Anne Gunn Dovland Vassbø

Assistant Professor

Faculty of Health Sciences
Department of Caring and Ethics
KA U-106

Bio

Anne Gunn Dovland Vassbø er utdannet sykepleier (1999) med erfaring fra kommunehelsetjenesten (sykehjem m.m.) og Røde Kors (blodtapping). Hun har vært tilknyttet UiS som praksislærer siden 2009 og universitetslektor siden 2019. Hun har mastergrad i sosialpedagogikk (2019) med fokus på læringsmiljø i refleksjonsgrupper i praksisstudier.

Årskullansvarlig for tredje år ved bachelor i sykepleie, klasseleder første år og emneansvarlig for BSY160 (Sykepleiens grunnlag) del 1. Veileder på bachelornivå og underviser i BSY160 del 1 om sykepleiens historiske grunnlag og i BSY160 del 2 om kroppspleie, munnstell og sengereiing.

Medlem av seniorfasilitatornettverket ved HV og programområdet for Livsfenomener og omsorg | Universitetet i Stavanger (uis.no)

 

 

 

Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
 • Formidling
  • Guise, Veslemøy; Johannessen, Torunn Beate; Vassbø, Anne Gunn Dovland; Enge, Irene Hodnefjell

   (2024)

   SimBegin - en metode for peer-to-peer simulering i helsefaglige utdanninger .

   Nettverkssamling - simulering i helsefaglige utdanninger;

   2024-01-17 - 2024-01-18.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway