Hopp til hovedinnhold

Henning Plischewski

Universitetslektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Plischewski, Henning; Kucirkova, Natalia; Anda Haug, Ingunn; Tanum, Iselin; Lea, Silje

   (2021)

   Children save lives: evaluation of a first aid training in Norwegian kindergartens.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   DOI: 10.1080/1350293X.2021.1985554

  • Plischewski, Henning

   (2018)

   Livsmestring og helse. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-58640-9.

   s.35-58.

 • Bøker og kapitler
  • Martinsen, Marianne Torve; Plischewski, Henning

   (2021)

   Tilhørighet og fellesskap. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.111-137.

  • Plischewski, Henning

   (2020)

   Henry - Førstehjelp for barnehagebarn.

  • Evertsen, Cecilie; Tveitereid, Kirsti; Plischewski, Henning; Hancock, Charlotte; Størksen, Ingunn

   (2015)

   På leit etter læringsmiljøet i barnehagen - en synteserapport fra Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Plischewski, Henning

   (2021)

   Inkludering.

  • Plischewski, Henning

   (2021)

   Tulltoleranse - bruk av humor i barnehagen.

  • Plischewski, Henning

   (2021)

   Pedagogisk analyse og barnehageutvikling.

  • Plischewski, Henning

   (2020)

   Førstehjelp for barnehagebarn.

  • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen

   (2019)

   Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC. .

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Mobbing i barnehagen.

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Mobbing - et samfunnsproblem.

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Pedagogisk ledelse i barnehagen.

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Mobbing og psykiske lidelser.

  • Plischewski, Henning

   (2017)

   Læringsmiljøet i barnehagen.

  • Plischewski, Henning

   (2015)

   Pedagogisk utviklingsarbeid i barenhager.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Lek, mobbing og hjernens utvikling.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Lek og hjernens utvikling.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing i barnehagen.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing i barnehagen.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   LP modellen i barnehage.

  • Plischewski, Henning; Lunde, Svanaug

   (2014)

   Tilknytning.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Pedagogisk analyse.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Oppmerksomhetsvansker og motivasjon.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing, lek og hjernens utvikling.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing, lek og hjernens utvikling.

  • Plischewski, Henning

   (2014)

   Mobbing og læringsmiljø.

  • Tinnesand, Torunn; Plischewski, Henning

   (2014)

   Om tolking av kartleggingsdata. Bruk av analysemodellen.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøsenterets arbeid med barnehager.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Systemrettet læringsmiljøutvkling - noe for alle?.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Systemrettet arbeid i PP-tjenesten.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse 4.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse 2.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljø og pedagogisk analyse 3.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøutvikling og diagnosegrupper.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   PP-tjenesten og systemrettet utviklingsarbeid.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøet i barnehagen.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Mobbing - ulike perspektiver.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Gruppeledelse.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Gruppeledelse 2.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Gruppeledelse 3.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Resultater fra første kartlegging. LP barnehager.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Erfaringer fra LP-gruppene.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Mobbing.

  • Flack, Tove; Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Læringsmiljøsenteret: Læringsmiljø og tidlig innsats i barnehagen.

  • Plischewski, Henning

   (2013)

   Om PP-tjenestens rolle i læringsmiljøutvikling. I: Rom for læring: Læringsmiljø og pedagogisk analyse.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1219-4.

   s.166-173.

  • Plischewski, Henning; Støen, Janne; Tinnesand, Torunn

   (2013)

   LP-modellen for de minste. Med spesielt blikk på analysemodellen.

  • Størksen, Ingunn; Roland, Pål; Plischewski, Henning

   (2013)

   Presentasjon av barnehageprosjekter ved Læringsmiljøsenteret.

 • Kunstnerisk produksjon
  • Fredriksen, Torunn Helene Lindstad; Plischewski, Henning

   (2021)

   Læringsmiljø i skole og barnehage: Episode 7: Tilhørighet.

 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway