Hopp til hovedinnhold

Gorm Kipperberg

Professor in Environmental Economics

Handelshøgskolen ved UiS
Avdeling for samfunnsøkonomi og finans
EOJ 234
Bio

@ GOOGLE SCHOLAR @ RESEARCHGATE @ UiS EREE @ NEWS 

RESEARCH EXPERTISE: Environmental, resource, and energy economics; ecological economics; applied microeconomics; valuation of ecosystem services; benefit-cost analysis; circular economy; limited dependent variable econometrics

APPLIED RESEARCH AREAS: Recycling and waste management (1); issues in stated preferences (SP) research (2); outdoor recreation and tourism (3); renewable energy and climate policies (4); environmental preferences and behavior of firms (5); multiple-objective decision-making & choice architecture (6).

LATEST PUBLICATIONS

Lopes, A. F., & Kipperberg, G. (2020). Diagnosing Insensitivity to Scope in Contingent Valuation. Environmental and Resource Economics, 77(1), 191-216.

Dugstad, A., Grimsrud, K., Kipperberg, G., Lindhjem, H., & Navrud, S. (2020). Acceptance of wind power development and exposure–Not-in-anybody's-backyard. Energy Policy, 147, 111780.

Ahi, J. C., & Kipperberg, G. (2020). Attribute Non-attendance in Environmental Discrete Choice Experiments: The Impact of Including an Employment Attribute. Marine Resource Economics, 35(3), 000-000.

Kipperberg G, Onozaka Y, Bui LT, Lohaugen M, Refsdal G, Sæland S (2019): The impact of wind turbines on local recreation: Evidence from two travel cost method–contingent behavior studies. Journal of Outdoor Recreation and Tourism25, 66-75.

 

 

+
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Lie, Anne; Tjora, Maiken; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Aanesen, Margrethe; Kipperberg, Gorm

   (2021)

   Kostnader og nytte ved miljøtiltak i norsk lakseoppdrett.

   Samfunnsøkonomen

   ISSN 1890-5250.

   Hefte 6.

   s.17-32.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2021)

   Scope Elasticity of Willingness to pay in Discrete Choice Experiments.

   Environmental and Resource Economics

   ISSN 0924-6460.

   Volum 80.

   s.21-57.

   DOI: 10.1007/s10640-021-00577-7

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2020)

   Acceptance of wind power development and exposure – Not-in-anybody’s-backyard .

   Energy Policy

   ISSN 0301-4215.

   Volum 147.

   DOI: 10.1016/j.enpol.2020.111780

  • Ahi, Julide Ceren; Kipperberg, Gorm

   (2020)

   Attribute non-attendance in environmental discrete choice experiments: The impact of including an employment attribute.

   Marine Resource Economics

   ISSN 0738-1360.

   Volum 35.

   Hefte 3.

   s.201-218.

   DOI: 10.1086/709457

  • Faria Lopes, Ana; Kipperberg, Gorm

   (2020)

   Diagnosing Insensitivity to Scope in Contingent Valuation.

   Environmental and Resource Economics

   ISSN 0924-6460.

   Volum 77.

   s.191-216.

   DOI: 10.1007/s10640-020-00470-9

  • Kipperberg, Gorm; Onozaka, Yuko; Bui, Linh Thi; Lohaugen, Marthe; Refsdal, Greta; Sæland, Sandra

   (2019)

   The impact of wind turbines on local recreation: Evidence from two travel cost method – contingent behavior studies.

   Journal of Outdoor Recreation and Tourism

   ISSN 2213-0780.

   Volum 25.

   s.66-75.

   DOI: 10.1016/j.jort.2018.11.004

  • Gudding, Petter Andreas; Kipperberg, Gorm; Bond, Craig Andrew; Cullen, Kelly; Steltzer, Eric

   (2018)

   When a good is a bad (or a bad is a good) - analysis of data from an ambiguous nonmarket valuation setting.

   Sustainability

   ISSN 2071-1050.

   Volum 10.

   Hefte 1.

   DOI: 10.3390/su10010208

  • Lohaugen, Marthe; Refsdal, Greta; Kipperberg, Gorm; Onozaka, Yuko

   (2017)

   En reisekostnadsstudie av Dalsnuten-området i Sandnes, Rogaland.

   Samfunnsøkonomen

   ISSN 1890-5250.

   Volum 131.

   Hefte 4.

   s.51-66.

  • Gellein, Marie Larsen; Kipperberg, Gorm; Risa, Arne Vidar

   (2015)

   Preferanser for norske utslippsreduksjoner versus klimatilpasningstiltak : har nåværende politikk mandat i befolkningen?.

   Samfunnsøkonomen

   ISSN 1890-5250.

   Volum 129.

   Hefte 3.

   s.18-32.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan; Kipperberg, Gorm

   (2015)

   Decomposing the heterogeneous discretionary spending of international visitors to Fjord Norway.

   Tourism Management

   ISSN 0261-5177.

   Volum 51.

   s.131-141.

   DOI: 10.1016/j.tourman.2015.05.020

  • Landråk, Tonje Helvig; Kipperberg, Gorm

   (2014)

   Bussvei, bybane eller...?.

   Samfunnsøkonomen

   ISSN 1890-5250.

   Volum 128.

   Hefte 2.

   s.40-55.

  • Gudding, Petter Andreas; Kipperberg, Gorm

   (2012)

   Valuing the environment in tourism management. I: Current Research in Hospitality and Tourism.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1410-5.

   s.305-332.

  • Kipperberg, Gorm; Larson, Douglas M.

   (2012)

   Heterogeneous Preferences for Community Recycling Programs.

   Environmental and Resource Economics

   ISSN 0924-6460.

   Volum 53.

   Hefte 4.

   s.577-604.

   DOI: 10.1007/s10640-012-9578-y

  • Bond, Craig A.; Hoag, Dana L.; Kipperberg, Gorm

   (2011)

   Agricultural Producers and the Environment: A Stated Preference Analysis of Colorado Corn Producers.

   Canadian Journal of Agricultural Economics-Revue Canadienne D'Agroeconomie

   ISSN 0008-3976.

   Volum 59.

   Hefte 1.

   s.127-144.

   DOI: 10.1111/j.1744-7976.2010.01192.x

  • Bond, Craig A.; Hoag, Dana L.; Kipperberg, Gorm

   (2010)

   Agricultural Producers and the Environment: A Stated Preference Analysis of Colorado Corn Producers.

   Canadian Journal of Agricultural Economics-Revue Canadienne D'Agroeconomie

   ISSN 0008-3976.

   Volum 59.

   Hefte 1.

  • Brekke, Kjell Arne; Kipperberg, Gorm; Nyborg, Karine

   (2010)

   Social Interaction in Responsibility Ascription: The Case of Household Recycling.

   Land Economics

   ISSN 0023-7639.

   Volum 86.

   Hefte 4.

   s.766-784.

 • Bøker og kapitler
  • Faria Lopes, Ana; Lindhjem, Henrik

   (2020)

   Essays on the Validity and Reliability of Non-Market Valuation Methods..

  • Gilje, Helene L.

   (2018)

   Surfonomics: The Value of a Wave.

  • Jensen, Jannicke; Kleppe, Anette

   (2018)

   Valuing the Recreational Benefits og Bore and Hellestø Beaches.

  • Bui, Lin Thi; Sæland, Sandra

   (2017)

   Verdsetting av et gode uten markedsverdi: Tilfellet rekreasjon på Jærstrendene.

  • Egeland, Ingrid; Ingrid Nilsen, Frøystein

   (2016)

   Willingness to pay for preventing an oil spill in Vestfjorden: The role of use versus non-use values..

  • Skaaraas, Helge; Hansen, Ann-Janette; Riise, Elin; Stenersen, Jan; Refling, Dag; Johansen, Rolf; Hjelle, Hogne; Ebeltoft, Mia; Skofteland, Helga; Kipperberg, Gorm; Drevsjø, Lerke Poulsen; Lindeman, Ingunn Hoel; Junker, Eivind; Berg, Hallvard; Høgvold, Dag Olav; Flesjø, Kristine; Nicholls, Morten

   (2015)

   Overvann i byer og tettsteder : som problem og ressurs. Utredning fra et utvalg nedsatt ved kongelig resolusjon 11. april 2014. Lagt frem for Klima- og miljødepartementet 2. desember 2015.

   ISBN 0000000000000.

   Hefte 16.

  • Gellein, Marie Larsen; Risa, Arne Vidar; Kipperberg, Gorm

   (2013)

   Klima og miljø: Hva synes du?-Sammendrag fra en preferanseundersøkelse.

  • Gudding, Petter Andreas; Kipperberg, Gorm

   (2013)

   Energiutbygging og miljøulemper - Verdsetting av miljøgoder sentrale for reiselivsnæringen. Sluttrapport til Regionalt Forskningsfond Vestlandet (Prosjekt 212580).

  • Landråk, Tonje Helvig; Kipperberg, Gorm

   (2013)

   Nord-Jæren kollektivtransport: Hva er din mening? -Sammendrag fra en verdsettingsundersøkelse.

  • Kipperberg, Gorm; Larson, Douglas M.

   (2010)

   Heterogeneous Preferences for Community Recycling Programs.

 • Formidling
  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2022)

   Resultater fra spørreundersøkelse om vindkraftpreferanser i Norge.

  • Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Dugstad, Anders; Jelsness, Silje Tellervo; Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle

   (2022)

   Landbasert vindkraft: Befolkningens preferanser og konsekvenser for utbygging i Norge.

  • Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2022)

   Kan miljøverdsetting («prising» av natur) bidra til å løse natur-og klimakrisen?.

  • Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2022)

   Miljøøkonomi & Miljøverdsetting.

  • Ørbeck, Martin; Kipperberg, Gorm; Loureiro, Maria L.; Lindhjem, Henrik

   (2022)

   Temporal Dynamics of Willingness-to-pay and Environmental Preferences: Oil Spill Prevention in the Oslo Fjord.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2022)

   Place attachment and preferences for land-based wind power – A discrete choice experiment.

   SSB - Discussion papers

   ISSN 0809-733X.

   Hefte Nr. 974.

   s.1-38.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2021)

   “This is Ours” – Psychological Ownership in Stated Preference Research.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2021)

   The Significance of Place Attachment in Stated Preference Research.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2020)

   Acceptance of national wind power development and exposure - A case-control choice experiment approach.

   SSB - Discussion papers

   ISSN 0809-733X.

  • Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2020)

   Scope elasticity and economic significance in discrete choice experiments.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2020)

   Acceptance of National Wind Power Development and Exposure – Not-in-anybody’s-backyard.

  • Kipperberg, Gorm; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2020)

   Scope elasticities of willingness to pay in discrete choice experiments.

  • Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle

   (2020)

   Scope elasticity and economic significance in discrete choice experiments.

   SSB - Discussion papers

   ISSN 0809-733X.

  • Lindhjem, Henrik; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Handberg, Øyvind; Kipperberg, Gorm; Kløw, Eirik; Navrud, Ståle

   (2019)

   Økonomer vil kreve avgift fra vindkraft.

   Finansavisen

   ISSN 0803-9518.

   Volum 28.

   Hefte 216.

   s.12-13.

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   THE ECONOMIC NONMARKET VALUATION OF THE ENVIRONMENT.

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   Kan vi sette en «prislapp» på naturen? En liten introduksjon til fagfeltet miljøøkonomi..

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   En tur på stranden er verdt 135 kroner.

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   Kan vi sette en «prislapp» på naturen? En liten introduksjon til fagfeltet miljøøkonomi..

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   MILJØØKONOMI & VERDSETTING AV MILJØ-GODER OG -TJENESTER.

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   Finner verdien av et lite stykke Norge.

  • Kipperberg, Gorm

   (2019)

   Kan vi sette en «prislapp» på naturen? En liten introduksjon til fagfeltet miljøøkonomi.

  • Faria Lopes, Ana; Kipperberg, Gorm

   (2019)

   Diagnosing insensitivity to scope: The case of oil spills in a pristine arctic coastal area.

  • Lindhjem, Henrik; Åsheim, Erlend Røshol; Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle

   (2019)

   Kort forklaring om spørreundersøkelse.

   IntraFish Media AS

  • Lindhjem, Henrik; Dugstad, Anders; Grimsrud, Kristine; Handberg, Øyvind Nystad; Kipperberg, Gorm; Kløw, Eirik; Navrud, Ståle

   (2019)

   Vindkraft i motvind – Miljøkostnadene er ikke til å blåse av.

   Samfunnsøkonomen

   ISSN 1890-5250.

   Hefte 4.

   s.6-17.

  • Faria Lopes, Ana Filipa; Kipperberg, Gorm

   (2018)

   Diagnosing insensitivity to scope in contingent valuation.

  • Kipperberg, Gorm; Onozaka, Yuko; Bui, Lin Thi; Lohaugen, Marthe; Refsdal, Greta; Sæland, Sandra

   (2018)

   The impact of wind turbines on local recreational values: Further evidence from two travel cost method (TCM) – contingent behavior (CB) studies..

  • Kipperberg, Gorm; Onozaka, Yuko; Bui, Lin Thi; Lohaugen, Marthe; Refsdal, Greta; Sæland, Sandra

   (2018)

   The impact of wind turbines on local recreation: Evidence from two travel cost method – contingent behavior studies .

  • Lindhjem, Henrik; Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle; Grimsrud, Kristine

   (2018)

   Motivation and background for the workshop and the research projects.

  • Lindhjem, Henrik; Grimsrud, Kristine; Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle

   (2018)

   Research ideas and ways forward.

  • Kipperberg, Gorm

   (2018)

   Pricing Nature: Estimating the monetary values of environmental goods & services.

  • Kipperberg, Gorm

   (2018)

   Skal man ta betalt for besøk til Preikestolen?.

  • Kipperberg, Gorm

   (2017)

   COAST-BENEFIT & MARES: Verdsetting av økosystemtjenester.

  • Kipperberg, Gorm

   (2017)

   Verdsetting av natur og økosystemtjenester: Er det mulig? En liten introduksjon til fagfeltet miljøøkonomi.

  • Kipperberg, Gorm; Gudding, Petter Andreas; Bond, Craig Andrew; Cullen, Kelly; Eric, Steltzer

   (2017)

   When a good is a bad (or a bad is a good): Analysis of data from an ambigous nonmarket valuation setting.

  • Kipperberg, Gorm

   (2017)

   Verdsetting av natur: Er det mulig og nødvendig?.

  • Faria Lopes, Ana Filipa; Kipperberg, Gorm

   (2017)

   Testing external sensitivity to scope: valuation of potential oil spills in the Lofoten islands.

  • Kipperberg, Gorm; Lohaugen, Marthe; Onozaka, Yuko; Refsdal, Greta

   (2017)

   The impact of a wind farm on the use-values from a local recreational area..

  • Kipperberg, Gorm

   (2017)

   Kan vi sette en prislapp på naturen? Verdsetting av miljøgoder og økosystemtjenester,.

  • Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin

   (2017)

   COAST-BENEFIT: Ecosystem Service Valuation For Coastal Zone Management: From Promise to Practice.

  • Kipperberg, Gorm; Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin; Lindhjem, Henrik

   (2017)

   Motivation and background for the seminar on ecosystem service valuation for practical use.

  • Kipperberg, Gorm; Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin Tangvik; Carson, Richard T.; Loomis, John; Ready, Richard; Rolfe, John; Grimsrud, Kristine; Faria Lopes, Ana Filipa; Ahi, Julide Ceren

   (2017)

   State-of-the-art and future research directions in coastal ecosystem service valuation.

  • Lindhjem, Henrik; Navrud, Ståle; Magnussen, Kristin Tangvik; Kipperberg, Gorm; Carson, Richard T.; Loomis, John; Rolfe, John; Ready, Richard; Strand, Jon

   (2017)

   Valuation of ecosystem services for practical use in Norway and internationally.

  • Kipperberg, Gorm

   (2016)

   Økonomisk verdsetting av miljøgoder og økosystemtjenester.

  • Kipperberg, Gorm

   (2016)

   Skal sette prislapp på jærstrendene.

  • Kipperberg, Gorm

   (2016)

   Hva er Jærstrendene verdt?.

  • Kipperberg, Gorm

   (2016)

   Miljøøkonomi og verdsetting av miljøgoder og økosystemtjenester..

  • Kipperberg, Gorm

   (2016)

   Hva er prislappen på jærstrendene?.

  • Kipperberg, Gorm; Gellein, Marie Larsen; Risa, Arne Vidar

   (2015)

   Climate Policy Preferences in the Norwegian Population.

  • Landråk, Tonje Helvig; Kipperberg, Gorm

   (2013)

   Bussvei, bybane eller...?.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Gudding, Petter Andreas; Kipperberg, Gorm

   (2013)

   Klimapolitikk på feil kurs.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Kipperberg, Gorm; Gudding, Petter Andreas

   (2012)

   MILJØØKONOMENE. NYHETER, MENINGER, ANALYSE: Samfunnsøkonomer om miljø- og ressursøkonomiske temaer og politikk.

  • Kipperberg, Gorm

   (2012)

   Gir opp kampen om gården. UiS-ekspert: - Tror de fleste ville solgt hvis prisen er god nok.

  • Gudding, Petter Andreas; Kipperberg, Gorm

   (2012)

   Hårspray, Opium, og Lyntog.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Engstrøm, Truls Eric Johan; Kipperberg, Gorm

   (2012)

   Flyturister bruker mest.

  • Kipperberg, Gorm

   (2012)

   Drømmer om Wall Street.

  • Kipperberg, Gorm

   (2011)

   Ryfast må utbedres bedre.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kipperberg, Gorm

   (2011)

   UIS/Stavanger Aftenblad Debatt: Er den norske samfunnsmodellen oppskrytt?.

  • Kipperberg, Gorm

   (2011)

   Flest Mot Ryfast.

   Stavanger Aftenblad

   ISSN 0804-8991.

  • Kipperberg, Gorm; Gudding, Petter Andreas

   (2011)

   Kostbar Energipolitikk.

   Klassekampen

   ISSN 0805-3839.

  • Brekke, Kjell Arne; Nyborg, Karine; Kipperberg, Gorm

   (2007)

   Reluctant recyclers: Social interaction in responsibility ascription.

   Hefte 16/2007.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway