Skip to main content

Erfaring og fortolkning – Metode 1 MGLT41

Metodeuken «Erfaring og fortolkning» belyser tilnærminger som er sentrale innenfor humaniora, det vitenskapsområdet som i størst grad vektlegger spesifikke menneskelige erfaringer, ikke minst slik disse manifesterer seg og kan fortolkes som tekster i vid forstand.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2021-2022. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Course code

MGLT41

Version

1

Credits (ECTS)
Semester tution start

Høst

Number of semesters

1

Exam semester

Høst

Language of instruction

Norsk

Offered by

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora, Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Læringsutbytte
Emnet vektlegger erfaringsbasert forståelse, hva det vil si for læreren og forskeren å «se», å «delta» og å «fortolke». Emnet gir en tverrfaglig innføring i hermeneutisk-fenomenologisk og etnografisk metode innenfor utdanningsforskning med særlig vekt på praksisfortellinger som forståelsesform. Emnet diskuterer hvordan den enkeltes erfaringer og perspektiv kan skrives fram av utdanningsforskeren gjennom ulike former for empiri - og hvordan empirien kan analyseres og fortolkes. Forskningens troverdighet, gyldighet og overførbarhet belyses også. Emnet gir grunnlag for videre fagspesifikt arbeid med vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode i de ulike masteremnene og senere, felles metodeemner i 4. og 5. studieår.
Forkunnskapkrav
Ingen
Exam
Form of assessment Weight Duration Marks Aid
Deltakelse 1/1 Bestått - Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gruppeinnlevering, 80% obligatorisk tilstedeværelse

I metodeuken inngår som obligatorisk arbeidskrav: skriftlig fagtekst eller mappe-innlevering som belyser og diskuterer erfaringsbaserte metoder relatert til utdanningsforskning. Oppgavene skal besvares i grupper (3-4 studenter), og omfanget skal være 2.500 ord (+/- 10 %).

80 % obligatorisk tilstedeværelse.

Fagperson(er)
Faglærer: Tord Austdal
Emneansvarlig: Magne Ivar Drangeid
Faglærer: Nina Helgevold
Faglærer: Reidar Mosvold
Studiekoordinator: Jørgen Jakobsson
Studiekoordinator: Ivar Bjørnsen
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Forelesninger, seminar og gruppearbeid.
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig master, deltid Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med det gjeldende kvalitetssystemet for utdanninger ved UiS. 
Litteratur
Søk etter pensumlitteratur i Leganto