Marianne Torve Martinsen

Associate Professor

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas

   (2021)

   Mobbing og andre krenkelser. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.62-88.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Vennskap og fellesskap i barnehagen. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-02-58640-9.

   s.131-147.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Barnehagerommet forstått som pedagogisk tekst – på vei fra en lekdiskurs til en læringsdiskurs?. I: Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser.

   Fagbokforlaget.

   ISBN 978-82-450-1762-5.

   s.81-97.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2015)

   Structural conditions for children's play in kindergarten.

   Nordisk barnehageforskning.

   ISSN 1890-9167.

   Volum 10.

   Hefte 1.

   DOI: 10.7577/nbf.1426

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2012)

   Databarn? En undersøkelse om bruk av IKT i barnehagen. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2918-9.

   s.307-316.

  • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve

   (2012)

   De yngste barns barnehage. Kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2918-9.

   s.317-329.

  • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas

   (2011)

   Barnehagens rom og barnas hverdag - utvalgte funn om organisering av barn, rom og tid. I: FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Tapir Akademisk Forlag.

   ISBN 978-82-519-2730-7.

   s.317-329.

  • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve

   (2010)

   The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers' play, learning and development.

   European Early Childhood Education Research Journal.

   ISSN 1350-293X.

   Volum 18.

   Hefte 4.

   s.457-471.

   DOI: 10.1080/1350293X.2010.525931

  • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas; Janson, Harald; Nærde, Ane

   (2009)

   Barnehagen som arena for sosial utvikling - en pilotstudie. I: FoU i praksis 2008.

   Tapir Akademisk Forlag.

   s.275-284.

 • Bøker og kapitler
  • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve

   (2022)

   Fysisk miljø på SFO.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 978-82-0268743-4.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen; Lunde, Svanaug; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Barnehagelovens kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.15-61.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Vennskap og lek. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.154-174.

  • Martinsen, Marianne Torve; Plischewski, Henning

   (2021)

   Tilhørighet og fellesskap. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202699567.

   s.111-137.

  • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti

   (2015)

   Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest.

   Universitetet i Stavanger.

 • Formidling
  • Martinsen, Marianne Torve; Vangsnes, Elin Nesvoll

   (2024)

   Barns opplevelse av å være inkludert i et fellesskap: barns rett til å bli hørt .

   Planleggingsdag for barnehager, skoler og alle i laget rundt;

   2024-01-02.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2023)

   Lek, vennskap og inkludering.

   Fagsamling for barnehageansatte;

   2023-08-15.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2023)

   "Å høre til".

   Fagsamling for barnehageansatte;

   2023-08-17.

  • Martinsen, Marianne Torve; Vindvik, Hanne Mette Kristiansen

   (2023)

   Inkludering i barnehagen.

   Fagsamling for barnehageansatte;

   2023-09-13.

  • Martinsen, Marianne Torve; Wold, Mona Katrin

   (2023)

   Trygt og godt barnehagemiljø.

   Fagsamling for barnehageansatte;

   2023-09-28.

  • Martinsen, Marianne Torve; Tangen, Linne Christin

   (2023)

   Inkludering for alle.

   Faglig nettverk ;

   2023-10-06.

  • Martinsen, Marianne Torve; Tangen, Linne Christin

   (2023)

   Ledelse for inkluderende praksis.

   Faglig nettverk;

   2023-11-24.

  • Martinsen, Marianne Torve; Vangsnes, Elin Nesvoll

   (2023)

   Barns opplevelse av å være inkludert i et fellesskap: barns rett til å bli hørt .

   Faglig nettverk;

   2023-11-09.

  • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas

   (2022)

   SFO som fysisk miljø - mulighetens rom?.

   SFO - barns beste & fellesskap;

   2022-11-17 - 2022-11-18.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing.

   Fagsamling for barnehager i Sogndal;

   2021-11-09 - 2021-11-10.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing.

   Digital fagsamling;

   2021-09-20.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Den mangfoldige barnehagen og barns identitetsutvikling.

   Fagsamling;

   2021-08-24.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Identitetsforståelse i et flerkulturelt perspektiv.

   Fagsamling ;

   2021-08-30.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Personalets betydning for inkludering.

   Fagsamling;

   2021-08-27.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Inkludering i barnehagen.

   Fagsamling;

   2021-08-16.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Forebygging av mobbing og andre krenkelser i barnehagen.

   Digital fagsamling;

   2021-01-04 - .

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Struktur, organisering, innhold i barnehagehverdagen - etter Covid-19.

   Fagsamling;

   2021-01-29.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser.

   Fagsamling;

   2021-02-09.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Gruppeledelse som forebygging av mobbing og andre krenkelser.

   Fagsamling;

   2021-02-26.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Inkludering, tilhørighet og fellesskap.

   Fagsamling;

   2021-06-01.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   §41 Nulltoleranse og plikt til å jobbe forebyggende.

   Fagsamling;

   2021-06-11.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Barnehagens psykososiale miljø med søkelys på ansatte som krenker.

   Digital fagsamling;

   2021-02-12.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Barnesamtaler som metode for å analysere barns trivsel.

   Fagsamling;

   2021-01-25.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Sammen mot mobbing - mobbing kan starte i barnehagen hvis ikke....

   Digitalt foreldremøte;

   2021-04-27.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Lek og vennskap som forebyggende mot mobbing og andre krenkelser.

   Fagsamling;

   2021-06-08.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Aktivitetsplikten i praksis.

   Digital fagsamling;

   2021-08-17.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing - styrers rolle.

   Digital fagsamling;

   2021-10-18.

  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing - Trygt og godt barnehagemiljø.

   Digital fagsamling;

   2021-11-02.

  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing - ansatte som krenker.

   Digital fagsamling;

   2021-11-30.

  • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen

   (2019)

   Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC. .

   Europian Early Childhood Education Research Conference;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie.

   Norsk barnehageforskningskonferanse 2019;

   2019-10-17.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study..

   Annual EECERA conference, Early Years: Making it Count;

   2019-08-20 - 2019-08-23.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen. .

   Fagdag;

   2018-01-25.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Barn, rom og relasjoner - Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn? .

   Fagdag for barnehager som deltar i Læringsmiljøprosjektet ;

   2018-01-29.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Trygge og gode barnehagemiljø ser og stopper mobbing. Fagsamling for barnehager i Østre Toten kommune..

   Fagdag for barnehager i Østre Toten.;

   2018-02-02.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Barnehagens læringsmiljø for de yngste barna. Barnehagebasert kompetanseutvikling..

   Fagdag for barnehager som deltar i prosjektet om barnehagens læringsmiljø for de yngste;

   2018-02-26.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Barnehagens inntreden i læringsmiljøprosjektet; barnehagepiloten..

   Oppfølgingssamling for deltakere i Læringsmiljøprosjektet pulje 1 og 2;

   2018-03-13.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Implementering av ny rammeplan - Barnehagens læringsmiljø. .

   Fagdag for pedagogiske ledere i Telemark;

   2018-04-04.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Foreldresamarbeid knyttet til arbeidet med mobbing og krenkelser..

   Fagsamling;

   2018-04-09.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Implementering av utviklingsarbeid.

   Fagdag for barnehageledere som deltar i prosjekt Livsmestring;

   2018-04-10.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Trygge og gode barnehagemiljø ser og stopper mobbing. .

   Fagdag for barnehageledere ;

   2018-04-23.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Relasjoner i barnehagen - den autoritative voksne..

   Fagsamling;

   2018-05-07.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Trygge og gode barnehagemiljø ser og stopper mobbing. .

   Fagdag for barnehager i Østre Toten.;

   2018-05-24.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Læringsmiljøprosjektet - Mobbing og andre krenkelser i barnehagen. .

   Fagsamling for kommunale barnehager;

   2018-08-15.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Barnehagens læringsmiljø med vekt på forebygging av begynnende mobbeatferd i barnegruppa.

   Fagsamling for pedagogiske ledere i Telemark;

   2018-09-25.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Livsglede og livsmestring.

   Fagdag for barnehageledere som deltar i prosjekt Livsmestring;

   2018-10-30.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Vennskap og fellesskap i barnehagen – barn som medborgere..

   Nasjonal konferanse;

   2018-11-29 - 2018-11-30.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Implementering av ny rammeplan - Barnehagens læringsmiljø.

   Implementering av ny rammeplan;

   2017-05-23.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Forebygge, håndtere og stoppe krenkelser og mobbing.

   DELTA-dagen;

   2017-05-29.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2017)

   Barns trivsel er voksnes ansvar.Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen..

   Felles planleggingsdag for barnehagene i Tønsberg;

   2017-08-14.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Barn, rom og relasjoner. Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn?.

   Felles planleggingsdag for barnehagene i Østre Toten;

   2017-08-17 - 2025-02-17.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Barn, rom og relasjoner.Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn?.

   Fagdag for barnehager i Læringmiljøprosjektet;

   2017-08-18.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Læringsmiljøprosjektet i barnehage. Barns trivsel er voksnes ansvar..

   Nasjonal samling i Læringsmiljøprosjektet for barnehage og skole;

   2017-09-12 - 2017-09-13.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Læringsmiljøprosjektet for barnehage. Barns trivsel er voksnes ansvar..

   Nasjonal samling i Læringsmiljøprosjektet for barnehage og skole;

   2017-09-12 - 2017-09-13.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Utvikling av gode læringsmiljø i barnehagen.

   Systemarbeid i PpT;

   2017-09-01.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser i barnehagen..

   Nasjonal samling i inkluderende barnehage- og skolemiljø;

   2017-09-21 - 2017-09-22.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Implementering av ny rammeplan.Hva betyr arbeid med krenkelser og mobbing i barnehagen?.

   Implementering av ny rammeplan;

   2017-09-27.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Implementering av ny rammeplan. Hva betyr arbeid med krenkelser og mobbing i barnehagen?.

   Implementering av ny rammeplan;

   2017-09-28.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Erfaringer med ekstern vurdering i pilot nasjonalt Læringsmiljøprosjekt.

   Storbymøte;

   2017-10-19.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Barnehagens læringsmiljø. Implementering av rammeplanen sett i lys av barnehagens læringsmiljø.

   Implementering av ny rammeplan;

   2017-10-26.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Barnehagens læringsmiljø. Iimplementering av rammeplanen sett i lys av barnehagens læringsmiljø.

   Implementering av ny rammeplan;

   2017-10-27.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Barnehagens læringsmiljø for de yngste barna.

   Fagdag for prosjektbarnehager i Skien kommune;

   2017-10-30 - 2017-11-01.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Barn, rom og relasjoner. Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn?.

   Fagdag for barnehager i Læringmiljøprosjektet;

   2017-11-10.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Veiledning fra et systemperspektiv. Hvordan veilede på interaksjoner?.

   Fagdag for ansatte i pp-tjenesten;

   2017-12-08.

  • Grini, Nina; Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Systemarbeid i PPT - hvordan veilede barnehager og skoler på interaksjoner mellom barn og voksne.

   fagdag PPT;

   2017-12-08.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Structural conditions for the development of children’s social competence in Norwegians kindergarten.

   26th EECERA Conference 2016;

   2016-08-31 - 2016-09-03.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Det fysiske læringsmiljøet – organisering og strukturering av barn, tid og rom..

   Form og funksjon-Fysisk læringsmiljø i fremtidens skole og barnehage;

   2016-09-27 - 2016-09-28.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Det fysiske læringsmiljøet i barnehagen. Barn, tid og rom..

   Fagdag for barnehager;

   2016-10-28.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Helhetlig arbeid med gode barnehagemiljø i norsk kontekst.

   Kontaktmøte for barnehagerepresentanter;

   2016-11-18.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Mobbing i barnehagen. Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd. .

   Fagdag for barnehager;

   2016-01-13.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Mobbing i barnehagen. Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd. .

   Fagdag for barnehager;

   2016-05-31.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Mobbing i barnehagen. Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd .

   Fagdag for barnehager;

   2016-01-28.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Mobbing i barnehagen.Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd .

   Fagdag for barnehage;

   2016-01-29.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Mobbing i barnehagen. Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd .

   Fagdag for barnehager;

   2016-02-19.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Strukturelle forutsetninger for barns lek i barnehagen. Hvordan kan barnehagens fysiske miljø hemme eller fremme barns lek? .

   Barnehagekonferanse om barns fysiske og psykososiale utvikling;

   2016-05-02.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve

   (2015)

   Kindergarten leaders assessments of the staffs relational competence in Norwegian kindergartens. .

   European Early Childhood Education Research Association;

   2015-09-07 - 2015-09-10.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2015)

   Structural conditions for children's play in kindergarten.

   European Early Childhood Education Research Association;

   2015-09-07 - 2015-09-10.

  • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas

   (2015)

   Barnehagens uterom som lekearena.

   Barnehagefolk.

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 1.

   s.38-45.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve

   (2014)

   How "Punisment and reward" is expressed in kindergarten teacher’s behavior practices..

   European Early Childhood Education Research Assosiation;

   2014-10-07 - 2014-10-10.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2014)

   Barnehagelæreres vurdering av egne uteområder..

   Barnehagens lærende uterområder;

   2014-09-18 - 2014-09-19.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2014)

   Lekens strukturelle vilkår.

   Forskningsdagene 2014;

   2014-09-24.

  • Martinsen, Marianne Torve; Melaas, Terje

   (2011)

   Childcare center everyday for the youngest children: selected quality indicators for one- and two- year-olds.

   NECEC – Effects and Challenges;

   2011-05-18 - 2011-05-20.

  • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve

   (2011)

   De yngste barns barnehage - en studie av kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer.

   FoU i praksis. Nordisk konferanse om praksisretta FoU i lærerutdanninga;

   2011-04-26 - 2011-04-27.

  • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas

   (2010)

   Barnehagens rom og barnas hverdag. En undersøkelse om organiseringen av barn, rom og tid.

   FoU-konferansen for praksisrettet lærerutdanning;

   2010-05-10 - 2010-05-11.

  • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas

   (2010)

   The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers´ play, learning and development.

   20th Annual EECERA Conference;

   2010-09-06 - 2010-09-08.

  • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve

   (2009)

   Organisering av rom og tid for de minste barna i barnehagen.

   HIO/NOVA-arbeidsseminar;

   2009-11-25 - .

  • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve; Janson, Harald; Nærde, Ane

   (2009)

   Barnehagen som arena for sosial utvikling.

   Første steg.

   ISSN 1504-1891.

   Hefte 1.

   s.24-27.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway