Gorm Kipperberg

Professor

UiS School of Business and Law
Department of Economics and Finance
EOJ 234

Bio

@ GOOGLE SCHOLAR @ RESEARCHGATE @ UiS EREE @ NEWS 

RESEARCH EXPERTISE: Environmental, resource, and energy economics; ecological economics; applied microeconomics; valuation of ecosystem services; benefit-cost analysis; circular economy; limited dependent variable econometrics

APPLIED RESEARCH AREAS: Recycling and waste management (1); issues in stated preferences (SP) research (2); outdoor recreation and tourism (3); renewable energy and climate policies (4); environmental preferences and behavior of firms (5); multiple-objective decision-making & choice architecture (6).

LATEST PUBLICATIONS

Lopes, A. F., & Kipperberg, G. (2020). Diagnosing Insensitivity to Scope in Contingent Valuation. Environmental and Resource Economics, 77(1), 191-216.

Dugstad, A., Grimsrud, K., Kipperberg, G., Lindhjem, H., & Navrud, S. (2020). Acceptance of wind power development and exposure–Not-in-anybody's-backyard. Energy Policy, 147, 111780.

Ahi, J. C., & Kipperberg, G. (2020). Attribute Non-attendance in Environmental Discrete Choice Experiments: The Impact of Including an Employment Attribute. Marine Resource Economics, 35(3), 000-000.

Kipperberg G, Onozaka Y, Bui LT, Lohaugen M, Refsdal G, Sæland S (2019): The impact of wind turbines on local recreation: Evidence from two travel cost method–contingent behavior studies. Journal of Outdoor Recreation and Tourism25, 66-75.

 

 

Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Faria Lopes, Ana; Lindhjem, Henrik

   (2020)

   Essays on the Validity and Reliability of Non-Market Valuation Methods..

   Universitetet i Stavanger.

  • Gilje, Helene L.

   (2018)

   Surfonomics: The Value of a Wave.

  • Jensen, Jannicke; Kleppe, Anette

   (2018)

   Valuing the Recreational Benefits og Bore and Hellestø Beaches.

  • Bui, Lin Thi; Sæland, Sandra

   (2017)

   Verdsetting av et gode uten markedsverdi: Tilfellet rekreasjon på Jærstrendene.

  • Egeland, Ingrid; Ingrid Nilsen, Frøystein

   (2016)

   Willingness to pay for preventing an oil spill in Vestfjorden: The role of use versus non-use values..

  • Skaaraas, Helge; Hansen, Ann-Janette; Riise, Elin; Stenersen, Jan; Refling, Dag; Johansen, Rolf; Hjelle, Hogne; Ebeltoft, Mia; Skofteland, Helga; Kipperberg, Gorm; Drevsjø, Lerke Poulsen; Lindeman, Ingunn Hoel; Junker, Eivind; Berg, Hallvard; Høgvold, Dag Olav; Flesjø, Kristine; Nicholls, Morten

   (2015)

   Overvann i byer og tettsteder : som problem og ressurs. Utredning fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon 11. april 2014. Lagt frem for Klima- og miljødepartementet 2. desember 2015.

   ISBN 0000000000000.

   Hefte 16.

  • Landråk, Tonje Helvig; Kipperberg, Gorm

   (2013)

   Nord-Jæren kollektivtransport: Hva er din mening? -Sammendrag fra en verdsettingsundersøkelse.

   Universitetet i Stavanger.

  • Gellein, Marie Larsen; Risa, Arne Vidar; Kipperberg, Gorm

   (2013)

   Klima og miljø: Hva synes du?-Sammendrag fra en preferanseundersøkelse.

   Universitetet i Stavanger.

  • Gudding, Petter Andreas; Kipperberg, Gorm

   (2013)

   Energiutbygging og miljøulemper - Verdsetting av miljøgoder sentrale for reiselivsnæringen. Sluttrapport til Regionalt Forskningsfond Vestlandet (Prosjekt 212580).

   Universitetet i Stavanger.

  • Kipperberg, Gorm; Larson, Douglas M.

   (2010)

   Heterogeneous Preferences for Community Recycling Programs.

   Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Kipperberg, Gorm

   (2024)

   Miljøøkonomi & miljøverdsetting: Oppfriskning og eksemplifisering.

   Interseminar;

   2024-01-23.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2024)

   The Impact of Choice Architecture on Preferences for Environmental Goods: An Experimental Study of Attribute Translations and Signposting.

   Workshop in Energy and Environmental Research;

   2024-02-12 - .

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2023)

   The Impact of Choice Architecture on Preferences for Public Goods Management Regimes: An Experimental Study of Attribute Translations and Signposting.

   28th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists;

   2023-06-27 - 2023-06-30.

  • Pampanin, Daniela Maria; Magnuson, Jason Tyler; Kipperberg, Gorm; Sydnes, Magne Olav; Schlenk, Daniel

   (2023)

   One Health Approach for Evaluating Presence and Effect of Pharmaceuticals Discharged via a Wastewater Treatment Plant in the Marine Environment.

   33rd SETAC (Society of Environmental Toxicology and Chemistry);

   2023-04-30 - 2023-05-04.

  • Kipperberg, Gorm

   (2023)

   Naturvern i klimapolitikkens tid: En kort introduksjon til fagfeltet miljøøkonomi og miljøverdsetting.

   Landsmøte for Besteforeldrenes Klimaaksjon;

   2023-05-13.

  • Kipperberg, Gorm; Zetland, David

   (2023)

   Gorm Kipperberg's journey from business school to valuing everything that matters.

  • Kipperberg, Gorm

   (2023)

   Unveiling the Green Shift - From Preach to Practice.

   Unveiling the Green Shift - From Preach to Practice;

   2023-02-16.

  • Kipperberg, Gorm

   (2023)

   Naturverdibørsen á la Wonderful World - Paneldebatt.

   Wonderful World: Den nordiske festivalen for filosofi & vitenskap;

   2023-06-02.

  • Kipperberg, Gorm

   (2023)

   Prising av natur: Redning eller blindspor? (Paneldebatt).

   KåKåNomics 2023;

   2023-10-27.

  • Kipperberg, Gorm

   (2023)

   Der det er vilje er det (motor)vei: Hvordan prissette naturen i praksis? [Panedebatt].

   KåKåNomics 2023;

   2023-10-27.

  • Kipperberg, Gorm

   (2023)

   Fra sløsing til sirkulasjon - hvordan bygger vi fremtiden gjennom sirkulærøkonomi? [Paneldebatt].

   KåKåNomics 2023;

   2023-10-28.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2022)

   Place attachment and preferences for land-based wind power – A discrete choice experiment.

   SSB - Discussion papers.

   ISSN 0809-733X.

   Hefte Nr. 974.

   s.1-38.

  • Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Dugstad, Anders; Jelsness, Silje Tellervo; Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle

   (2022)

   Landbasert vindkraft: Befolkningens preferanser og konsekvenser for utbygging i Norge.

   Fagseminar for WINDLAND;

   2022-04-29.

  • Ørbeck, Martin; Kipperberg, Gorm; Loureiro, Maria L.; Lindhjem, Henrik

   (2022)

   Temporal Dynamics of Willingness-to-pay and Environmental Preferences: Oil Spill Prevention in the Oslo Fjord.

   European Association of Environmental and Resource Economists, Rimini;

   2022-06-28 - 2022-07-01.

  • Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2022)

   Kan miljøverdsetting («prising» av natur) bidra til å løse natur-og klimakrisen?.

   Naturkveld i Stavanger: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?;

   2022-05-18.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2022)

   Resultater fra spørreundersøkelse om vindkraftpreferanser i Norge.

   Forskningsseminar;

   2022-06-16.

  • Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2022)

   Miljøøkonomi & Miljøverdsetting.

   Medieseminar for journalister fra Aftenposten;

   2022-06-15.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2022)

   Resultater fra spørreundersøkelse om vindkraftpreferanser i Norge..

   Prosjektseminar - Arealbruk og velferd i byene og på landsbygda – avveininger mellom miljø, kulturminner og økonomi.;

   2022-09-27.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2022)

   Testing Attribute Translations and Signposting in Discrete Choice Experiments.

   Klima, ressurs, energi, og miljø (KREM);

   2022-11-02.

  • Kipperberg, Gorm; Ahi, Julide Ceren; Aanesen, Margrethe

   (2022)

   Testing the sensitivity of stated environmental preferences to variations in choice architecture.

   EAERE2022;

   2022-06-28 - 2022-07-01.

  • Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2022)

   Conceptualizing the DCE researcher as a choice architect -the importance of experimental variation in the experimental design.

   NEA2022 (Forskermøtet 2022);

   2022-10-25 - 2022-10-26.

  • Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2022)

   Eksterne miljøkostnader forbundet med vindkraft: Resultater fra empiriske studier i Norge.

   Seminar for Vitenskapsakademiet i Stavanger;

   2022-01-26.

  • Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2022)

   Eksterne miljøkostnader forbundet med vindkraft: Resultater fra empiriske studier i Norge.

   Campus VGS Besøk;

   2022-03-22.

  • Kipperberg, Gorm; Pampanin, Daniela Maria

   (2022)

   Is the answer blowing in the wind? To pursue or not pursue a land-based wind power project in Rogaland, Norway..

   NORBRA2025 One Health School;

   2022-12-05 - 2022-12-20.

  • Vandvik, Vigdis; Oma, Kristin Armstrong; Kipperberg, Gorm

   (2022)

   Naturkveld i Stavanger: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?.

   Naturkveld i Stavanger;

   2022-05-18 - .

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2021)

   The Significance of Place Attachment in Stated Preference Research.

   WEAI VIRTUAL 96TH ANNUAL CONFERENCE;

   2021-06-27 - 2021-07-01.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2021)

   “This is Ours” – Psychological Ownership in Stated Preference Research.

   26th Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists;

   2021-06-23 - 2021-06-25.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2020)

   Acceptance of National Wind Power Development and Exposure – Not-in-anybody’s-backyard.

   42nd Meeting of the Norwegian Association of Economists;

   2020-01-06 - 2020-01-07.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2020)

   Acceptance of national wind power development and exposure - A case-control choice experiment approach.

   SSB - Discussion papers.

   ISSN 0809-733X.

  • Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2020)

   Scope elasticities of willingness to pay in discrete choice experiments.

   42nd Meeting of the Norwegian Association for Economists;

   2020-01-06 - 2020-01-07.

  • Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2020)

   Scope elasticity and economic significance in discrete choice experiments.

   25th Annual Conference of the EAERE, Berlin (online);

   2020-06-20 - 2020-07-03.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2020)

   Scope elasticity and economic significance in discrete choice experiments.

   SSB - Discussion papers.

   ISSN 0809-733X.

  • Faria Lopes, Ana; Kipperberg, Gorm

   (2019)

   Diagnosing insensitivity to scope: The case of oil spills in a pristine arctic coastal area.

   Seminar Series;

   2019-02-10.

  • Lindhjem, Henrik; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Handberg, Øyvind Nystad; Kipperberg, Gorm; Kløw, Eirik; Navrud, Ståle

   (2019)

   Vindkraft i motvind – Miljøkostnadene er ikke til å blåse av.

   Samfunnsøkonomen.

   ISSN 1890-5250.

   Hefte 4.

   s.6-17.

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   Kan vi sette en «prislapp» på naturen? En liten introduksjon til fagfeltet miljøøkonomi..

   FNF 2019: "Nye kommuner, nye muligheter";

   2019-01-19.

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   Kan vi sette en «prislapp» på naturen? En liten introduksjon til fagfeltet miljøøkonomi.

   UiS Seniorforum;

   2019-03-27.

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   Kan vi sette en «prislapp» på naturen? En liten introduksjon til fagfeltet miljøøkonomi..

   Årlige fellessamlingen til Rogaland Fylkeskommune;

   2019-10-14.

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   MILJØØKONOMI & VERDSETTING AV MILJØ-GODER OG -TJENESTER.

   Fagdag i Samfunnsøkonomi 2019;

   2019-03-20.

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   En tur på stranden er verdt 135 kroner.

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   Finner verdien av et lite stykke Norge.

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   THE ECONOMIC NONMARKET VALUATION OF THE ENVIRONMENT.

   NOR-BRA2020 Summer School: Biodiversity:"Towards sustainable use of the environment";

   2019-06-03 - 2019-06-08.

  • Lindhjem, Henrik; Åsheim, Erlend Røshol; Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle

   (2019)

   Kort forklaring om spørreundersøkelse.

   IntraFish Media AS.

  • Lindhjem, Henrik; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Handberg, Øyvind; Kipperberg, Gorm; Kløw, Eirik; Navrud, Ståle

   (2019)

   Økonomer vil kreve avgift fra vindkraft.

   Finansavisen.

   ISSN 0803-9518.

   Volum 28.

   Hefte 216.

   s.12-13.

  • Faria Lopes, Ana Filipa; Kipperberg, Gorm

   (2018)

   Diagnosing insensitivity to scope in contingent valuation.

   WCERE 2018;

   2018-06-25 - 2019-06-29.

  • Lindhjem, Henrik; Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine

   (2018)

   Motivation and background for the workshop and the research projects.

   Workshop on stated preference valuation of wind and transmission line externalities;

   2018-02-28 - 2018-03-01.

  • Lindhjem, Henrik; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle

   (2018)

   Research ideas and ways forward.

   Workshop on stated preference valuation of wind and transmission line externalities;

   2018-02-28 - 2018-03-01.

  • Kipperberg, Gorm; Onozaka, Yuko; Bui, Lin Thi; Lohaugen, Marthe; Refsdal, Greta; Sæland, Sandra

   (2018)

   The impact of wind turbines on local recreational values: Further evidence from two travel cost method (TCM) – contingent behavior (CB) studies..

   40th Meeting of the Norwegian Association for Economists;

   2018-01-03 - 2018-01-04.

  • Kipperberg, Gorm; Onozaka, Yuko; Bui, Lin Thi; Lohaugen, Marthe; Refsdal, Greta; Sæland, Sandra

   (2018)

   The impact of wind turbines on local recreation: Evidence from two travel cost method – contingent behavior studies .

   NAERE 2018;

   2018-04-11 - 2018-04-12.

  • Kipperberg, Gorm

   (2018)

   Pricing Nature: Estimating the monetary values of environmental goods & services.

   SIU NOR-BRA summer school: Biodiversity: Giving value to the sustainable use of the environment ;

   2018-06-19 - 2018-06-23.

  • Kipperberg, Gorm

   (2018)

   Skal man ta betalt for besøk til Preikestolen?.

  • Faria Lopes, Ana Filipa; Kipperberg, Gorm

   (2017)

   Testing external sensitivity to scope: valuation of potential oil spills in the Lofoten islands.

   23rd Annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists;

   2017-06-28 - 2017-07-01.

  • Kipperberg, Gorm

   (2017)

   Verdsetting av natur: Er det mulig og nødvendig?.

   Solakonferansen/Innovasjonskonferansen 2017 - Inspirasjonstorget;

   2017-04-24.

  • Kipperberg, Gorm

   (2017)

   Kan vi sette en prislapp på naturen? Verdsetting av miljøgoder og økosystemtjenester,.

   St. Olav Videregående Skole, geografi;

   2017-03-14.

  • Kipperberg, Gorm

   (2017)

   Verdsetting av natur og økosystemtjenester: Er det mulig? En liten introduksjon til fagfeltet miljøøkonomi.

   Åpen Dag 2017;

   2017-03-07.

  • Kipperberg, Gorm; Lohaugen, Marthe; Onozaka, Yuko; Refsdal, Greta

   (2017)

   The impact of a wind farm on the use-values from a local recreational area..

   First Annual Workshop of the Nordic Association of Environmental and Resource Economics;

   2017-04-20 - 2017-04-22.

  • Kipperberg, Gorm; Gudding, Petter Andreas; Bond, Craig Andrew; Cullen, Kelly; Eric, Steltzer

   (2017)

   When a good is a bad (or a bad is a good): Analysis of data from an ambigous nonmarket valuation setting.

   2017 Meeting of the Norwegian Association of Economists;

   2017-01-03 - 2017-01-04.

  • Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin Tangvik; Kipperberg, Gorm; Carson, Richard T.; Loomis, John; Rolfe, John; Ready, Richard; Strand, Jon

   (2017)

   Valuation of ecosystem services for practical use in Norway and internationally.

   Valuation of ecosystem services for practical use in Norway and internationally;

   2017-03-21.

  • Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin Tangvik; Carson, Richard T.; Loomis, John; Ready, Richard; Rolfe, John; Grimsrud, Kristine; Faria Lopes, Ana Filipa; Ahi, Julide Ceren

   (2017)

   State-of-the-art and future research directions in coastal ecosystem service valuation.

   «State-of-the-art and future research directions in coastal ecosystem service valuation;

   2017-03-22 - 2017-03-25.

  • Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin; Lindhjem, Henrik

   (2017)

   Motivation and background for the seminar on ecosystem service valuation for practical use.

   Valuation of ecosystem services for practical use in Norway and internationally;

   2017-03-21.

  • Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin

   (2017)

   COAST-BENEFIT: Ecosystem Service Valuation For Coastal Zone Management: From Promise to Practice.

   Brukerseminar;

   2017-03-20.

  • Kipperberg, Gorm

   (2017)

   COAST-BENEFIT & MARES: Verdsetting av økosystemtjenester.

   Seminar om verdsetting av natur i reiselivet, Sogndal, 28. November 2017;

   2017-11-28 - 2018-11-28.

  • Kipperberg, Gorm

   (2016)

   Hva er prislappen på jærstrendene?.

  • Kipperberg, Gorm

   (2016)

   Hva er Jærstrendene verdt?.

  • Kipperberg, Gorm

   (2016)

   Skal sette prislapp på jærstrendene.

  • Kipperberg, Gorm

   (2016)

   Økonomisk verdsetting av miljøgoder og økosystemtjenester.

   MILJØØKONOMISK FAGLUNSJ;

   2016-05-04.

  • Kipperberg, Gorm

   (2016)

   Miljøøkonomi og verdsetting av miljøgoder og økosystemtjenester..

   Fagdagen 2016.;

   2016-11-15.

  • Kipperberg, Gorm; Gellein, Marie Larsen; Risa, Arne Vidar

   (2015)

   Climate Policy Preferences in the Norwegian Population.

   International Workshop on Agricultural Policy Analysis;

   2015-02-16 - 2015-02-17.

  • Gudding, Petter Andreas; Kipperberg, Gorm

   (2013)

   Klimapolitikk på feil kurs.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Landråk, Tonje Helvig; Kipperberg, Gorm

   (2013)

   Bussvei, bybane eller...?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Gudding, Petter Andreas; Kipperberg, Gorm

   (2012)

   Hårspray, Opium, og Lyntog.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Kipperberg, Gorm

   (2012)

   Drømmer om Wall Street.

  • Kipperberg, Gorm; Gudding, Petter Andreas

   (2012)

   MILJØØKONOMENE. NYHETER, MENINGER, ANALYSE: Samfunnsøkonomer om miljø- og ressursøkonomiske temaer og politikk.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan; Kipperberg, Gorm

   (2012)

   Flyturister bruker mest.

  • Kipperberg, Gorm

   (2012)

   Gir opp kampen om gården. UiS-ekspert: - Tror de fleste ville solgt hvis prisen er god nok.

  • Kipperberg, Gorm; Gudding, Petter Andreas

   (2011)

   Kostbar Energipolitikk.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Kipperberg, Gorm

   (2011)

   Ryfast må utbedres bedre.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Kipperberg, Gorm

   (2011)

   Flest Mot Ryfast.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Kipperberg, Gorm

   (2011)

   UIS/Stavanger Aftenblad Debatt: Er den norske samfunnsmodellen oppskrytt?.

  • Brekke, Kjell Arne; Nyborg, Karine; Kipperberg, Gorm

   (2007)

   Reluctant recyclers: Social interaction in responsibility ascription.

   Hefte 16/2007.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway