Hopp til hovedinnhold

Erfaring og fortolkning – Metode 1 (MGLT41)

Metodeuken «Erfaring og fortolkning» belyser tilnærminger som er sentrale innenfor humaniora, det vitenskapsområdet som i størst grad vektlegger spesifikke menneskelige erfaringer, ikke minst slik disse manifesterer seg og kan fortolkes som tekster i vid forstand.


Dette er emnebeskrivelsen for studieåret 2022-2023. Merk at det kan komme endringer.

Fakta
Emnekode

MGLT41

Versjon

1

Vekting (Sp)
Semester undervisningsstart

Høst

Antall semestre

1

Vurderingssemester

Høst

Undervisningsspråk

Norsk

Læringsutbytte
Emnet vektlegger erfaringsbasert forståelse, hva det vil si for læreren og forskeren å «se», å «delta» og å «fortolke». Emnet gir en tverrfaglig innføring i hermeneutisk-fenomenologisk og etnografisk metode innenfor utdanningsforskning med særlig vekt på praksisfortellinger som forståelsesform. Emnet diskuterer hvordan den enkeltes erfaringer og perspektiv kan skrives fram av utdanningsforskeren gjennom ulike former for empiri - og hvordan empirien kan analyseres og fortolkes. Forskningens troverdighet, gyldighet og overførbarhet belyses også. Emnet gir grunnlag for videre fagspesifikt arbeid med vitenskapsfilosofi, vitenskapsteori og forskningsmetode i de ulike masteremnene og senere, felles metodeemner i 4. og 5. studieår.
Forkunnskapskrav
Ingen
Eksamen / vurdering
Vurderingsform Vekting Varighet Karakter Hjelpemiddel
Deltakelse 1/1 Bestått/ Ikke bestått

Vilkår for å gå opp til eksamen/vurdering
Gruppeinnlevering, 80% obligatorisk tilstedeværelse

I metodeuken inngår som obligatorisk arbeidskrav: skriftlig fagtekst eller mappe-innlevering som belyser og diskuterer erfaringsbaserte metoder relatert til utdanningsforskning. Oppgavene skal besvares i grupper (3-4 studenter), og omfanget skal være 2500 ord (+/- 10 %).

80 % obligatorisk tilstedeværelse.

Fagperson(er)
Emneansvarlig: Magne Ivar Drangeid
Studieprogramleder: Ingeborg Knævelsrud
Studiekoordinator: Ida Margrethe Eikaas
Studiekoordinator: Kjersti Gjedrem
Arbeidsformer
Forelesninger, seminar og gruppearbeid.
Åpent for
Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig masterprogram Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 - 7, femårig master, deltid Grunnskolelærerutdanning for trinn 5 - 10, femårig masterprogram
Emneevaluering
Emnet evalueres i tråd med det gjeldende kvalitetssystemet for utdanninger ved UiS. 
Litteratur
Pensumlisten finner du i Leganto