Geir Skeie

Professor i religionsdidaktikk

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for kultur- og språkvitenskap
HG O-229

Bio

Geir Skeie is UNESCO Chair at University of Stavanger with focus on diversity, inclusion and education. He is also Ombudsman for scientific integrity, University of Stavanger (UiS). 

Geir Skeie is Professor of religious education at UiS and with a guest professorship at NTNU, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim. He has also been professor at Stockholm University for ten years and guest professor at NTNU, Trondheim for 3 years. His research focuses mainly on diversity, religion and education, with both empirical and theoretical contributions. This includes a focus on inclusion, Human Rights and impartiality in education. Skeie has mainly used qualitative methods and document studies including action research. He has been leading researcher in several national and international research projects with a strong network nationally and internationally and with particular interest in Nordic research cooperation. 

 

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Skeie, Geir

   (2024)

   Global Education Policy on Religion and Education: UNESCO . I: Religion and Worldviews in Education. The New Watershed.

   Routledge.

   ISBN 978-1-032-20879-4.

   s.71-90.

   DOI: 10.4324/9781003265696

  • Skeie, Geir

   (2023)

   Etiske verdier og eksistensiell utforskning: Hvordan kan skolens religions- og livssynsundervisning arbeide med bærekraftig utvikling som tverrfaglig tema? .

   Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.

   ISSN 2387-5739.

   Volum 9.

   DOI: 10.23865/ntpk.v9.4039

  • Skeie, Geir; Zetterqvist, Kirsten Grønlien

   (2023)

   What are existential questions – in a school setting?.

   Acta Didactica Norden (ADNO).

   ISSN 2535-8219.

   Volum 17.

   Hefte 3.

   DOI: 10.5617/adno.9729

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

   (2022)

   Impact of action research in Norwegian religious education.

   British Journal of Religious Education.

   ISSN 0141-6200.

   DOI: 10.1080/01416200.2022.2049207

  • Skeie, Geir

   (2022)

   Er KRLE-faget et ordinært skolefag? Hva betyr det i så fall for undervisningens mål?. I: Møter og mangfold: Religion og kultur i historie, samtid og skole.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-75389-4.

   s.199-227.

   DOI: 10.23865/noasp.156.ch9

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2022)

   Mangfold, inkludering og utdanning : gode intensjoner og komplekse realiteter. I: Hvordan arbeide med elevmangfold: Flerfaglige perspektiver på inkludering.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245040180.

   s.9-23.

   DOI: 10.55669/oa100301

  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2022)

   Inkluderende elevmangfold i religions- og livssynsundervisningen : hva gjør vi med identitetsbaserte krenkelser?. I: Hvordan arbeide med elevmangfold: Flerfaglige perspektiver på inkludering.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245040180.

   s.220-246.

   DOI: 10.55669/oa100309

  • Skeie, Geir

   (2022)

   Fra vitenskapelig forskning til utforsking i skolefag Hvilke utfordringer står religionsdidaktikken overfor? .

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 73.

   Hefte 1-2.

   s.5-21.

   DOI: 10.5617/pri.9695

  • Skeie, Geir

   (2021)

   Hvorfor behøver læreren å kjenne elevers religions- og livsssynsbakgrunn? . I: Elev i skolen 1-7 : Mangfold og mestring.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202659332.

   s.249-268.

  • Skeie, Geir

   (2021)

   Dealing with religion in education in post-religious and post-secular times. I: Religious education in a post-secular age : Case studies from Europe.

   Palgrave Macmillan.

   ISBN 9783030475024.

   s.37-56.

   DOI: 10.1007/978-3-030-47503-1_3

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Fordommer, krenking og mobbing som problem i religionsundervisningen. I: Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215037400.

   s.229-255.

   DOI: 10.18261/9788215037417-2021-10

  • Skeie, Geir

   (2021)

   Teaching and learning about Islam in educational terms. I: Islamic religious education in Europe : A comparative study.

   Routledge.

   ISBN 9780367353759.

   s.254-258.

  • Skeie, Geir

   (2020)

   Religious education research : Does it prepare us for the future. I: Facing the unknown Future : Religion and education on the move.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 9783830940760.

   s.47-71.

  • Bakke, Sidsel Undseth; Skeie, Geir

   (2020)

   Minnematerialet etter 22. juli som didaktisk ressurs i religions- og livssynsundervisningen .

   Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education.

   ISSN 2000-9879.

   Volum 10.

   Hefte 3.

   s.42-67.

  • Skeie, Geir

   (2020)

   Identifying the field of research. I: Interreligious studies : Dispatches from an emerging field.

   Baylor University Press.

   ISBN 9781481312547.

   s.24-28.

  • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund

   (2020)

   Dialog som begrep og praktisk tilnærming i aksjonsforskning. I: Aksjonsforskning i Norge : Grunnlagstenkning forskerroller og bidrag til endring i ulike kontekster : volum 2.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202652296.

   s.81-106.

   DOI: 10.23865/noasp.121.ch3

  • Bråten, Oddrun Marie Hovde; Skeie, Geir

   (2020)

   'Deep Learning' in Studies of Religion and Worldviews in Norwegian Schools? The Implications of the National Curriculum Renewal in 2020.

   Religions.

   ISSN 2077-1444.

   Volum 11.

   Hefte 11.

   DOI: 10.3390/rel11110579

  • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Allaico, Ann Kristin Tokheim; Bjørnevik, Torunn Helene

   (2019)

   Dialogue in an upper secondary school and the subject religion and ethics in Norway.

   Religion & Education.

   ISSN 1550-7394.

   Volum 46.

   Hefte 1.

   s.101-114.

   DOI: 10.1080/15507394.2019.1577714

  • Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2019)

   Gjestar som blir? Arbeidsinnvandring som utfordring for kommunar på Vestlandet.

   Tidsskrift for velferdsforskning.

   ISSN 0809-2052.

   Volum 22.

   Hefte 4.

   s.285-297.

   DOI: 10.18261/issn.2464-3076-2019-04-02

  • Vikdahl, Linda; Skeie, Geir

   (2019)

   Possibilities and limitations of religion-related dialog in schools: Conclusion and discussion of findings from the ReDi project.

   Religion & Education.

   ISSN 1550-7394.

   Volum 46.

   Hefte 1.

   s.115-129.

   DOI: 10.1080/15507394.2019.1577712

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Introduction: Interreligious Dialogue and Social Capital. I: Interreligious Engagement in Urban Spaces : Social, Material and Ideological Dimensions.

   Springer Nature.

   ISBN 9783030167950.

   s.19-28.

   DOI: 10.1007/978-3-030-16796-7_2

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Moral Commitment and existential issues in religious and worldview education. I: Moral and Spiritual Leadership in an Age of Plural Moralities.

   Routledge.

   ISBN 978-1-138-48941-7.

   s.196-218.

   DOI: 10.4324/9781351037624

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Organiserte fellesskapsorienterte aktiviteter i skolen. Et religionsdidaktisk perspektiv på ritualer og ritualisering.

   DIN - Tidsskrift for religion og kultur.

   ISSN 1501-9934.

   Hefte 2.

   s.18-48.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Common Symbols in a Diverse School for All: Collective Worship Seen from a Scandinavian Perspective. I: Collective Worship and Religious Observance in Schools.

   Peter Lang Publishing Group.

   ISBN 978-1-78707-655-6.

   s.355-374.

  • Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

   (2018)

   The relationship between religious education and intercultural education.

   Intercultural Education.

   ISSN 1467-5986.

   s.1-16.

   DOI: 10.1080/14675986.2018.1540142

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Religioner, livsssyn og interkulturell opplæring. I: Å være lærer i en mangfoldig skole: Kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205512252.

   s.39-55.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Dialogue Between and Among Religions and Worldviews as a Field of Research. I: Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-3794-4.

   s.301-316.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Forskningen om interkulturell religionspedagogik. I: Interkulturell religionsdidaktik. Utmaningar och möjligheter.

   Studentlitteratur AB.

   ISBN 978-91-44-12072-0.

   s.65-85.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Why should Religious Education Include Exploration of Existential Questions and Personal Values? . I: Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-3886-6.

   s.383-396.

  • Skeie, Geir

   (2017)

   Where is Norwegian religious education research heading? A discussion based on two dissertations..

   Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science Education.

   ISSN 2000-9879.

   Hefte 1.

   s.27-48.

  • Skeie, Geir

   (2017)

   Kan og bør religionsfaget bidra til personlig utvikling?. I: Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215029078.

   s.117-129.

  • Skeie, Geir

   (2017)

   Transforming local places to learning Spaces in religous education. Revisiting a collaborative research project. I: Location, Space and Place in Religious Education.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-3625-1.

   s.115-130.

  • Osbeck, Christina; Sporre, Karin; Skeie, Geir

   (2017)

   The RE classroom as a safe public space. Critical perspectives on dialogue, demands for respect and nuanced religious education. I: Location, Space and Place in Religious Education.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-3625-1.

   s.49-66.

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

   (2017)

   Teoribruk og teoriutvikling i aksjonsforskning i møte med mangfold som samfunnsrealitet. I: Aksjonsforskning i Norge : teoretisk og empirisk mangfold .

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202529819.

   s.95-112.

   DOI: 10.18261/issn.1893-8981

  • Skeie, Geir

   (2017)

   Mangfoldets utfordringer og muligheter sett gjennom religionsdidaktisk forskning : et nordisk overblikk.

   Acta Didactica Norge.

   ISSN 1504-9922.

   Volum 11.

   Hefte 3.

   s.1-23.

   DOI: 10.5617/adno.4832

  • Skeie, Geir

   (2016)

   Impartial teachers in religious education – a perspective from a Norwegian context.

   British Journal of Religious Education.

   ISSN 0141-6200.

   Volum 39.

   Hefte 1.

   s.25-39.

   DOI: 10.1080/01416200.2016.1149047

  • Drønen, Tomas Sundnes; Haug, Kari Storstein; Skeie, Geir; Ådna, Gerd Marie

   (2016)

   Kirken i verden, verden i kirken : globale perspektiver på trosopplæringen.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-231-8.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   What does conceptualisation of religion have to do with religion in education? . I: Issues in Religion and Education. Whose Religion?.

   Brill Academic Publishers.

   ISBN 978-90-04-28980-2.

   s.126-155.

   DOI: 10.1163/9789004289819_008

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Statlig styring og folkelig engasjement - religion og skole mellom det globale og det lokale. I: Levende religion : globalt perspektiv - lokal praksis.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-828217219-6.

   s.232-249.

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2015)

   Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway.

   Politeja.

   ISSN 1733-6716.

   Volum 8.

   Hefte 31/2.

   s.159-184.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Religious education, minorities and the policy of the nation state. I: Religious Freedom as seen from a Minority Perspective.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-611-1.

   s.79-89.

  • Lippe, von der, Marie; Skeie, Geir; Jozsa, Dan-Paul

   (2015)

   Youth as pilots of the future – A comparative Study of Norwegian students’ Views and Experiences with Religion in Education.

   Religious Education Journal of Australia.

   ISSN 0815-3094.

   Volum 31.

   Hefte 2.

   s.23-29.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Memory and Heritage in History Education and in Religious Education: A Cross-disciplinary Investigation into Social Sciences and Humanities Education. I: History, Remembrance and Religious Education.

   Peter Lang Publishing Group.

   ISBN 978-3-0343-1720-7.

   s.305-320.

  • Zetterqvist, Kirsten Grønlien; Skeie, Geir

   (2014)

   Religion i skolen; her, der og hvor-som-helst?.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 98.

   Hefte 5.

   s.305-315.

  • Osbeck, Christina; Skeie, Geir

   (2014)

   Religious Education at Schools in Sweden. I: Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe.

   Vandenhoeck & Ruprecht.

   ISBN 9783847102731.

   s.237-266.

   DOI: 10.14220/9783737002738.237

  • Skeie, Geir; Bråten, Oddrun Marie Hovde

   (2014)

   Religious education at Schools in Norway. I: Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe.

   Vandenhoeck & Ruprecht.

   ISBN 9783847102731.

   s.209-236.

   DOI: 10.14220/9783737002738.209

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Young people and the European dimension in a Norwegian context. Migration and national critical events as challenges to citizenship education.

   Journal of Social Science Education.

   ISSN 1611-9665.

   Volum 13.

   Hefte 3.

   s.36-44.

   DOI: 10.2390/jsse-v13-i3-1310

  • Skeie, Geir

   (2013)

   A contextual turn in research on religion and education?. I: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-2902-4.

   s.249-272.

  • Skeie, Geir

   (2012)

   Religion i et minneperspektiv. I: Memories we live by.

   Hertervig Akademisk.

   ISBN 978-82-8217-207-3.

   s.23-42.

  • Skeie, Geir

   (2012)

   Education between formation and knowledge - a discussion based on recent English and Nordic research in religious education.

   Utbildning och lärande.

   ISSN 1653-0594.

   Volum 6.

   Hefte 2.

   s.80-97.

  • Skeie, Geir

   (2012)

   In Search of a Religious Education Approach. I: On the Edge: (Auto)biography and Pedagogical Theories on Religious Education.

   Brill|Sense.

   ISBN 978-94-6209-173-3.

   s.187-198.

   DOI: 10.1007/978-94-6209-175-7_17

  • Skeie, Geir

   (2011)

   A Common Pedagogy for Social Sciences and Humanities? Comments to Robert Jackson. I: Patterns of Research in Civics, History,Geography and Religious Education.

   Karlstad University Press.

   ISBN 978-91-86637-03-3.

   s.175-182.

  • Skeie, Geir

   (2011)

   Teachers and researchers cooperating to develop new knowledge for RE.

   Panorama : International Journal of Comparative Religious Education and Values.

   ISSN 0937-8219.

   Volum 23.

   s.92-105.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Religious youth in a secular culture : response to Dan-Paul Jozsa. I: Values, religions and education in changing societies.

   Springer.

   ISBN 978-90-481-9627-2.

   s.45-49.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Erfaringsbasert forsknings- og utviklingsarbeid. I: Religionsundervisning og mangfold. Rom for læring i religion, livssyn og etikk.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215017631.

   s.124-152.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Fagdidaktisk læring gjennom medvirkning. Forskeres og læreres kollektive læring knyttet til praksisutvikling i religionsfaget. I: Læring og medvirkning.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01780-8.

   s.27-44.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Rom for læring i religion, livssyn og etikk. I: Religionsundervisning og mangfold. Rom for læring i religion, livssyn og etikk.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215017631.

   s.11-20.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Astrid Grude Eikseth og Geir Skeie: Etiske utfordringer i aksjonsforskningen. I: Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2598-3.

   s.115-130.

  • Avest, Ina ter; Jozsa, Dan-Paul; Knauth, Thorsten; Rosón, Javier; Skeie, Geir

   (2009)

   Introduction. I: Dialogue and Conflict on Religion. Studies of Classroom Interaction in European Countries.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 9783830922728.

   s.10-16.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Power to the People! Dialogue and Conflict in the Light of Classroom Interaction Studies. I: Dialogue and Conflict on Religion. Studies of Classroom Interaction in European Countries.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 9783830922728.

   s.249-275.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   A Community of Dialogue and Conflict? Discussion of Community of Practice Findings in a wider European Context. I: Religious Education Research through a Community of Practice : Action Research and the Interpretive Approach / Julia Ipgrave, Robert Jackson, Kevin O'Grady (Hrsg.).

   Waxmann Verlag.

   ISBN 9783830921585.

   s.216-234.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   'Religion in School - A Comparative Study of Hamburg and North-Rhine-Westphalia'. Commenting Chapter from a Norwegian Perspective. I: Pille Valk, Gerdien Bertram-Troost, Marcus Friederici, Céline Béraud (Eds.): Teenager's Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 9783830921189.

   s.212-215.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Introduction. I: Religious Diversity and Education. Nordic Perspectives.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-2154-7.

   s.7-10.

  • Skeie, Geir; Lippe, Marie von der

   (2009)

   Does Religion Matter to Young People in Norwegian Schools?. I: Pille Valk, Gerdien Bertram-Troost, Marcus Friederici, Céline Béraud (Eds.): Teenager's Perspectives on the Role of Religion in their Lives, Schools and Societies.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 9783830921189.

   s.269-301.

  • Skeie, Geir; Avest, Ina ter; Jozsa, Dan-Paul; Knauth, Thorsten; Rosón, Javier

   (2009)

   Classroom Interaction - Concluding Remarks. I: Dialogue and Conflict on Religion. Studies of Classroom Interaction in European Countries.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 9783830922728.

   s.309-315.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Religion i skolen - om idealer og realiteter i et mangfoldig Europa. I: Teacher diversity in diverse schools - challenges and opportunities for teacher education.

   Oplandske Bokforlag.

   ISBN 978-82-7518-170-9.

   s.309-326.

  • Skeie, Geir; Weisse, Wolfram

   (2008)

   Religion, education, dialogue and conflict : positions and perspectives of students in Germany and Norway. I: Encountering religious pluralism in school and society : a qualitative study of teenage perspectives in Europe.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 9783830919728.

   s.327-338.

  • Skeie, Geir

   (2008)

   Dialog und Identität - einige Gedanken zum Hamburger Modell aus norwegischer Sicht. I: Wolfram Weisse (Hrsg.): Dialogischer Religionsunterricht in Hamburg. Positionen, Analysen und Perspektiven im Kontext Europas.

   Waxmann Verlag.

   s.213-216.

  • Skeie, Geir

   (2008)

   Dialogue and conflict in the religious education classroom : some intermediate reflections from a European research project. I: Lived Religion: Conceptual, Empirical and Practical-Theological Approaches – Essays in Honor of Hans-Günter Heimbrock.

   Brill Academic Publishers.

   ISBN 978-90-04-16377-5.

   s.337-348.

  • Skeie, Geir

   (2007)

   Mangfoldets muligheter: religionspedagogisk forskning i praksis. I: Humanism - etik - pedagogik. Skrift tilägnad Sven Hartman 26. 0ktober 2007.

   s.48-62.

  • Skeie, Geir

   (2007)

   Religion and Education in Norway. I: Robert Jackson, Siebren Miedema, Wolfram Weisse, Jean Paul Williame (Eds.): Religion and Education in Europe: Developments, Contexts and Debates.

   Waxmann Verlag.

   s.221-242.

  • Skeie, Geir

   (2006)

   Religions og livssynsundervisning i Norge. Et historisk tilbakeblikk. I: Kapittel 4 i Helje Kringlebotn Sødal (red.): Religions- og livssynsdidaktikk. En innføring.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   s.67-78.

  • Skeie, Geir

   (2006)

   "... her skal du motstand finne." Et essay om motstand mot læring som utfordring ved Den norske kirkes trosopplæringsreform. I: Turid Skorpe Lannem og Hans Stifoss Hanssen (red.): Metode, mål og mening i Den norske kirkes trosopplæringsreform.

   Tapir Akademisk Forlag.

   s.131-146.

  • Skeie, Geir

   (2006)

   Plurality and Pluralism in Religous Education. I: Marian de Souza, Kathleen Engebretson, Gloria Durka, Robert Jackson and Andrew McGrady (Eds.): International Handbook of the Religious, Moral and Spiritual Dimensions in Education.

   Springer Publishing Company.

   s.307-320.

  • Skeie, Geir

   (2006)

   Religion in Education and Intercultural Communication. I: Øyvind Dahl, Iben Jensen, Peter Nynäs (eds.): Bridges of Understanding. Perspectives on Intercultural Communication.

   Unipub forlag.

  • Skeie, Geir

   (2006)

   Diversity and the political function of religious education.

   British Journal of Religious Education.

   ISSN 0141-6200.

   Volum 28.

   Hefte 1.

   s.33-49.

  • Skeie, Geir

   (2006)

   Is there a place for youth in religious education?. I: Education, Religion and Society. Essays in honour of John M Hull.

   Routledge.

   s.228-240.

  • Skeie, Geir

   (2006)

   What Do We Mean by "Religion" in Education? On disciplinary knowledge and knowledge in the classroom. I: Kirsi Tirri (ed.): Religion, Spirituality and Identity.

   Peter Lang Publishing Group.

   s.85-100.

  • Skeie, Geir

   (2006)

   Religion og verdier i internasjonalt sosialt arbeid. I: Elsa Døhlie og Gurid Aga Askeland (red.): Internasjonalt sosialt arbeid. Innsats på andres arena.

   Universitetsforlaget.

   s.55-68.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   Den flerkulturelle skole. I: Martha Lea (red.): Vekst og utvikling. Lærarutdanninga i Stavanger 50 år.

   Universitetet i Stavanger.

   s.246-252.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   KRL - hva slags lærerutdanningsfag er det?. I: Martha Lea (red.): Vekst og utvikling. Lærarutdanninga i Stavanger 50 år.

   Universitetet i Stavanger.

   s.181-188.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   Intercultural education reconsidered: A discussion based on communication theory and with special reference to religious education.

   Scriptura.

   ISSN 0254-1807.

   Hefte 89.

   s.247-256.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   An Overview of Religious Education Research in Norway. I: Rune Larsson and Caroline Gustavsson: Towards a Euroepan Perspective on Religious Education. The RE Research Conference March 11-14, 2004, University of Lund.

   Artos & Norma bokförlag.

   s.317-331.

  • Skeie, Geir

   (2003)

   KRL -et fag på frammarsj?. I: Gustav E. Karlsen og Inger Anne Kvalbein (red.): Norsk lærerutdanning. Søkelys på allmennlærerutdanningen i et reformperspektiv. (Kapittel 11).

   Universitetsforlaget.

   s.189-206.

  • Skeie, Geir

   (2003)

   Innledning.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   s.9-12.

  • Skeie, Geir

   (2003)

   Fortellinger om å reis ut og å komme tilbake. Narrative perspektiver på utenlandsstasjonering. I: Sigurd Haus, Geir Skeie og Øystein Lund Johannesen: Kulturformidling fra internasjonale arenaer. Et bidrag til meningsutveksling om kultur.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   s.69-92.

  • Skeie, Geir

   (2003)

   KRL-faget. I: Kapittel 5 i Helje Kringlebotn Sødal (red.): Religions- og livssynsidaktikk. En innføring.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   s.101-122.

  • Skeie, Geir

   (2003)

   Nationalism, religiosity and citizenship in Norwegian majority and minority discourses. I: Robert Jackson (ed.): International Perspectives on Citizenship, Education and Religious Diversity.

   s.51-66.

  • Skeie, Geir

   (2002)

   Forord 1. I: Geir Skeie og Benedikt Jager (red.): Fortelling og møte mellom kulturer. En samling artikler produsert ved Avdeling for humanistiske fag, Høgskolen i Stavanger.

   Universitetet i Stavanger.

   s.4-5.

  • Skeie, Geir

   (2002)

   Youth: Who They are, and Why bother Them with RE?.

   Panorama : International Journal of Comparative Religious Education and Values.

   ISSN 0937-8219.

   Volum 14.

   s.155-168.

  • Skeie, Geir

   (2002)

   Mission impossible? Om førskolelærere, religion og etikk. I: Martha Lea (red.): På vei videre... Jubileumsskrift for førskolelærerutdanningen i Stavanger.

   Universitetet i Stavanger.

   s.53-63.

  • Skeie, Geir

   (2002)

   The Concept of Plurality and its Meaning for Religious Education.

   British Journal of Religious Education.

   ISSN 0141-6200.

   Volum 25.

   Hefte 1.

   s.47-59.

  • Skeie, Geir

   (2002)

   Livssyn og livstolkning. Noen religionspedagogiske refleksjoner om terminologi og vitenskapsteori.

   Tidsskrift for teologi og kirke.

   ISSN 0040-7194.

   Volum 73.

   Hefte 2.

   s.83-106.

  • Skeie, Geir

   (2002)

   Religionen i kulturen og kulturen i religionen. I: Ingeborg Mjør (red.): Kulturbarnehagen.

   Det Norske Samlaget.

   s.44-53.

  • Skeie, Geir

   (2001)

   Citizenship, Identity Politics and Religious Education. I: Towards Religious Competence. Diversity as a Challenge for Education in Europe.

   LIT Verlag.

   s.237-252.

  • Skeie, Geir

   (2000)

   Jeg er ingenting, gjør det noe? Om identifikasjon og kommunikasjon i religionsundervisninga. I: Forskning og fundering : religion og religiøsitet i skole, kirke og samfunn : festskrift til Ole Gunnar Winsnes.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 82-519-1610-0.

   s.99-121.

  • Skeie, Geir

   (1999)

   "Empirisk livsåskådningsforskning" og dens relevans for religionspedagogisk forskning.

   Tidsskrift for kirke, religion og samfunn.

   ISSN 0802-0167.

   Volum 12.

   Hefte 2.

   s.149-168.

  • Skeie, Geir

   (1999)

   Kristendommen og religionspluralisme ved år 2000. I: Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Forhandlinger 1999.

   Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab.

   s.157-169.

  • Skeie, Geir

   (1996)

   Heller Johannes Enn noen av de andre. I: A Åslund (red.): Johannesens bok. Festskrift for Georg Johannesen.

   Aschehoug & Co.

   s.122-155.

  • Skeie, Geir

   (1995)

   The concept of pluralism and the challenges of religious education.

   British Journal of Religious Education.

   ISSN 0141-6200.

  • Skeie, Geir

   (1995)

   Plurality and pluralism: a challenge for religious education.

   British Journal of Religious Education.

   ISSN 0141-6200.

   Volum 17.

   Hefte 2.

   s.84-91.

 • Bøker og kapitler
  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2022)

   Hvordan arbeide med elevmangfold?.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245041576.

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn; Ohna, Stein Erik Solbø

   (2022)

   Hvordan arbeide med elevmangfold: Flerfaglige perspektiver på inkludering.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788245040180.

  • Skeie, Geir

   (2021)

   Den forskande læraren og lærarstudenten. I: Innføring i KRLE-didaktikk. Undervisning i religion, livssyn og etikk i et flerkulturelt samfunn.

   IKO-forlaget A/S.

   ISBN 978-82-8249-478-6.

   s.245-262.

  • Øveraas, Morten

   (2021)

   Teokratiets folkelærarar. Folkehøgskular og kristeleg nasjonalisme i Noreg ca. 1814-1905.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-8439-041-3.

  • Ristiniemi, Jari; Sporre, Karin; Skeie, Geir

   (2018)

   Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-3886-6.

   Hefte 37.

  • Rothgangel, Martin; Brömssen, Kerstin von; Heimbrock, Hans-Günter; Skeie, Geir

   (2017)

   Location, Space and Place in Religious Education.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-3625-1.

   Volum 34.

   Hefte ..

  • Båtevik, Finn Ove; Gjerstad, Brita; Grimsrud, Gro Marit; Johannessen, Øystein Lund; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Prøitz, Lin; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2017)

   Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling.

   ISBN 978-82-7644-701-9.

   Hefte 62.

  • Husebø, Dag; Skeie, Geir

   (2016)

   Slutt på "Nytt på nytt"? Fra kristendomskunnskap til KRLE i skolefag og KRL til religionsstudier i studiefag. I: Skolehistorisk årbok for Rogaland 2016. Tema: Lærerutdanning i Rogaland.

   s.31-38.

  • Skeie, Geir; Aarek, Hans Eirik

   (2015)

   Religious Freedom as seen from a Minority Perspective.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7644-611-1.

   Hefte 50.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   En reflekterande kommentar - om kontext och rekontextualisering. I: Hyfs, hälsa och gemensamma värden. Studier av skolans komplexa värdegrunds- och forstansuppdrag.

   Gleerups Utbildning AB.

   ISBN 978-91-40-68592-6.

   s.84-88.

  • Øystein Lund, Johannessen; Skeie, Geir

   (2014)

   Rapport om samarbeidsprosjekt mellom Stavanger Rotaryklubb og Universitetet i Stavanger.

   ISBN 978-82-7721-125-1.

   Hefte 2014:1.

  • Rothgangel, Martin; Skeie, Geir; Jäggle, Martin

   (2014)

   Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe.

   Vandenhoeck & Ruprecht.

   ISBN 9783847102731.

  • Rothgangel, Martin; Jackson, Robert; Jäggle, Martin; Skeie, Geir

   (2014)

   Preface: Religious Education at Schools in Europe. I: Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe.

   Vandenhoeck & Ruprecht.

   ISBN 9783847102731.

   s.7-14.

  • Skeie, Geir; Olson, Maria

   (2013)

   Spenningsfyllda erfarenheter - ämnesdidaktik i skilda kontexter.

   Stockholms universitets förlag.

   ISBN 978-91-7656-688-6.

  • Skeie, Geir; Everington, Judith; ter Avest, Ina; Miedema, Siebren

   (2013)

   Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-2902-4.

   Hefte 25.

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2012)

   Regional integreringspolitikk og praksis. Kunnskapsstatus og utviklingsmuligheter. Rogaland som case.

  • Skeie, Geir

   (2012)

   Foreword. I: Religionsdidaktisk arbeid pågår. Religionsdidaktikk i Hamar og Karlstad.

   Oplandske Bokforlag.

   ISBN 978-82-7518-197-6.

   s.III-IV.

  • Lund, Torbjørn; Postholm, May Britt; Skeie, Geir

   (2010)

   Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2598-3.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Religionsundervisning og mangfold. Rom for læring i religion, livssyn og etikk.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 9788215017631.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Religious Diversity and Education. Nordic Perspectives.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-2154-7.

   Hefte 11.

  • Avest, Ina ter; Jozsa, Dan-Paul; Knauth, Thorsten; Rosón, Javier; Skeie, Geir

   (2009)

   Dialogue and Conflict on Religion. Studies of Classroom Interaction in European Countries.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 9783830922728.

   Hefte 16.

  • Sødal, Helje Kringlebotn; Sødal, Helje Kringlebotn; Danielsen, Ruth; Eidhamar, Levi Geir; Hodne, Hans; Skeie, Geir; Skeie, Geir; Winje, Geir; Winje, Geir

   (2006)

   Religions- og livssynsdidaktikk : en innføring.

   Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

   ISBN 8276346960.

  • Skeie, Geir; Skeie, Geir; Skjortnes, Marianne; Skjortnes, Marianne; Haus, Sigurd; Haus, Sigurd; Johannessen, Øystein Lund; Johannessen, Øystein Lund

   (2004)

   Som å passere et nåløye. Om å formidle fra utenlandsopphold.

   ISBN 8277210892.

   Hefte 7.

  • Skeie, Geir

   (2002)

   Skolen, kirka og pluralismen.

   7Letras.

   ISBN 8291925070.

   Hefte 7.

  • Skeie, Geir; Jager, Benedikt

   (2002)

   Fortelling og møte mellom kulturer: en samling artikler produsert ved Avdeling for humanistiske fag ved Høgskolen i Stavanger.

   Universitetet i Stavanger.

   ISBN 8276441750.

   Hefte 47.

  • Bergly, Svanhild; Sandtrøen, Sidsel; Skeie, Geir

   (1999)

   Slitsomt og lærerikt - Forsøk med prosjektorganisering i en førsteklasse på allmennlærerutdanningen.

   Nord universitet.

   ISBN 82-7314-259-0.

   Hefte 1.

  • Skeie, Geir

   (1998)

   En kulturbevisst religionspedagogikk.

   Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

   ISBN 82-7861-114-9.

  • Næss, Nils Gjermund; Skeie, Geir

   (1998)

   På rett kurs? RKK i Nordland gjennom 10 år. En evalueringsrapport om de regionale kompetansekontorer.

   Nord universitet.

   ISBN 82-7314-258-2.

   Hefte jun.98.

  • Skeie, Geir

   (1980)

   Det sociale spørgsmaal. Kirke og arbeiderbevegelse 1890-1920.

   ISBN 8290324049.

   Hefte 5.

 • Formidling
  • Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag

   (2022)

   Outputs, Outcomes and Impact of doing AR in Communities of practice .

   CARN Conference 2022 - Changing Lives through Action Research;

   2022-10-28 - 2022-10-30.

  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2022)

   Mangfold i skolen.

  • Skeie, Geir; Stokke, Christian

   (2022)

   Exploring the intersections between human rights education and religious education.

   Human Rights Education Review (HRER).

   ISSN 2535-5406.

   Volum 5.

   Hefte 1.

   s.1-4.

   DOI: 10.7577/hrer.4727

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2022)

   Mellomrom og blinde flekker i Forskningsrådets porteføljeplaner.

   Khrono.no.

   ISSN 1894-8995.

  • Skeie, Geir

   (2021)

   Karlo Meyer: Religion, Interreligious Learning and Education. (Peter Lang 2021).

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   s.182-185.

   DOI: 10.5617/pri.8886

  • Skeie, Geir

   (2021)

   Ny avhandling om læremiddelbruk i svensk religionsundervisning.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 72.

   Hefte 1.

   s.77-79.

   DOI: 10.5617/pri.8736

  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2021)

   Lære om, lære gjennom eller lære for å mestre livet? Noen dilemmaer knyttet til livsmestring som tverrfaglig tema i skolen.

   Velferdsuniversitetet;

   2021-04-30.

  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2021)

   Life skills in Norwegian Education Policy and Practice: A critical assessment of recent curriculum development.

   NERA;

   2021-11-03 - 2021-11-05.

  • Skeie, Geir

   (2020)

   Anmeldelse av: Olof Franck & Mikael Stenmark (red). 2019. Konstruktiv religionskritik. Filosofiska, teologiska och pedagogiska perspektiv. Stockholm: Sanoma Utbildning.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 71.

   Hefte 4.

   s.439-440.

   DOI: 10.5617/pri.8373

  • Skeie, Geir

   (2020)

   Religion og etikk: Etter læreplanen – før implementeringen.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 70.

   Hefte 4.

   s.421-425.

   DOI: 10.5617/pri.8370

  • Fandrem, Hildegunn; Skeie, Geir

   (2020)

   Bullying and didactics: A discussion about the role of prejudice for learning environment in general and religious education in particular.

   International Conference on Prejudice-based Bullying;

   2020-01-29.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Fagrevisjon - mandat og læreplan for KRLE og RE-faget.

   Etterutdanningskurs: Samfunn, religion og skolefag i endring;

   2019-01-04.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Aksjonsforskning og samarbeid med skoler i KRLE.

   Dialog på tvers av kultur og livssyn i klasserommet ;

   2019-01-03.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Fagfornyelsen – føringer og utfordringer, dybdelæring og kritisk tenkning.

   Kick off for friskoler videregående i Bergen;

   2019-08-13.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Fagrevisjon – hovedtrekk ved reformen med noen eksempler fra Religion og etikk .

   Nasjonalt møte Sonans videregående;

   2019-05-09.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   What must be taught and what must be learned in religious education?.

   Nordic Conference for Religous Education;

   2019-06-10 - 2019-06-14.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Fagrevisjon – dybdelæring med eksempler fra KRLE og RE-faget.

   På vei mot fagfornyelsen. Fagseminar for lærere.;

   2019-03-14.

  • Skeie, Geir

   (2019)

   Forholdet mellom perspektiv og substans i KRLE-faget..

   Nordisk religionsdidaktikk: hvordan bygge bro mellem forskning og praksis i lærerutdanningen? Lysebu, 18. nov. 2019 ;

   2019-11-17 - 2019-11-19.

  • Skeie, Geir; Anker, Trine

   (2019)

   De nye læreplanene - klare til å dissekeres.

   Norsk Religionspedagogisk Forskerforum;

   2019-11-28 - 2019-11-29.

  • Ristiniemi, Jari; Skeie, Geir; Sporre, Karin

   (2018)

   Introduction. I: Challenging Life. Existential Questions as a Resource for Education.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-3886-6.

   s.13-18.

  • Skeie, Geir; Weisse, Wolfram

   (2018)

   The frame of the ReDi project: Religion and Dialogue in modern Societies. Introduction to Symposium. .

   International Seminar for Religous Education and Values;

   2018-07-29 - 2018-08-03.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Fagfornyelsen i KRLE og religion og etikk .

   Årsmøte ;

   2018-11-29 - 2018-11-30.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Forskningsoversikter i religionsdidaktikk.

   Årsmøte;

   2018-11-29 - 2018-11-30.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   ”Utmana idén om att religion är en privatsak”.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   ‘Core elements’ in the religious education curriculum. Paper presented in Symposium on 'Key issues in Religious Edudation' .

   International Seminar for Religous Education and Values;

   2018-07-29 - 2018-08-03.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Ny læreplan religion.

   IKS-seminar om fagfornyinga;

   2018-11-19 - 2018-11-20.

  • Skeie, Geir; Aukland, Knut

   (2018)

   Ny læreplan 4: Leder for læreplansgruppa taler.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   KRLE og Religion og etikk – forslag til kjerneelementer. Filmpresentasjon.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Fagfornyelse og kjerneelementer i religion og etikk: Hva er endringene og hvilke konsekvenser får det for undervisning og læring?.

   Planleggingsdag for lærerne i den videregående skolen;

   2018-02-28.

  • Skeie, Geir

   (2017)

   Young People's Attitudes to Religous Diversity.

   Journal of Contemporary Religion.

   ISSN 1353-7903.

   Volum 32.

   Hefte 3.

   s.528-529.

   DOI: 10.1080/13537903.2017.1363474

  • Båtevik, Finn Ove; Netteland, Grete; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir

   (2017)

   Ikkje berre arbeidskraft. Kommunar bør ta eit aktivt grep for arbeidsinnvandrarar, ikkje berre overlate ansvaret til arbeidsgivar..

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Johannessen, Øystein Lund; Husebø, Dag; Skeie, Geir

   (2017)

   Dialogue in Religious Education and History and Philosophy in upper secondary school – Norway.

   Norsk religionspedagogisk Forskerforum;

   2017-11-30 - 2017-12-01.

  • Ljones Øierud, Gunnfrid; Skeie, Geir; Nordvik, Nina; Jørgensen, Camilla Stabel; Hagesæther, Gunhild; Midttun, Ann; Kvamme, Ole Andreas

   (2017)

   Ny overordnet del av læreplanen for skolen.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Hefte 4.

   s.327-337.

   DOI: 10.5617/pri.5842

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

   (2017)

   Videregående elevers erfaringer med tros- og livssynsdialog – Hva kan kirken lære av forskning på dialog i skolen?.

   Nordisk dialogkonferanse;

   2017-04-24 - 2017-04-25.

  • Husebø, Dag; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir

   (2017)

   Dialogue in upper secondary school.

   Forskningskonferanse ;

   2017-06-12 - 2017-06-15.

  • Schihalejev, Olga; Sporre, Karin; Skeie, Geir; Gunnarsson, Gunnar J.; Räsänen, Antti

   (2016)

   Shifting borders in religous education.

   Theological Journal Publicaton of the Estonian Theological Society.

   Volum 69.

   Hefte 1.

   s.3-8.

  • Skeie, Geir

   (2016)

   Nation and religion in religious education - between conflict and harmony.

   International Seminar for Religious Education and Values;

   2016-07-31 - .

  • Skeie, Geir

   (2016)

   Mening - tid - religion. Tankefigurer og tankeredskaper.

   Fagseminaret “Eksistensielle spørsmål i liv og terapi” ;

   2016-02-04.

  • Skeie, Geir

   (2016)

   Fokus på Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE).

   Kurs for topråklige faglærere;

   2016-09-27.

  • Skeie, Geir; Brömssen, Kerstin von; Husebø, Dag; Lund Johannessen, Øystein; Undseth Bakke, Sidsel

   (2016)

   Critical events challenging human rights and values as part of religious education.

   ISREV - International Seminar on Religious Education and Values;

   2016-07-31 - 2016-08-05.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Kan og bør religionsfaget bidra til personlig utvikling?.

   Et religionsfag for fremtiden?;

   2015-10-14 - 2015-10-15.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Comments on Collective worship/religious observance.

   Collective Worship in schools: An Evaluation of Law and Policy in the United Kingdom;

   2015-11-13.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Religiøst mangfold som ressurs og problem i barnehage og skole.

   Forum for kulturelt mangfold;

   2015-03-06.

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2015)

   Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway.

   ISBN 978-82-490-0859-9.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Two cases from Norwegian religious education research.

   Nordic Religious Education Conference;

   2015-06-15 - 2015-06-18.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Comments to key note on “Shifting Boundaries Between Secular and Religious: Religion, Spirituality and Non-Religion in Estonia”.

   Nordic Religious Education Conference;

   2015-06-15 - 2015-06-18.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   What can and should religious education achieve? .

   Symposium, Nordic Conference on Subject Education (NOFA);

   2015-05-27 - 2015-05-29.

  • Skeie, Geir

   (2015)

   Religious education, minorities and the policy of the nation state.

   Religious freedon as seen from a minority perspective;

   2015-09-03 - 2015-09-05.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Basic findings of "Religous Education in Northern Europe".

   Religous Education at Schools in Western and Northern Europe;

   2014-05-23.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Christopher I Lehrich (red.) On teaching Religion: essays by Jonathan Z. Smith.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 98.

   Hefte 5.

   s.385-386.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Conceptualisation of religion and religion in eduation.

   Forskerseminar;

   2014-11-20.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   RLE som dannelsesfag.

   Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.

   ISSN 0802-8214.

   Volum 26.

   Hefte 3.

   s.12-17.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Religious education in Norway and Sweden.

   Religious and moral education in perspective ;

   2014-03-20 - 2014-03-21.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Introduction: Religious Education in Northern Europe. I: Religious Education at Schools in Europe. Part 3: Northern Europe.

   Vandenhoeck & Ruprecht.

   ISBN 9783847102731.

   s.15-18.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   "Back to basics" Martin Rothgangel, Thomas Schlag, Friedrich Schweitzer in cooperation with Goddfroed Adam and Rainer Lachmann,(eds.) 2014. Basics of Religious Education. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.416 sider.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 65.

   Hefte 3.

   s.185-186.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Norden som religionsdidaktisk arena - utviklingstrekk i et internasjonalt perspektiv.

   Østbergseminaret;

   2014-10-29.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Perspektiver fra og på religionsdidaktisk forskning i Sverige.

   Årsmøte Norsk religionspedagogisk forskerforum (NoReFo);

   2014-11-27.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   International response to the structure and overall concept of the Compendium of Religious Education.

   International meeting "Basics of Religious Education";

   2014-05-22.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Religion og nasjon i minnematerialet etter 22. juli.

   Konferanse om minnematierialet etter 22. juli 2011;

   2014-04-03.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   "If I can't exist without learning, then yes, learning is almost synonymous with living. Geir Afdal. 2013. Religion som bevegelse. Læring, kunnskap og mediering. Oslo: Universitetsforlaget.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 65.

   Hefte 2.

   s.113-115.

  • Skeie, Geir

   (2014)

   Å undervise religion – som kunst, kompetanse og karriereJonathan Z Smith: On teaching religion: essays by Jonathan Z. Smith. Christopher I Lehrich (Redaktør) London: Oxford University Press, 2013,164 sider.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Volum 98.

   Hefte 5.

   s.385-387.

  • Skeie, Geir

   (2013)

   Kommentarer til Jonathan Z Smith: «On teaching religion».

   Högre seminariet i religionshistoria ;

   2013-10-22.

  • Skeie, Geir

   (2013)

   What does conceptualisation of religion have to do with religion in education?.

   Whose Religion?: Education about Religion in Public Schools;

   2013-11-04 - 2014-11-06.

  • Skeie, Geir

   (2013)

   Place and space in a actions research project.

   Network seminar;

   2013-05-21 - 2013-05-23.

  • Skeie, Geir

   (2013)

   A very Short Introduction. I: Exploring Context in Religious Education Research. Empirical, Methodological and Theoretical Perspectives.

   Waxmann Verlag.

   ISBN 978-3-8309-2902-4.

   s.7-8.

  • Skeie, Geir

   (2013)

   Svensk religionsundervisning og "livsfrågepedagogik" - en gave til verden?.

   Föreningen lärare i religionskunskap.

   Volum 45.

   s.45-56.

  • Gjerstad, Brita; Johannessen, Øystein Lund; Nødland, Svein Ingve; Skeie, Geir; Vedøy, Gunn

   (2013)

   Policies in Municipal Public Services and Migration to Norway.

   Ethnicity, Culture, Politics: Mutual Dependencies;

   2013-04-18 - 2013-04-19.

  • Skeie, Geir; Olson, Maria

   (2013)

   Spänningsfyllda erfarenehter - ämnesdidaktik i skilda kontexter. Presentation av skriftserien och av den första utgåvan. I: Spenningsfyllda erfarenheter - ämnesdidaktik i skilda kontexter.

   Stockholms universitets förlag.

   ISBN 978-91-7656-688-6.

   s.7-10.

  • Skeie, Geir

   (2013)

   Fagdidaktisk utviklingsarbeid -problemer og muligheter. I: Spenningsfyllda erfarenheter - ämnesdidaktik i skilda kontexter.

   Stockholms universitets förlag.

   ISBN 978-91-7656-688-6.

   s.11-32.

  • Skeie, Geir

   (2012)

   Life skills - across nations?.

   Nordic Educational Research Association ;

   2012-03-08 - 2012-03-10.

  • Husebø, Dag; Skeie, Geir; Johannessen, Øystein Lund

   (2012)

   Subject oriented Action Research in school and teacher education - Intentions and Outcome.

   CARN 2012;

   2012-11-23 - 2012-11-25.

  • Skeie, Geir

   (2011)

   Religious Education in Norway and impulses for religious education in Hamburg and Europe. I: Europäische Perspektiven und Prioritäten für die Weiterentwicklung des Religionsuterrichts im Hamburg.

   s.24-36.

  • Lund, Torbjørn; Postholm, May Britt; Skeie, Geir

   (2010)

   Innledning. I: Forskeren i møte med praksis. Refleksivitet, etikk og kunnskapsutvikling.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2598-3.

   s.9-15.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Dialog eller konflikt?.

   Klassekampen.

   ISSN 0805-3839.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Dialog, konflikt og religionsundervisning - i Norge.

   Dialog om religiøse spørsmål i skolen;

   2010-09-20.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Dialogue, Conflict and Religious Education in Norway.

   The European Wergeland Centre: Educators consultation - The REDCo project;

   2010-09-14.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Dialog, konflikt og religionsundervisning.

   Norsk Religionspedagogisk Forskerforum;

   2010-12-02 - 2010-12-03.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Comments to Prof. Robert Jackson.

   International Patterns of Research in Social Scinence Didactics;

   2010-11-29 - 2010-12-01.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Religious Education in Norway and Impulses for Religious Education in Hamburg and Europe.

   utenTitteltekst;

   2010-11-18.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Religious Education in the Academia: A case for Theology or Religious Studies?.

   International Seminar on Religious Education and Values;

   2010-07-25 - 2010-07-30.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Ungdom og religion i skolen.

  • Skeie, Geir

   (2010)

   Forschungsbasierte Impulse für die Weiterentwicklung des Religiounsunterricht in Hamburg: Ein Vergleich von Schühlerpositionen in Norwegen und Deutschland.

   Interreligiöser Dialog in einem Religionsunterricht für alle. Europäischer Perspektiven und Prioritäten für die Weiterentwicklung des Religionsunterrichts in Hamburg. Fachtagung.;

   2010-11-19.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   What is context and how does it work?.

   The Euroepan Network for Religious Education through Contextual Approaches 2009;

   2009-05-15 - 2009-05-18.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Rom for mangfold - i barnehagens formålsbestemmelse.

   Barnehagekonferansen 2009: Den flerkulturelle barnehagen - ein møtestad for mangfald;

   2009-05-28.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Introduction to symposium.

   Nordic Conference for Religous Education;

   2009-06-09 - 2009-06-13.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Erfaringer med et samarbeidsprosjekt mellom Universitet og skole.

   Ämnesdidaktiskt Forum;

   2009-09-30.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Forskningsprosjekter og internasjonalisering.

   Prosjektledersamling Norges Forskningsråd, programmet PraksisFoU;

   2009-03-20.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Response to key note lecture by Dan-Paul Jozsa: Islam in education: A contribution to dialogue or a factor of conflict?.

   Nordic Conference for Religous Education;

   2009-06-09 - 2009-06-13.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Nye tendenser i religionspedagogisk forskning. Noen refleksjoner i anledning tre nye nordiske doktorgradsavhandlinger.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Volum 60.

   Hefte 1.

  • Skeie, Geir

   (2009)

   Unges oppfatninger om religion er i endring.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Skeie, Geir

   (2008)

   Teachers and researchers cooperating in developing religous education.

   International Seminar on Religious Education and Values;

   2008-07-27 - 2008-08-01.

  • Skeie, Geir

   (2008)

   Religion i skolen - om idealer og realiteter i et mangfoldig Europa.

   Lærermangfold i en flerkulturell skole - utfordringer og muligheter for lærerutdanningen;

   2008-11-03 - 2008-11-05.

  • Skeie, Geir

   (2007)

   Åpen fagdag Religionsfag til besvær.

   utenTitteltekst;

   2007-11-24.

  • Skeie, Geir

   (2007)

   What is a local curriculum? A case study of teachers developing their own teaching of religious education.

   The 2007 meeting of The European Network for Religious Education through Contextual Approaches (ENRECA);

   2007-03-17 - 2007-03-20.

  • Skeie, Geir; Husebø, Dag

   (2007)

   Religionsfag til besvær? Om KRL-faget, rettssaker og livet i klasserommet.

   Åpen fagdag, Universitetet i Stavanger;

   2007-11-28.

  • Johannessen, Øystein Lund; Johannessen, Øystein Lund; Skeie, Geir; Skeie, Geir

   (2006)

   Plan og praksisutvikling i KRL-faget : et samarbeidsprosjekt mellom kommunene i Nord-Rogaland og Universitetet i Stavanger.

   KRL-nettverkets Fagutviklingskonferanse;

   2006-11-09 - 2006-11-10.

  • Skeie, Geir

   (2006)

   Religionsundervisningens dannelsesopgave mellem normativitet og pluralitet.

   Seminarienes Religionslærerforening i Danmark: Kursus om norsk religionspædagogik;

   2006-01-03 - 2006-01-07.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   Humanetiker i bedehusland.

   utenTitteltekst;

   2005-10-22.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   Mitt perspektiv på styringspyramiden Foredrag på etikkseminar.

   utenTitteltekst;

   2005-10-27.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   Innføring i KRL-planen 2005 Kurs for lærere i Rogland.

   Fagkurs for grunnskolelærere i regi av Fylkesmannen og ulike kommuner.;

   2005-10-21 - 2005-10-31.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   Religious Education between Modernizattion and Globalization. New Perspectives on the United States and Germany. Richard R Osmer & Friedrich Schweitzer.

   British Journal of Religious Education.

   ISSN 0141-6200.

   Volum 27.

   Hefte 2.

   s.189-192.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   [Anmeldelse]Rethinking religious education and plurality. Issues in diversity and pedagogy.

   Norsk pedagogisk tidsskrift.

   ISSN 0029-2052.

   Hefte Årg. 89, nr 4.

   s.327-328.

  • Skeie, Geir

   (2005)

   [Anmeldelse]Mangfoldet som utfordring og mulighet - i religionsforskning og religionsundervisning.

   Prismet.

   ISSN 0032-8847.

   Hefte Årg. 56, nr 3.

   s.202-208.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Religious Education and the Politics of Religion.

   The International Seminar on Religious Education and Values Session XIV;

   2004-07-25 - 2004-07-30.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Religion and culture. Power and knowledge in inter-faith education.

   The Oslo Global Meeting of Experts: Teaching for tolerance, respect and recognition in relation with religion or belief.;

   2004-09-02.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Religious Education and Plurality. Problems and Perspectives of RE in Norway.

   utenTitteltekst;

   2004-05-04.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Intercultural education - a contradiction in terms?.

   Symposium on Religious Education: The Contribution of Religious Education to Intercultural Education;

   2004-03-29 - 2004-03-31.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Kritisk religion - om religion og politikk i det norske samfunnet.

   Utsteinseminaret 2004;

   2004-02-06 - 2004-02-07.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Riv ned gjerdene og kryss grensene. Ideer for et regionalt forskerfellesskap omkring migrasjon, flerkultur og internasjonalisering.

   Migrasjonsforum;

   2004-09-27.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Religiøst mangfold – bare noe for KRL-faget?.

   Foredrag ved Nasjonalt lærerkurs.;

   2004-11-23 - 2004-11-24.

  • Skeie, Geir

   (2004)

   Religious Education and Intercultural Education. Some problems and Possibilities.

   Forskergruppe ved J W Goethe Universität;

   2004-05-25.

  • Skeie, Geir

   (2003)

   Har barn rett til religion?.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 4.

   s.18-25.

  • Skeie, Geir

   (1999)

   Mellom pluralitet og identitet. Om religionspedagogikkens kulturelle dilemmaer.

   Nordisk religionspedagogisk forskerkonferanse;

  • Skeie, Geir; Tidman, Nils-Åke

   (1999)

   The challenge of plurality, norms and relativism in Religious Education.

   European Forum for Teachers of Religious Education (EFTRE) conference;

  • Skeie, Geir

   (1999)

   Skolen, kirken og pluralismen.

   Etterutdanningskurs for prester ved Teologisk Fakultet, Universitetet i Oslo;

  • Skeie, Geir

   (1985)

   Å skrive bøker i Norge - om Georg Johannesens «bibelbøker».

   Samtiden.

   ISSN 0036-3928.

   Volum 94.

   Hefte 5.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Skeie, Geir; Fandrem, Hildegunn

   (2020)

   Mobbing og religionsdidaktikk.

  • Skeie, Geir

   (2018)

   Geir Skeie responderer på Ekskursjon med Tove Nicolaisen. Skriftlig bidrag som kommentar til en samtale på podcast..

  • Skeie, Geir

   (2008)

   Norway: Religious Education - A Question of Legality or Pedagogy?. I: Johannes Lähnemann & Peter Schreiner (Eds.): Interreligious and Values Education in Europe. Map and Handbook.

   s.19-23.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway