Henning Plischewski

Assistant Professor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Martinsen, Marianne Torve; Plischewski, Henning

   (2021)

   Tilhørighet og fellesskap. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.111-137.

  • Plischewski, Henning

   (2020)

   Henry - Førstehjelp for barnehagebarn.

  • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn

   (2015)

   På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

   Universitetet i Stavanger.

  • Plischewski, Henning; Støen, Janne; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   LP-modellen for de minste. Med spesielt blikk på analysemodellen.

   Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Plischewski, Henning

   (2021)

   Tulltoleranse - bruk av humor i barnehagen.

   Fagdag;

   2021-03-23.

  • Plischewski, Henning

   (2021)

   Inkludering.

   Fagdag;

   2021-08-18.

  • Plischewski, Henning

   (2021)

   Pedagogisk analyse og barnehageutvikling.

   Foredrag;

   2021-11-12.

  • Plischewski, Henning

   (2020)

   Førstehjelp for barnehagebarn.

   Barnehageforskningkonferanse;

   2020-09-28 - 2020-09-30.

  • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen

   (2019)

   Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC. .

   Europian Early Childhood Education Research Conference;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Mobbing - et samfunnsproblem.

   Viderutdanning av helse og sosialarbeidere;

   2017-04-27.

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Mobbing i barnehagen.

   Hardanger/Voss kompetanseregion;

   2017-09-27.

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Læringsmiljøet i barnehagen.

   Kurs for ansatte i barnehager;

   2017-10-02.

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Mobbing og psykiske lidelser.

   Fagdag Øvre Eiker;

   2017-11-15.

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Pedagogisk ledelse i barnehagen.

   Malvik kommune;

   2017-05-05.

  • Plischewski, Henning

   (2015)

   Pedagogisk utviklingsarbeid i barenhager.

   Landsdelssamlingen 2015 Nord-Norge;

   2015-10-01.

  • Tinnesand, Torunn; Plischewski, Henning

   (2014)

   Om tolking av kartleggingsdata. Bruk av analysemodellen.

   Nettverkssamling LP barnehager;

   2014-01-08 - .

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing i barnehagen.

   Fagdag LP Barnehage;

   2014-03-12.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing i barnehagen.

   Foredrag for foreldre og ansatte i barnehage;

   2014-04-08.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Lek og hjernens utvikling.

   Fagdag LP barnehage;

   2014-04-23.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   LP modellen i barnehage.

   Foredrag;

   2014-05-21.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing, lek og hjernens utvikling.

   Fagdag LP barnehage;

   2014-08-15.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Lek, mobbing og hjernens utvikling.

   Fagdag LP barnehage;

   2014-09-18.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing og læringsmiljø.

   Fagdag LP grunnskole;

   2014-09-24.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Pedagogisk analyse.

   Fagdag LP grunnskole;

   2014-10-17.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing, lek og hjernens utvikling.

   Fagdag LP barnehage;

   2014-10-28.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Oppmerksomhetsvansker og motivasjon.

   AD/HD del III;

   2014-11-22.

  • Plischewski, Henning; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning.

   Fagdag LP barnehage;

   2014-11-28.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Om PP-tjenestens rolle i læringsmiljøutvikling. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.166-173.

  • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret.

   Barnehageseminar;

   2013-06-03.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Mobbing.

   Foredrag for foreldre og lærere;

   2013-03-19.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Systemrettet arbeid i PP-tjenesten.

   Spesialpedagogisk dag;

   2013-04-04.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Mobbing - ulike perspektiver.

   Fagdag LP;

   2013-01-02.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Grunnopplæring pilotprosjekt;

   2013-01-03 - 2013-01-04.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse 2.

   Grunnopplæring pilotprosjekt LP BH;

   2013-01-15 - 2013-01-16.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse 3.

   Grunnopplæring pilotprosjekt LP BH;

   2013-01-17 - 2013-01-18.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse 4.

   Grunnopplæring pilotprosjekt LP BH;

   2013-01-31 - 2013-02-01.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøet i barnehagen.

   Lederkonferanse LP BH;

   2013-01-08 - 2013-01-09.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøutvikling og diagnosegrupper.

   Nordisk LP konferanse;

   2013-05-27 - 2013-05-28.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   PP-tjenesten og systemrettet utviklingsarbeid.

   Rektorkonferanse LP;

   2013-06-18 - 2013-06-19.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøsenterets arbeid med barnehager.

   Barn av vår tid - om små barns læring;

   2013-09-09.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Resultater fra første kartlegging. LP barnehager.

   Lederkonferanse LP BH;

   2013-11-20.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Systemrettet læringsmiljøutvkling - noe for alle?.

   Modul 2 LP;

   2013-12-11 - 2013-12-12.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Gruppeledelse.

   Nettverk barnehager;

   2013-04-23.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Gruppeledelse 2.

   Nettverkssamling;

   2013-04-18.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Gruppeledelse 3.

   Nettverk barnehager;

   2013-05-07.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Erfaringer fra LP-gruppene.

   Skolenettverk LP;

   2013-03-12 - 2013-03-13.

  • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen.

   Barn av vår tid- om barns læring;

   2013-09-09.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Fredriksen, Torunn Helene Lindstad; Plischewski, Henning

   (2021)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 7: Tilhørighet.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway