Skip to main content

Regning i alle fag MGLA220

Dette er en innføring i regning i alle fag. Kurset er obligatorisk og går over seks undervisningsøkter. Det er obligatorisk frammøte, med innlevering av to arbeidskrav.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGLA220

Version

1

Credits (ECTS)
Semester tution start

Vår

Number of semesters

1

Exam semester

Vår

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten:

  • har kunnskap om regning som grunnleggende ferdighet i alle fag
  • har kunnskap om hvordan man praktisk kan jobbe med regning i alle fag

Ferdigheter

Kandidaten

  • kan planlegge og gjennomføre undervisning der regning er en integrert del av faget
  • kan vurdere når ulike læringssituasjoner gir muligheter for å arbeide med regning.

 

Generell kompetanse

Kandidaten

  • kan reflektere over betydningen og nytteverdien av regning i alle fag

Innhold
Gjennom studiet skal studentene få kunnskap om regning i alle fag og bli presentert for konkrete verktøy for å jobbe med denne ferdigheten. Undervisningen omfatter perspektiver på regning som grunnleggende ferdighet, og regning i de ulike fag. Kurset eksemplifiserer tre matematiske emner «Tall og tallregning» (kan være måleenheter, tidsregning og forhold), «Statistikk» og «Digital regning». Det forventes at studentene får innsikt i hvorfor regning skal integreres i alle fag, og hvordan en som lærer kan synliggjøre dette i undervisningen.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Deltakelse 1/1 Godkjent - Ikke godkjent

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Oppmøte, Arbeidskrav

To obligatoriske innleveringer. Godkjent/ikke godkjent. Alle må være godkjent for at emnet skal være bestått.  

80 % obligatorisk tilstedeværelse.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Gaute Hovtun
Faglærer: Nils-Jakob Herleiksplass
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Undervisning i plenum, arbeid individuelt og i grupper.  
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto