Praktisk kommunikasjonsarbeid (KOM104)

Dette emnet skal gi studentene en innføring i praktisk kommunikasjonsarbeid i private og offentlige kommunikasjonsavdelinger. Emnet innledes med en innføringsuke. Så blir studentene delt inn i ulike grupper som i løpet av semesteret skal løse ulike kommunikasjonsprosjekter. Noen av prosjektene kan utvikles i tråd med gruppens interesser og faglige bakgrunn, mens andre prosjekt vil bli gitt av offentlige eller private aktører.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2024-2025. Merk at det kan komme endringer.

Fakta

Emnekode

KOM104

Versjon

1

Vekting (stp)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Innhold

Praktisk kommunikasjonsarbeid er en vesentlig del av årsstudium i kommunikasjon. Studentene skal i dette emnet lære gjennom reelle prosjekter. Studentene skal løse prosjektene i tett samarbeid med private eller offentlige aktører og medstudenter. Prosjektene må fremlegges for oppdragsgivere, faglærer og medstudenter og godkjennes for at studentene skal kunne ta eksamen i emnet. Studentene jobber i prosjektene bl.a. med sosiale medier, foto, video, tekst og program fra Adobe Creative Suite.

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten skal:

  • Ha bred kunnskap om og forståelse for kommunikasjonsarbeid på ulike plattformer i en kommunikasjonsavdeling.
  • Ha bred kunnskap om kommunikasjonsfaglige prosesser, arbeidsmetoder og kildebruk.
  • Ha bred kunnskap om og forståelse av langsiktig og metodisk kommunikasjonsarbeid.

Ferdigheter

Studenten skal:

  • Kunne arbeide i team med andre for å nå langsiktige og kortsiktige kommunikasjonsfaglige mål.
  • Kunne bidra med faglige innspill i arbeidsprosesser.
  • Kunne utvikle og lage kommunikasjonskampanjer for offentlige eller private aktører.
  • Kunne reflektere og evaluere eget og andres kommunikasjonsarbeid

Generell kompetanse

Studenten skal:

  • Ha utviklet erfaring til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.
  • Kunne løse store og små prosjekt til bestemte frister.

Forkunnskapskrav

KOM101 Innføring i PR og kommunikasjon

Eksamen / vurdering

Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 2 Uker Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering

Obligatoriske oppgaver
Studenten må ha gjennomført og fått godkjent prosjektene i emnet for å kunne ta gruppeeksamen.

Fagperson(er)

Emneansvarlig:

Christian Sædberg

Studieprogramleder:

Janne Tjensvoll Stangeland

Arbeidsformer

Forelesninger, prosjekter, seminarer, muntlige og skriftlige presentasjoner.

Åpent for

Kommunikasjon årsstudium

Emneevaluering

Det skal være en tidligdialog mellom emneansvarlig, studenttillitsvalgt og studentene. Formålet er tilbakemelding fra studentene for endringer og justering i emnet inneværende semester.I tillegg skal det gjennomføres en digital emneevaluering minimum hvert tredje år. Den har som formål å innhente studentenes erfaringer med emnet.

Litteratur

Søk etter pensumlitteratur i Leganto