Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Nilsen, Gølin Kaurin; Manne, Gerd

   (2023)

   Ny i Norge, tekstbok (6. utgave).

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788211047441.

  • Nilsen, Gølin Kaurin; Manne, Gerd

   (2023)

   Ny i Norge, arbeidsbok (6. utgave).

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788211047458.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2022)

   Substantivfrasens kompleksitetsutvikling i innlærerspråk. En konstruksjonsgrammatisk analyse av skriftlig produksjon fra A1- til B2-nivå.

   Universitetet i Stavanger.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Grammatikk i norsk som andrespråk. A1-A2..

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788211025777.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Grammatikk i norsk som andrespråk. B1-B2..

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788211025807.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Arbeidsbok A1..

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788211025784.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Arbeidsbok A2..

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788211025791.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Arbeidsbok B1..

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788211025814.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Arbeidsbok B2..

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788211025821.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Fuentes, Kari Elisabet

   (2019)

   Norwegian as a Second Language (bokmål)..

   Fagbokforlaget.

   ISBN 9788211033017.

 • Formidling
  • Tonne, Ingebjørg; Onnis, Luca; Rodina, Yulia; Andersen, Mari J. Wikhaug; Steien, Guri Bordal; Gudmundsen, Jenny; Andresen, Hanna Solberg; Olstad, Anne Marte Haug; Li, Peng; Cameron, Sarah; Jølbo, Ingri Dommersnes; Golden, Anne; Nilsen, Gølin Kaurin

   (2023)

   Multilingual/second language acquisition and learning across the lifespan.

   MultiLing Closing Conference;

   2023-10-18 - 2023-10-20.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2023)

   Anne Hvenekilde-forelesningen 2023: En konstruksjonsgrammatisk læringspyramide.

   NOA-konferansen 2023 (Norsk som andrespråk);

   2023-05-24 - 2023-05-26.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2023)

   Fraser.

   Gjesteforelesning Sorbonne Universitet;

   2023-12-07.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2023)

   Kompleksitet i substantivfrasen i innlærerspråk.

   Gjesteforelesning Sorbonne universitet;

   2023-12-08.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2023)

   Respons, læreplan og kompetanse.

   Planleggingsdag Johannes Læringssenter;

   2023-11-16.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2023)

   Kompleksitet og konstruksjoner A1-B2.

   Planleggingsdag Oslo VO;

   2023-08-16.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2023)

   Kompleksitet og konstruksjoner A1-B2.

   Planleggingsdag TROVO;

   2023-11-08.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2023)

   Kompleksitet og konstruksjoner A1-B2.

   Planleggingsdag Bergen læringssenter;

   2023-11-02.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2023)

   Kompleksitet og korrekthet - SF-konstruksjonens utvikling A1-B2.

   Nasjonal sensorsamling (skriftlig del, Norskprøven);

   2023-02-14 - 2023-02-15.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2023)

   Ny i Norge anno 2023: Hva er nytt i Nordby?.

   Fagbokforlagets nettmagasin.

  • Nilsen, Gølin Kaurin; Fjeld, Jorunn

   (2022)

   Norsk nå! og den nye læreplanen.

   Fagbokforlagets nettmagasin.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2022)

   Grammatikk og grammatikkdidaktikk.

   Lesesenteret, videreutdanning for norsklærere;

   2022-01-20.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2022)

   Funn fra phd.-arbeid: Substantivfrasens kompleksitetsutvikling i innlærerspråk. En konstruksjonsgrammatisk analyse. .

   Fagdag;

   2022-09-14.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2022)

   Fra A1-nivå til B2-nivå: Utvikling og vurdering.

   Fagdag;

   2022-09-28.

  • Nilsen, Gølin Kaurin; Jølbo, Ingri Dommersnes

   (2022)

   Språk og språklæring.

   Kurs for lærere;

   2022-04-19.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2022)

   Hva er vanskelig i norsk?.

   Kurs for lærere;

   2022-06-01.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2022)

   Development of constructions in learner language (A1-B2-level): A construction grammar pyramid.

   NORDAND 2022;

   2022-05-20.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2022)

   Substantivfrasens kompleksitetsutvikling i innlærerspråk.

   Den niende forskningskonferansen for norsk som andrespråk;

   2022-02-03 - 2022-02-04.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Paper: From attempt to success - the development of orthographic proficiency in the NP in Norwegian LL.

   Spelling, Writing and Identity, 2nd Symposium on Linguistic Identities;

   2021-11-29 - 2021-11-30.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Substantivfrasens kompleksitetsutvikling i innlærerspråk.

   Språkforum;

   2021-10-20.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Rammeverkets nivåer, med særskilt vekt på B1 og B2 .

   Planleggingsdag for lærere;

   2021-01-25.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Fra B1 til B2: fra terskel til oversikt (forkortet versjon).

   Planleggingsdag for lærere;

   2021-02-01.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Digitale hjelpemidler i et andrespråksperspektiv.

   Etter- og videreutdanning;

   2021-11-03.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   "Skriving når norsk er andrespråket - i voksenopplæringen".

   Planleggingsdag Trondheim VO-senter;

   2020-08-12.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   "Skriving når norsk er andrespråket - i voksenopplæringen".

   Planleggingsdag Johannes VO-senter;

   2020-08-13.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   Om På nivå : intervju med forfatter.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   According to Level? An investigation of Noun Phrase Development in Learner Languge (Norwegian) from A1 to B2..

   MultiLing;

   2019-03-26.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   Substantivfrasens utvikling hos innlærere med norsk som andrespråk (A1-B2).

   NORAND 2019;

   2019-05-27 - 2019-05-29.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå? Substantivfrasens utvikling i norsk som andrespråk - og bildeoppgaven..

   Sensorsamling Kompetanse Norge;

   2019-09-09.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   En nivåbasert grammatikk i norsk som andrespråk..

   Seminar;

   2019-10-28.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   En nivåbasert grammatikk i norsk som andrespråk..

   Fagbokforlagets fagkveld;

   2019-11-19.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   Grammatikk uten metaspråk..

   DEMCI - Ydalir conference;

   2019-11-25.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   Developing Grammatical Complexity across Proficiency Levels. .

   Symposium Lingvistiske Identiteter ;

   2019-09-02.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2018)

   Substantivfrasen i norsk som andrespråk: Fra A1 til B2.

   NOA-konferansen 2018;

   2018-10-11 - 2018-10-12.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2018)

   Det flerspråklige klasserommet.

   Profesjonsdag GLU;

   2018-02-22.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2018)

   Læring av - og undervisning i - norsk som andrespråk .

   Fagdag for lærere;

   2018-11-13.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2017)

   Morsmål og flerspråklighet.

   Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager, 3. samling;

   2017-09-06.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2017)

   Morsmål og flerspråklighet.

   Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager, 3. samling;

   2017-09-08.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2017)

   Morsmål og flerspråklighet.

   Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager, 3. samling;

   2017-09-13.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2017)

   Morsmål og flerspråklighet.

   Kompetanseløft for ansatte i åpne barnehager, 3. samling;

   2017-09-15.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A

   (2017)

   Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2 .

   Heldagsseminar (Kompetanse Norges kursbase) - presentasjonen ble holdt av Gølin Kaurin Nilsen;

   2017-10-20.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A

   (2017)

   Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2.

   Heldagsseminar (Kompetanse Norges kursbase) - presentasjonen ble holdt av Gølin Kaurin Nilsen;

   2017-10-31.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A

   (2017)

   Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2.

   Kurs for lærere ved Rosenhof skole, Oslo;

   2017-11-09.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Tante Agates hemmeligheter (del 2): Tante Agates glemte hage.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Tante Agates hemmeligheter (del 1): Tante Agates grønne kommode.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Tante Agates hemmeligheter (del 3): Tante Agates nøyaktige notater.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   På nivå : Lærerressurs.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   Nettressurs (oppgaver) : På nivå.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2018)

   I bredden og i dybden - foredrag om norsk som andrespråk i yrkesfaglig sammenheng.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway