av semesteret skal gruppene løse ulike kommunikasjonsprosjekter. Noen av prosjektene kan utvikles i tråd med gruppens interesser og faglige bakgrunn, mens andre prosjekt vil bli gitt av offentlige eller private aktører.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

KOM104

Credits (ECTS)

10

Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:   

Kunnskaper 

Studenten skal:

  • Ha bred kunnskap om og forståelse for kommunikasjonsarbeid på ulike plattformer i en kommunikasjonsavdeling.
  • Ha bred kunnskap om kommunikasjonsfaglige prosesser, arbeidsmetoder og kildebruk.
  • Ha bred kunnskap om og forståelse av langsiktig og metodisk kommunikasjonsarbeid.

Ferdigheter 

Studenten skal:

  • Kunne arbeide i team med andre for å nå langsiktige og kortsiktige kommunikasjonsfaglige mål.
  • Kunne bidra med faglige innspill i arbeidsprosesser.
  • Kunne utvikle og lage kommunikasjonskampanjer for offentlige eller private aktører.
  • Kunne reflektere og evaluere eget og andres kommunikasjonsarbeid

Generell kompetanse 

Studenten skal:

  • Ha utviklet erfaring til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.
  • Kunne løse store og små prosjekt til bestemte frister.
Innhold
Praktisk kommunikasjonsarbeid er en vesentlig del av årsstudium i kommunikasjon. Studentene skal i dette emnet lære gjennom reelle prosjekter. Studentene skal løse prosjektene i tett samarbeid med private eller offentlige aktører og medstudenter. Prosjektene må fremlegges for oppdragsgivere, faglærer og medstudenter og godkjennes for at studentene skal kunne ta eksamen i emnet.
Forkunnskapkrav
KOM101 Innføring i PR og kommunikasjon, KOM102 Strategisk kommunikasjon
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Hjemmeeksamen 1/1 2 Uker A - F

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske oppgaver
Studenten må ha gjennomført og fått godkjent oppgavene i emnet for å kunne ta gruppeeksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Helle Sjøvaag
Arbeidsformer
Prosjekter, seminarer, muntlige og skriftlige presentasjoner.
Åpent for
Kommunikasjon årsstudium
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto