Skip to main content

Lesing og skriving i alle fag MGLA210


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGLA210

Version

1

Credits (ECTS)
Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

  • har kunnskap om skriving som grunnleggjande ferdigheit
  • har kunnskap om korleis ein praktisk kan jobbe med skriving
  • har kunnskap om rammeverk for nynorsk språkbruk
  • har kunnskap om fleirspråklegheit og språksituasjonen i Noreg

Ferdigheiter

Kandidaten:

  • kan leggje til rette for skriving i alle fag
  • kan skrive tekstar på nynorsk

Generell kompetanse

Kandidaten:

  • kan reflektere over kva toskriftskompetanse betyr
  • kan reflektere over den norske språksituasjonen i lys av teori om fleirspråklegheit

Innhold
Gjennom studiet skal studentane få kunnskap om skriving og bli presentert for konkrete verktøy for å jobbe med denne ferdigheita. I tillegg blir det forventa at studentane har innsikt i kvifor Noreg har to skriftspråk og korleis ein slik toskriftskompetanse kan bli forstått i lys av teori om fleirspråklegheit. Det vil bli gitt opplæring i nynorsk grammatikk og språkbruk for dei som treng det. Alle skriftlege innleveringar er på nynorsk.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Deltakelse 1/1 Godkjent - Ikke godkjent

Ei innlevering, som så får rettleiing og som deretter blir levert inn på nytt.

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Oppmøte, Arbeidskrav
Kurset er obligatorisk og går over fire undervisningsøkter. Kurset har obligatorisk frammøte (80%), og krav om innlevering av eitt arbeidskrav.
Fagperson(er)
Emneansvarlig: Ingri Dommersnes Jølbo
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Førelesingar, gruppearbeid
Emneevaluering
Emnet blir evaluert i tråd med fakultets retningslinjer for emne- og programevaluering.
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto