Hopp til hovedinnhold

Marianne Torve Martinsen

Førstelektor

Læringsmiljøsenteret, avd. Porsgrunn
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
Avdeling Porsgrunn
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas

   (2021)

   Mobbing og andre krenkelser. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.62-88.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Vennskap og fellesskap i barnehagen. I: Livsmestring og livsglede i barnehagen.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 978-82-02-58640-9.

   s.131-147.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Barnehagerommet forstått som pedagogisk tekst – på vei fra en lekdiskurs til en læringsdiskurs?. I: Lærerprofesjonalitet i utdanningspraksiser.

   Fagbokforlaget

   ISBN 978-82-450-1762-5.

   s.81-97.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2015)

   Structural conditions for children's play in kindergarten.

   Nordisk Barnehageforskning

   ISSN 1890-9167.

   Volum 10.

   Hefte 1.

   DOI: 10.7577/nbf.1426

  • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve

   (2012)

   De yngste barns barnehage. Kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2918-9.

   s.317-329.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2012)

   Databarn? En undersøkelse om bruk av IKT i barnehagen. I: FoU i Praksis 2011. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Trondheim, 26. og 27. april 2011.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2918-9.

   s.307-316.

  • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas

   (2011)

   Barnehagens rom og barnas hverdag - utvalgte funn om organisering av barn, rom og tid. I: FoU i praksis 2010. Rapport fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.

   Tapir Akademisk Forlag

   ISBN 978-82-519-2730-7.

   s.317-329.

  • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve

   (2010)

   The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers' play, learning and development.

   European Early Childhood Education Research Journal

   ISSN 1350-293X.

   Volum 18.

   Hefte 4.

   s.457-471.

   DOI: 10.1080/1350293X.2010.525931

  • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas; Janson, Harald; Nærde, Ane

   (2009)

   Barnehagen som arena for sosial utvikling - en pilotstudie. I: FoU i praksis 2008.

   Tapir Akademisk Forlag

   s.275-284.

 • Bøker og kapitler
  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen; Lunde, Svanaug; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Barnehagelovens kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.15-61.

  • Martinsen, Marianne Torve; Plischewski, Henning

   (2021)

   Tilhørighet og fellesskap. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.111-137.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2021)

   Vennskap og lek. I: Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

   s.154-174.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Trygt og godt i barnehagen : barns rett til et godt psykososialt miljø.

   Cappelen Damm Akademisk

   ISBN 9788202699567.

  • Jernes, Margrethe; Meland, Aud Torill; Knaben, Åse Dagmar; Martinsen, Marianne Torve; Brathagen, Kjersti

   (2015)

   Rapport fra SAK-prosjekt i region Sørvest.

 • Formidling
  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Identitetsforståelse i et flerkulturelt perspektiv.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Inkludering, tilhørighet og fellesskap.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Forebygging av mobbing og andre krenkelser i barnehagen.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Personalets betydning for inkludering.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Inkludering i barnehagen.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Den mangfoldige barnehagen og barns identitetsutvikling.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Gruppeledelse som forebygging av mobbing og andre krenkelser.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Barnehagens psykososiale miljø med søkelys på ansatte som krenker.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Barnesamtaler som metode for å analysere barns trivsel.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Lek og vennskap som forebyggende mot mobbing og andre krenkelser.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Struktur, organisering, innhold i barnehagehverdagen - etter Covid-19.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Sammen mot mobbing - mobbing kan starte i barnehagen hvis ikke....

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   §41 Nulltoleranse og plikt til å jobbe forebyggende.

  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing - ansatte som krenker.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing - styrers rolle.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2021)

   Aktivitetsplikten i praksis.

  • Martinsen, Marianne Torve; Elvethon, Ellen

   (2021)

   Barnehagens innsatsteam mot mobbing - Trygt og godt barnehagemiljø.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   En undersøkelse om forståelsen av mobbing i norske barnehager – en pilotstudie.

  • Lunde, Svanaug; Martinsen, Marianne Torve; Roland, Pål; Moser, Thomas

   (2019)

   Exploring the understanding of bullying behavior in ECEC – a pilot study..

  • Sølvik, Randi M.; Martinsen, Marianne Torve; Lunde, Svanaug; Plischewski, Henning; Løkken, Ingrid Midteide; Ellen, Elvethon; Vangsnes, Elin Nesvoll; Brennås, Helene Berntsen

   (2019)

   Self-organized symposium: Staff's role in preventing bullying behavior in ECEC. .

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Implementering av ny rammeplan - Barnehagens læringsmiljø. .

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Barnehagens læringsmiljø med vekt på forebygging av begynnende mobbeatferd i barnegruppa.

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Implementering av utviklingsarbeid.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Trygge og gode barnehagemiljø ser og stopper mobbing. .

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Trygge og gode barnehagemiljø ser og stopper mobbing. Fagsamling for barnehager i Østre Toten kommune..

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Læringsmiljøprosjektet - Mobbing og andre krenkelser i barnehagen. .

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Livsglede og livsmestring.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Vennskap og fellesskap i barnehagen – barn som medborgere..

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Relasjoner i barnehagen - den autoritative voksne..

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Barnehagens læringsmiljø for de yngste barna. Barnehagebasert kompetanseutvikling..

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Trygge og gode barnehagemiljø ser og stopper mobbing. .

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Barnehagens inntreden i læringsmiljøprosjektet; barnehagepiloten..

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Foreldresamarbeid knyttet til arbeidet med mobbing og krenkelser..

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2018)

   Barn, rom og relasjoner - Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn? .

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2018)

   Barns trivsel – voksnes ansvar. Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen. .

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Barn, rom og relasjoner. Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn?.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Barnehagens læringsmiljø. Iimplementering av rammeplanen sett i lys av barnehagens læringsmiljø.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Barnehagens læringsmiljø for de yngste barna.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Barn, rom og relasjoner.Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn?.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Utvikling av gode læringsmiljø i barnehagen.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Implementering av ny rammeplan.Hva betyr arbeid med krenkelser og mobbing i barnehagen?.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Implementering av ny rammeplan - Barnehagens læringsmiljø.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Forebygge, håndtere og stoppe krenkelser og mobbing.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Implementering av ny rammeplan. Hva betyr arbeid med krenkelser og mobbing i barnehagen?.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Veiledning fra et systemperspektiv. Hvordan veilede på interaksjoner?.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Læringsmiljøprosjektet for barnehage. Barns trivsel er voksnes ansvar..

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Erfaringer med ekstern vurdering i pilot nasjonalt Læringsmiljøprosjekt.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Forebygge og håndtere mobbing og andre krenkelser i barnehagen..

  • Martinsen, Marianne Torve; Løkken, Ingrid Midteide

   (2017)

   Barns trivsel er voksnes ansvar.Forebyggende arbeid mot krenkelser og mobbing i barnehagen..

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Barn, rom og relasjoner. Hvordan kan personalet legge til rette for et fysisk læringsmiljø som fremmer, støtter og verner om lek og samspill for alle barn?.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Læringsmiljøprosjektet i barnehage. Barns trivsel er voksnes ansvar..

  • Grini, Nina; Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Systemarbeid i PPT - hvordan veilede barnehager og skoler på interaksjoner mellom barn og voksne.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2017)

   Barnehagens læringsmiljø. Implementering av rammeplanen sett i lys av barnehagens læringsmiljø.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Structural conditions for the development of children’s social competence in Norwegians kindergarten.

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Det fysiske læringsmiljøet i barnehagen. Barn, tid og rom..

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Mobbing i barnehagen. Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd .

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Mobbing i barnehagen. Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd. .

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Mobbing i barnehagen.Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd .

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Mobbing i barnehagen. Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd .

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Mobbing i barnehagen. Personalets ansvar og rolle med fokus på forebyggende mobbeatferd. .

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Strukturelle forutsetninger for barns lek i barnehagen. Hvordan kan barnehagens fysiske miljø hemme eller fremme barns lek? .

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Det fysiske læringsmiljøet – organisering og strukturering av barn, tid og rom..

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2016)

   Helhetlig arbeid med gode barnehagemiljø i norsk kontekst.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve

   (2015)

   Kindergarten leaders assessments of the staffs relational competence in Norwegian kindergartens. .

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2015)

   Structural conditions for children's play in kindergarten.

  • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas

   (2015)

   Barnehagens uterom som lekearena.

   Barnehagefolk

   ISSN 1500-6905.

   Hefte 1.

   s.38-45.

  • Løkken, Ingrid Midteide; Martinsen, Marianne Torve

   (2014)

   How "Punisment and reward" is expressed in kindergarten teacher’s behavior practices..

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2014)

   Barnehagelæreres vurdering av egne uteområder..

  • Martinsen, Marianne Torve

   (2014)

   Lekens strukturelle vilkår.

  • Martinsen, Marianne Torve; Melaas, Terje

   (2011)

   Childcare center everyday for the youngest children: selected quality indicators for one- and two- year-olds.

  • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve

   (2011)

   De yngste barns barnehage - en studie av kvalitetsaspekter i tilbudet for ett- og toåringer.

  • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas

   (2010)

   Barnehagens rom og barnas hverdag. En undersøkelse om organiseringen av barn, rom og tid.

  • Martinsen, Marianne Torve; Moser, Thomas

   (2010)

   The outdoor environment in Norwegian kindergartens as pedagogical space for toddlers´ play, learning and development.

  • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve; Janson, Harald; Nærde, Ane

   (2009)

   Barnehagen som arena for sosial utvikling.

   Første steg

   ISSN 1504-1891.

   Hefte 1.

   s.24-27.

  • Moser, Thomas; Martinsen, Marianne Torve

   (2009)

   Organisering av rom og tid for de minste barna i barnehagen.

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway