Geir Skeie

UNESCO-Chair and Science Ombud

Faculty of Arts and Education
Department of Cultural Studies and Languages
HG O-229

Bio

Geir Skeie is UNESCO Chair at University of Stavanger with focus on diversity, inclusion and education. He is also Ombudsman for scientific integrity, University of Stavanger (UiS). 

Geir Skeie is Professor of religious education at UiS and with a guest professorship at NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim. The last ten years he has also been professor at Stockholm University and he still supervises doctoral students there.  His research has focused on intercultural education and religion in education with both empirical and theoretical contributions. This includes a focus on inclusion, Human Rights and impartiality in education. Skeie has mainly used qualitative methods and document studies including action research, but even some quantitative work. He has been leading researcher in several national and international research projects with a strong network nationally and internationally

 

Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2022)

   Hvordan arbeide med elevmangfold?.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245041576.

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2022)

   Hvordan arbeide med elevmangfold: Flerfaglige perspektiver på inkludering.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245040180.

  • Øveraas, Morten

   (2021)

   Teokratiets folkelærarar. Folkehøgskular og kristeleg nasjonalisme i Noreg ca. 1814-1905.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-041-3.

  • Skeie, Geir

   (2021)

   Den forskande læraren og lærarstudenten. I: Innføring i KRLE-didaktikk. Undervisning i religion, livssyn og etikk i et flerkulturelt samfunn.

   IKO-forlaget A/S.

   ISBN 978-82-8249-478-6.

   s.245-262.

  • Ristiniemi, Jari; Sporre, Karin; Skeie, Geir

   (2018)

   Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-3886-6.

   Hefte 37.

  • Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2017)

   Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling.

   ISBN 978-82-7644-701-9.

   Hefte 62.

  • Rothgangel, Martin; Brömssen, Kerstin von; Heimbrock, Hans-Günter; Skeie, Geir

   (2017)

   Location, Space and Place in Religious Education.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-3625-1.

   Volum 34.

   Hefte ..

  • Husebø, Dag; Skeie, Geir

   (2016)

   Slutt på "Nytt på nytt"? Fra kristendomskunnskap til KRLE i skolefag og KRL til religionsstudier i studiefag. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland.

   s.31-38.

  • Skeie, Geir; Aarek, Hans Eirik

   (2015)

   Religious Freedom as seen from a Minority Perspective.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-611-1.

   Hefte 50.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   En reflekterande kommentar - om kontext och rekontextualisering. I: Hyfs, hälsa och gemensamma värden. Studier av skolans komplexa värdegrunds- och forstansuppdrag.

   Gleerups Utbildning AB.

   ISBN 978-91-40-68592-6.

   s.84-88.

  • Øystein Lund, Johannessen; Skeie, Geir

   (2014)

   Rapport om samarbeidsprosjekt mellom Stavanger Rotaryklubb og Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7721-125-1.

   Hefte 2014:1.

  • Rothgangel, Martin; Skeie, Geir; Jäggle, Martin

   (2014)

   Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe.

   Vandenhoeck & Ruprecht.

   ISBN 9783847102731.

  • Rothgangel, Martin; Jackson, Robert; Jäggle, Martin; Skeie, Geir

   (2014)

   Preface: Religious Education at Schools in Europe. I: Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe.

   Vandenhoeck & Ruprecht.

   ISBN 9783847102731.

   s.7-14.

  • Skeie, Geir; Olson, Maria

   (2013)

   Spenningsfyllda erfarenheter - ämnesdidaktik i skilda kontexter.

   Stockholms universitets förlag.

   ISBN 978-91-7656-688-6.

  • Skeie, Geir; Everington, Judith; ter Avest, Ina; Miedema, Siebren

   (2013)

   Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-2902-4.

   Hefte 25.

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2012)

   Regional integreringspolitikk og praksis. Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter. Rogaland som case.

  • Skeie, Geir

   (2012)

   Foreword. I: Religionsdidaktisk arbeid pågår. Religionsdidaktikk i Hamar og Karlstad.

   Oplandske Bokforlag.

   ISBN 978-82-7518-197-6.

   s.III-IV.

  • Lund, Torbjørn; Postholm, May Britt; Skeie, Geir

   (2010)

   Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2598-3.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Religionsundervisning og mangfold. Rom for læring i religion, livssyn og etikk.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215017631.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Religious Diversity and Education. Nordic Perspectives.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-2154-7.

   Hefte 11.

  • Avest, Ina ter; Jozsa, Dan-Paul; Knauth, Thorsten; Rosón, Javier; Skeie, Geir

   (2009)

   Dialogue and Conflict on Religion. Studies of Classroom Interaction in European Countries.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 9783830922728.

   Hefte 16.

  • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Danielsen, Ruth; Eidhamar, Levi Geir; Hodne, Hans; Skeie, Geir; Skeie, Geir; Winje, Geir; Winje, Geir

   (2006)

   Religions- og livssynsdidaktikk : en innføring.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 8276346960.

  • Skeie, Geir; Skeie, Geir; Skjortnes, Marianne; Skjortnes, Marianne; Haus, Sigurd; Haus, Sigurd; Johannessen, Øystein Lund; Johannessen, Øystein Lund

   (2004)

   Som å passere et nåløye. Om å formidle fra utenlandsopphold.

   ISBN 8277210892.

   Hefte 7.

  • Skeie, Geir

   (2002)

   Skolen, kirka og pluralismen.

   7Letras.

   ISBN 8291925070.

   Hefte 7.

  • Skeie, Geir; Jager, Benedikt

   (2002)

   Fortelling og møte mellom kulturer: en samling artikler produsert ved Avdeling for humanistiske fag ved Høgskolen i Stavanger.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 8276441750.

   Hefte 47.

  • Bergly, Svanhild; Sandtrøen, Sidsel; Skeie, Geir

   (1999)

   Slitsomt og lærerikt - Forsøk med prosjektorganisering i en førsteklasse på allmennlærerutdanningen.

   Nord universitet.

   ISBN 82-7314-259-0.

   Hefte 1.

  • Skeie, Geir

   (1998)

   En kulturbevisst religionspedagogikk.

   Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

   ISBN 82-7861-114-9.

  • Næss, Nils Gjermund; Skeie, Geir

   (1998)

   På rett kurs? RKK i Nordland gjennom 10 år. En evalueringsrapport om de regionale kompetansekontorer.

   Nord universitet.

   ISBN 82-7314-258-2.

   Hefte jun.98.

  • Skeie, Geir

   (1980)

   Det sociale spørgsmaal. Kirke og arbeiderbevegelse 1890-1920.

   ISBN 8290324049.

   Hefte 5.

 • Formidling
  • Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag

   (2022)

   Outputs, Outcomes and Impact of doing AR in Communities of practice .

   CARN Conference 2022 - Changing Lives through Action Research;

   2022-10-28 - 2022-10-30.

  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2022)

   Mangfold i skolen.

  • Skeie, Geir; Stokke, Christian

   (2022)

   Exploring the intersections between human rights education and religious education.

   Human Rights Education Review (HRER).

   ISSN 2535-5406.

   Volum 5.

   Hefte 1.

   s.1-4.

   DOI: 10.7577/hrer.4727

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   Mellomrom og blinde flekker i Forskningsrådets porteføljeplaner.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Skeie, Geir

   (2021)

   Karlo Meyer: Religion, Interreligious Learning and Education. (Peter Lang 2021).

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   s.182-185.

   DOI: 10.5617/pri.8886

  • Skeie, Geir

   (2021)

   Ny avhandling om læremiddelbruk i svensk religionsundervisning.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 72.

   Hefte 1.

   s.77-79.

   DOI: 10.5617/pri.8736

  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2021)

   Lære om, lære gjennom eller lære for å mestre livet? Noen dilemmaer knyttet til livsmestring som tverrfaglig tema i skolen.

   Velferdsuniversitetet;

   2021-04-30.

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Life skills in Norwegian Education Policy and Practice: A critical assessment of recent curriculum development.

   NERA;

   2021-11-03 - 2021-11-05.

  • Skeie, Geir

   (2020)

   Anmeldelse av: Olof Franck & Mikael Stenmark (red). 2019. Konstruktiv religionskritik. Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv. Stockholm: Sanoma Utbildning.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 71.

   Hefte 4.

   s.439-440.

   DOI: 10.5617/pri.8373

  • Skeie, Geir

   (2020)

   Religion og etikk: Etter læreplanen – før implementeringen.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 70.

   Hefte 4.

   s.421-425.

   DOI: 10.5617/pri.8370

  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2020)

   Bullying and didactics: A discussion about the role of prejudice for learning environment in general and religious education in particular.

   International Conference on Prejudice-based Bullying;

   2020-01-29.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Fagrevisjon - mandat og læreplan for KRLE og RE-faget.

   Etterutdanningskurs: Samfunn, religion og skolefag i endring;

   2019-01-04.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Aksjonsforskning og samarbeid med skoler i KRLE.

   Dialog på tvers av kultur og livssyn i klasserommet ;

   2019-01-03.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Fagfornyelsen – føringer og utfordringer, dybdelæring og kritisk tenkning.

   Kick off for friskoler videregående i Bergen;

   2019-08-13.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Fagrevisjon – hovedtrekk ved reformen med noen eksempler fra Religion og etikk .

   Nasjonalt møte Sonans videregående;

   2019-05-09.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   What must be taught and what must be learned in religious education?.

   Nordic Conference for Religous Education;

   2019-06-10 - 2019-06-14.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Fagrevisjon – dybdelæring med eksempler fra KRLE og RE-faget.

   På vei mot fagfornyelsen. Fagseminar for lærere.;

   2019-03-14.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Forholdet mellom perspektiv og substans i KRLE-faget..

   Nordisk religionsdidaktikk: hvordan bygge bro mellem forskning og praksis i lærerutdanningen? Lysebu, 18. nov. 2019 ;

   2019-11-17 - 2019-11-19.

  • Skeie, Geir; Anker, Trine

   (2019)

   De nye læreplanene - klare til å dissekeres.

   Norsk Religionspedagogisk Forskerforum;

   2019-11-28 - 2019-11-29.

  • Ristiniemi, Jari; Skeie, Geir; Sporre, Karin

   (2018)

   Introduction. I: Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-3886-6.

   s.13-18.

  • Skeie, Geir; Weisse, Wolfram

   (2018)

   The frame of the ReDi project: Religion and Dialogue in modern Societies. Introduction to Symposium. .

   International Seminar for Religous Education and Values;

   2018-07-29 - 2018-08-03.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Fagfornyelsen i KRLE og religion og etikk .

   Årsmøte ;

   2018-11-29 - 2018-11-30.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Forskningsoversikter i religionsdidaktikk.

   Årsmøte;

   2018-11-29 - 2018-11-30.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   ”Utmana idén om att religion är en privatsak”.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   ‘Core elements’ in the religious education curriculum. Paper presented in Symposium on 'Key issues in Religious Edudation' .

   International Seminar for Religous Education and Values;

   2018-07-29 - 2018-08-03.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Ny læreplan religion.

   IKS-seminar om fagfornyinga;

   2018-11-19 - 2018-11-20.

  • Skeie, Geir; Aukland, Knut

   (2018)

   Ny læreplan 4: Leder for læreplansgruppa taler.
  • Skeie, Geir

   (2018)

   KRLE og Religion og etikk – forslag til kjerneelementer. Filmpresentasjon.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Fagfornyelse og kjerneelementer i religion og etikk: Hva er endringene og hvilke konsekvenser får det for undervisning og læring?.

   Planleggingsdag for lærerne i den videregående skolen;

   2018-02-28.

  • Skeie, Geir

   (2017)

   Young People's Attitudes to Religous Diversity.

   Journal of Contemporary Religion.

   ISSN 1353-7903.

   Volum 32.

   Hefte 3.

   s.528-529.

   DOI: 10.1080/13537903.2017.1363474

  • Båtevik, Finn Ove; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir

   (2017)

   Ikkje berre arbeidskraft. Kommunar bør ta eit aktivt grep for arbeidsinnvandrarar, ikkje berre overlate ansvaret til arbeidsgivar..

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag; Skeie, Geir

   (2017)

   Dialogue in Religious Education and History and Philosophy in upper secondary school – Norway.

   Norsk religionspedagogisk Forskerforum;

   2017-11-30 - 2017-12-01.

  • Ljones Øierud, Gunnfrid; Skeie, Geir; Nordvik, Nina; Jørgensen, Camilla Stabel; Hagesæther, Gunhild; Midttun, Ann; Kvamme, Ole Andreas

   (2017)

   Ny overordnet del av læreplanen for skolen.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Hefte 4.

   s.327-337.

   DOI: 10.5617/pri.5842

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

   (2017)

   Videregående elevers erfaringer med tros- og livssynsdialog – Hva kan kirken lære av forskning på dialog i skolen?.

   Nordisk dialogkonferanse;

   2017-04-24 - 2017-04-25.

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

   (2017)

   Dialogue in upper secondary school.

   Forskningskonferanse ;

   2017-06-12 - 2017-06-15.

  • Schihalejev, Olga; Sporre, Karin; Skeie, Geir; Gunnarsson, Gunnar J.; Räsänen, Antti

   (2016)

   Shifting borders in religous education.

   Theological Journal Publicaton of the Estonian Theological Society.

   Volum 69.

   Hefte 1.

   s.3-8.

  • Skeie, Geir

   (2016)

   Nation and religion in religious education - between conflict and harmony.

   International Seminar for Religious Education and Values;

   2016-07-31 - .

  • Skeie, Geir

   (2016)

   Mening - tid - religion. Tankefigurer og tankeredskaper.

   Fagseminaret “Eksistensielle spørsmål i liv og terapi” ;

   2016-02-04.

  • Skeie, Geir

   (2016)

   Fokus på Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE).

   Kurs for topråklige faglærere;

   2016-09-27.

  • Skeie, Geir; Brömssen, Kerstin von; Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein; Undseth Bakke, Sidsel

   (2016)

   Critical events challenging human rights and values as part of religious education.

   ISREV - International Seminar on Religious Education and Values;

   2016-07-31 - 2016-08-05.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Kan og bør religionsfaget bidra til personlig utvikling?.

   Et religionsfag for fremtiden?;

   2015-10-14 - 2015-10-15.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Comments on Collective worship/religious observance.

   Collective Worship in schools: An Evaluation of Law and Policy in the United Kingdom;

   2015-11-13.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Religiøst mangfold som ressurs og problem i barnehage og skole.

   Forum for kulturelt mangfold;

   2015-03-06.

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2015)

   Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway.

   ISBN 978-82-490-0859-9.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Two cases from Norwegian religious education research.

   Nordic Religious Education Conference;

   2015-06-15 - 2015-06-18.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Comments to key note on “Shifting Boundaries Between Secular and Religious: Religion, Spirituality and Non-Religion in Estonia”.

   Nordic Religious Education Conference;

   2015-06-15 - 2015-06-18.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   What can and should religious education achieve? .

   Symposium, Nordic Conference on Subject Education (NOFA);

   2015-05-27 - 2015-05-29.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Religious education, minorities and the policy of the nation state.

   Religious freedon as seen from a minority perspective;

   2015-09-03 - 2015-09-05.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Basic findings of "Religous Education in Northern Europe".

   Religous Education at Schools in Western and Northern Europe;

   2014-05-23.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Christopher I Lehrich (red.) On teaching Religion: essays by Jonathan Z. Smith.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 98.

   Hefte 5.

   s.385-386.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Conceptualisation of religion and religion in eduation.

   Forskerseminar;

   2014-11-20.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   RLE som dannelsesfag.

   Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.

   ISSN 0802-8214.

   Volum 26.

   Hefte 3.

   s.12-17.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Religious education in Norway and Sweden.

   Religious and moral education in perspective ;

   2014-03-20 - 2014-03-21.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Introduction: Religious Education in Northern Europe. I: Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe.

   Vandenhoeck & Ruprecht.

   ISBN 9783847102731.

   s.15-18.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   "Back to basics" Martin Rothgangel, Thomas Schlag, Friedrich Schweitzer in cooperation with Goddfroed Adam and Rainer Lachmann,(eds.) 2014. Basics of Religious Education. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.416 sider.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 65.

   Hefte 3.

   s.185-186.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Norden som religionsdidaktisk arena - utviklingstrekk i et internasjonalt perspektiv.

   Østbergseminaret;

   2014-10-29.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Perspektiver fra og på religionsdidaktisk forskning i Sverige.

   Årsmøte Norsk religionspedagogisk forskerforum (NoReFo);

   2014-11-27.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   International response to the structure and overall concept of the Compendium of Religious Education.

   International meeting "Basics of Religious Education";

   2014-05-22.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Religion og nasjon i minnematerialet etter 22. juli.

   Konferanse om minnematierialet etter 22. juli 2011;

   2014-04-03.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   "If I can't exist without learning, then yes, learning is almost synonymous with living. Geir Afdal. 2013. Religion som bevegelse. Læring, kunnskap og mediering. Oslo: Universitetsforlaget.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 65.

   Hefte 2.

   s.113-115.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Å undervise religion – som kunst, kompetanse og karriereJonathan Z Smith: On teaching religion: essays by Jonathan Z. Smith. Christopher I Lehrich (Redaktør) London: Oxford University Press, 2013,164 sider.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 98.

   Hefte 5.

   s.385-387.

  • Skeie, Geir

   (2013)

   Kommentarer til Jonathan Z Smith: «On teaching religion».

   Högre seminariet i religionshistoria ;

   2013-10-22.

  • Skeie, Geir

   (2013)

   What does conceptualisation of religion have to do with religion in education?.

   Whose Religion?: Education about Religion in Public Schools;

   2013-11-04 - 2014-11-06.

  • Skeie, Geir

   (2013)

   Place and space in a actions research project.

   Network seminar;

   2013-05-21 - 2013-05-23.

  • Skeie, Geir

   (2013)

   A very Short Introduction. I: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-2902-4.

   s.7-8.

  • Skeie, Geir

   (2013)

   Svensk religionsundervisning og "livsfrågepedagogik" - en gave til verden?.

   Föreningen lärare i religionskunskap.

   Volum 45.

   s.45-56.

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2013)

   Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway.

   Ethnicity, Culture, Politics: Mutual Dependencies;

   2013-04-18 - 2013-04-19.

  • Skeie, Geir; Olson, Maria

   (2013)

   Spänningsfyllda erfarenehter - ämnesdidaktik i skilda kontexter. Presentation av skriftserien och av den första utgåvan. I: Spenningsfyllda erfarenheter - ämnesdidaktik i skilda kontexter.

   Stockholms universitets förlag.

   ISBN 978-91-7656-688-6.

   s.7-10.

  • Skeie, Geir

   (2013)

   Fagdidaktisk utviklingsarbeid -problemer og muligheter. I: Spenningsfyllda erfarenheter - ämnesdidaktik i skilda kontexter.

   Stockholms universitets förlag.

   ISBN 978-91-7656-688-6.

   s.11-32.

  • Skeie, Geir

   (2012)

   Life skills - across nations?.

   Nordic Educational Research Association ;

   2012-03-08 - 2012-03-10.

  • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund

   (2012)

   Subject oriented Action Research in school and teacher education - Intentions and Outcome.

   CARN 2012;

   2012-11-23 - 2012-11-25.

  • Skeie, Geir

   (2011)

   Religious Education in Norway and impulses for religious education in Hamburg and Europe. I: Europäische Perspektiven und Prioritäten für die Weiterentwicklung des Religionsuterrichts im Hamburg.

   s.24-36.

  • Lund, Torbjørn; Postholm, May Britt; Skeie, Geir

   (2010)

   Innledning. I: Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2598-3.

   s.9-15.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Dialog eller konflikt?.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Dialog, konflikt og religionsundervisning - i Norge.

   Dialog om religiøse spørsmål i skolen;

   2010-09-20.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Dialogue, Conflict and Religious Education in Norway.

   The European Wergeland Centre: Educators consultation - The REDCo project;

   2010-09-14.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Dialog, konflikt og religionsundervisning.

   Norsk Religionspedagogisk Forskerforum;

   2010-12-02 - 2010-12-03.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Comments to Prof. Robert Jackson.

   International Patterns of Research in Social Scinence Didactics;

   2010-11-29 - 2010-12-01.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Religious Education in Norway and Impulses for Religious Education in Hamburg and Europe.

   utenTitteltekst;

   2010-11-18.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Religious Education in the Academia: A case for Theology or Religious Studies?.

   International Seminar on Religious Education and Values;

   2010-07-25 - 2010-07-30.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Ungdom og religion i skolen.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Forschungsbasierte Impulse für die Weiterentwicklung des Religiounsunterricht in Hamburg: Ein Vergleich von Schühlerpositionen in Norwegen und Deutschland.

   Interreligiöser Dialog in einem Religionsunterricht für alle. Europäischer Perspektiven und Prioritäten für die Weiterentwicklung des Religionsunterrichts in Hamburg. Fachtagung.;

   2010-11-19.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   What is context and how does it work?.

   The Euroepan Network for Religious Education through Contextual Approaches 2009;

   2009-05-15 - 2009-05-18.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Rom for mangfold - i barnehagens formålsbestemmelse.

   Barnehagekonferansen 2009: Den flerkulturelle barnehagen - ein møtestad for mangfald;

   2009-05-28.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Introduction to symposium.

   Nordic Conference for Religous Education;

   2009-06-09 - 2009-06-13.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Erfaringer med et samarbeidsprosjekt mellom Universitet og skole.

   Ämnesdidaktiskt Forum;

   2009-09-30.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Forskningsprosjekter og internasjonalisering.

   Prosjektledersamling Norges Forskningsråd, programmet PraksisFoU;

   2009-03-20.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Response to key note lecture by Dan-Paul Jozsa: Islam in education: A contribution to dialogue or a factor of conflict?.

   Nordic Conference for Religous Education;

   2009-06-09 - 2009-06-13.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Nye tendenser i religionspedagogisk forskning. Noen refleksjoner i anledning tre nye nordiske doktorgradsavhandlinger.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 60.

   Hefte 1.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Unges oppfatninger om religion er i endring.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Skeie, Geir

   (2008)

   Teachers and researchers cooperating in developing religous education.

   International Seminar on Religious Education and Values;

   2008-07-27 - 2008-08-01.

  • Skeie, Geir

   (2008)

   Religion i skolen - om idealer og realiteter i et mangfoldig Europa.

   Lærermangfold i en flerkulturell skole - utfordringer og muligheter for lærerutdanningen;

   2008-11-03 - 2008-11-05.

  • Skeie, Geir

   (2007)

   Åpen fagdag Religionsfag til besvær.

   utenTitteltekst;

   2007-11-24.

  • Skeie, Geir

   (2007)

   What is a local curriculum? A case study of teachers developing their own teaching of religious education.

   The 2007 meeting of The European Network for Religious Education through Contextual Approaches (ENRECA);

   2007-03-17 - 2007-03-20.

  • Skeie, Geir; Husebø, Dag

   (2007)

   Religionsfag til besvær? Om KRL-faget, rettssaker og livet i klasserommet.

   Åpen fagdag, Universitetet i Stavanger;

   2007-11-28.

  • Johannessen, Øystein Lund; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir; Skeie, Geir

   (2006)

   Plan og praksisutvikling i KRL-faget : et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Nord-Rogaland og Universitetet i Stavanger.

   KRL-nettverkets Fagutviklingskonferanse;

   2006-11-09 - 2006-11-10.

  • Skeie, Geir

   (2006)

   Religionsundervisningens dannelsesopgave mellem normativitet og pluralitet.

   Seminarienes Religionslærerforening i Danmark: Kursus om norsk religionspædagogik;

   2006-01-03 - 2006-01-07.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   Humanetiker i bedehusland.

   utenTitteltekst;

   2005-10-22.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   Mitt perspektiv på styringspyramiden Foredrag på etikkseminar.

   utenTitteltekst;

   2005-10-27.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   Innføring i KRL-planen 2005 Kurs for lærere i Rogland.

   Fagkurs for grunnskolelærere i regi av Fylkesmannen og ulike kommuner.;

   2005-10-21 - 2005-10-31.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   Religious Education between Modernizattion and Globalization. New Perspectives on the United States and Germany. Richard R Osmer & Friedrich Schweitzer.

   British Journal of Religious Education.

   ISSN 0141-6200.

   Volum 27.

   Hefte 2.

   s.189-192.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   [Anmeldelse]Rethinking religious education and plurality. Issues in diversity and pedagogy.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Hefte Årg. 89, nr 4.

   s.327-328.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   [Anmeldelse]Mangfoldet som utfordring og mulighet - i religionsforskning og religionsundervisning.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Hefte Årg. 56, nr 3.

   s.202-208.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Religious Education and the Politics of Religion.

   The International Seminar on Religious Education and Values Session XIV;

   2004-07-25 - 2004-07-30.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Religion and culture. Power and knowledge in inter-faith education.

   The Oslo Global Meeting of Experts: Teaching for tolerance, respect and recognition in relation with religion or belief.;

   2004-09-02.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Religious Education and Plurality. Problems and Perspectives of RE in Norway.

   utenTitteltekst;

   2004-05-04.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Intercultural education - a contradiction in terms?.

   Symposium on Religious Education: The Contribution of Religious Education to Intercultural Education;

   2004-03-29 - 2004-03-31.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Kritisk religion - om religion og politikk i det norske samfunnet.

   Utsteinseminaret 2004;

   2004-02-06 - 2004-02-07.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Riv ned gjerdene og kryss grensene. Ideer for et regionalt forskerfellesskap omkring migrasjon, flerkultur og internasjonalisering.

   Migrasjonsforum;

   2004-09-27.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Religiøst mangfold – bare noe for KRL-faget?.

   Foredrag ved Nasjonalt lærerkurs.;

   2004-11-23 - 2004-11-24.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Religious Education and Intercultural Education. Some problems and Possibilities.

   Forskergruppe ved J W Goethe Universität;

   2004-05-25.

  • Skeie, Geir

   (2003)

   Har barn rett til religion?.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 4.

   s.18-25.

  • Skeie, Geir

   (1999)

   Mellom pluralitet og identitet. Om religionspedagogikkens kulturelle dilemmaer.

   Nordisk religionspedagogisk forskerkonferanse;

  • Skeie, Geir; Tidman, Nils-Åke

   (1999)

   The challenge of plurality, norms and relativism in Religious Education.

   European Forum for Teachers of Religious Education (EFTRE) conference;

  • Skeie, Geir

   (1999)

   Skolen, kirken og pluralismen.

   Etterutdanningskurs for prester ved Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo;

  • Skeie, Geir

   (1985)

   Å skrive bøker i Norge - om Georg Johannesens «bibelbøker».

   Samtiden.

   ISSN 0036-3928.

   Volum 94.

   Hefte 5.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mobbing og religionsdidaktikk.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Geir Skeie responderer på Ekskursjon med Tove Nicolaisen. Skriftlig bidrag som kommentar til en samtale på podcast..

  • Skeie, Geir

   (2008)

   Norway: Religious Education - A Question of Legality or Pedagogy?. I: Johannes Lähnemann & Peter Schreiner (Eds.): Interreligious and Values Education in Europe. Map and Handbook.

   s.19-23.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway