Hopp til hovedinnhold

Praktisk kommunikasjonsarbeid KOM104

Dette emnet skal gi studentene en innføring i praktisk kommunikasjonsarbeid i private og offentlige kommunikasjonsavdelinger. Først i emnet blir det en innføringsuke. Deretter blir studentene delt inn i ulike grupper, og i løpet av semesteret skal gruppene løse ulike kommunikasjonsprosjekter. Noen av prosjektene kan utvikles i tråd med gruppens interesser og faglige bakgrunn, mens andre prosjekt vil bli gitt av offentlige eller private aktører.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

KOM104

Versjon

1

Vekting (SP)

10

Semester undervisningsstart

Vår

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Vår

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte

Ved fullført emne forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:   

Kunnskaper 

Studenten skal:

  • Ha bred kunnskap om og forståelse for kommunikasjonsarbeid på ulike plattformer i en kommunikasjonsavdeling.
  • Ha bred kunnskap om kommunikasjonsfaglige prosesser, arbeidsmetoder og kildebruk.
  • Ha bred kunnskap om og forståelse av langsiktig og metodisk kommunikasjonsarbeid.

Ferdigheter 

Studenten skal:

  • Kunne arbeide i team med andre for å nå langsiktige og kortsiktige kommunikasjonsfaglige mål.
  • Kunne bidra med faglige innspill i arbeidsprosesser.
  • Kunne utvikle og lage kommunikasjonskampanjer for offentlige eller private aktører.
  • Kunne reflektere og evaluere eget og andres kommunikasjonsarbeid

Generell kompetanse 

Studenten skal:

  • Ha utviklet erfaring til å arbeide selvstendig og i samarbeid med andre.
  • Kunne løse store og små prosjekt til bestemte frister.
Innhold
Praktisk kommunikasjonsarbeid er en vesentlig del av årsstudium i kommunikasjon. Studentene skal i dette emnet lære gjennom reelle prosjekter. Studentene skal løse prosjektene i tett samarbeid med private eller offentlige aktører og medstudenter. Prosjektene må fremlegges for oppdragsgivere, faglærer og medstudenter og godkjennes for at studentene skal kunne ta eksamen i emnet.
Forkunnskapskrav
KOM101 Innføring i PR og kommunikasjon
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Hjemmeeksamen 1/1 2 Uker Bokstavkarakterer

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Obligatoriske oppgaver
Studenten må ha gjennomført og fått godkjent oppgavene i emnet for å kunne ta gruppeeksamen.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Christian Sædberg
Arbeidsformer
Prosjekter, seminarer, muntlige og skriftlige presentasjoner.
Åpent for
Kommunikasjon årsstudium
Emneevaluering
Evaluering- og kvalitetssikring av emnet vil gjennomføres i tråd med kvalitetssystemet ved Universitetet i Stavanger.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto