Hopp til hovedinnhold

Gølin Christine Kaurin Nilsen

Førsteamanuensis

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
HG O-211
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Arbeidsbok A2..

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788211025791.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Arbeidsbok B2..

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788211025821.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Arbeidsbok A1..

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788211025784.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Grammatikk i norsk som andrespråk. A1-A2..

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788211025777.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Fuentes, Kari Elisabet

   (2019)

   Norwegian as a Second Language (bokmål)..

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788211033017.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Grammatikk i norsk som andrespråk. B1-B2..

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788211025807.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå. Arbeidsbok B1..

   Fagbokforlaget

   ISBN 9788211025814.

 • Formidling
  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Substantivfrasens kompleksitetsutvikling i innlærerspråk.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Paper: From attempt to success - the development of orthographic proficiency in the NP in Norwegian LL.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Rammeverkets nivåer, med særskilt vekt på B1 og B2 .

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Digitale hjelpemidler i et andrespråksperspektiv.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Fra B1 til B2: fra terskel til oversikt (forkortet versjon).

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   Om På nivå : intervju med forfatter.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   "Skriving når norsk er andrespråket - i voksenopplæringen".

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   "Skriving når norsk er andrespråket - i voksenopplæringen".

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   En nivåbasert grammatikk i norsk som andrespråk..

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   En nivåbasert grammatikk i norsk som andrespråk..

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   Substantivfrasens utvikling hos innlærere med norsk som andrespråk (A1-B2).

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   Developing Grammatical Complexity across Proficiency Levels. .

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   According to Level? An investigation of Noun Phrase Development in Learner Languge (Norwegian) from A1 to B2..

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   På nivå? Substantivfrasens utvikling i norsk som andrespråk - og bildeoppgaven..

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2019)

   Grammatikk uten metaspråk..

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2018)

   Substantivfrasen i norsk som andrespråk: Fra A1 til B2.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2018)

   Læring av - og undervisning i - norsk som andrespråk .

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Thomassen, Wenche Elisabeth

   (2018)

   Det flerspråklige klasserommet.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A

   (2017)

   Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2 .

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A

   (2017)

   Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2017)

   Morsmål og flerspråklighet.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2017)

   Morsmål og flerspråklighet.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2017)

   Morsmål og flerspråklighet.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2017)

   Morsmål og flerspråklighet.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin; Berggren, Truls; Anundsen, Lene A

   (2017)

   Fra terskel til oversikt: fra B1 til B2.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Tante Agates hemmeligheter (del 3): Tante Agates nøyaktige notater.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Tante Agates hemmeligheter (del 2): Tante Agates glemte hage.

  • Nilsen, Gølin Kaurin

   (2021)

   Tante Agates hemmeligheter (del 1): Tante Agates grønne kommode.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   På nivå : Lærerressurs.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2020)

   Nettressurs (oppgaver) : På nivå.

  • Nilsen, Gølin Christine Kaurin

   (2018)

   I bredden og i dybden - foredrag om norsk som andrespråk i yrkesfaglig sammenheng.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway