Sigrun Karin Ertesvåg

Professor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Faculty of Arts and Education
Norwegian Centre for Learning Environment and Behavioral Research in Education
HG Q-354

Bio

Sigrun K. Ertesvåg is a Professor of Educational Psychology and Head of Research at Norwegian Center for Learning Environment and Behavioral Research in Education (The Learning Environment Center), at the University of Stavanger. She received her PhD from NTNU in 2002.

Ertesvåg does research on teacher-student interaction, implementation and process evaluation (IPE), and bullying.  She has been Principal Investigator in several large-scale research projects, funded among others, by the Norwegian Research Council. Current studies include investigation of the implementation process in large scale randomized controlled trials to examine why, or why not, and for whom, the interventions work. Moreover, studies of aspects of teacher-student interaction quality and its impact on student engagement and learning.

Ertesvåg is currently a member of The Research Council of Norway’s Portfolio Board for Education and Competence (2019-2023), an elected member of The Board of University of Stavanger (2019-2023), and a member of the Board of the IMTEC Foundation (2018-2021

Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag.

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202643782.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Leiarskap i klasseromet ein nøkkel til likeverdig opplæring . I: Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet.

   ISBN 978-91-38-24901-7.

   s.127-150.

  • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2017)

   Den krevende foreldrerollen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-50088-4.

  • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar

   (2017)

   Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205500891.

  • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2017)

   Introduksjon. I: Den krevende foreldrerollen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-50088-4.

   s.11-20.

  • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar

   (2017)

   Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205500891.

   s.11-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2016)

   Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205491854.

  • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John

   (2016)

   Risiko, intervensjon og evidens.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-49022-2.

  • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø Notat skrevet på bestilling fra Djupedals-utvalget .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein Bjørn

   (2011)

   Implementering av skuleomfattande arbeid.

   ISBN 978-82-7578-049-0.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01777-8.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01850-8.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Rapport til Utdanningsetaten i Oslo - ConnectOSLO- resultat fra elevundersøkelsen 2009.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2010)

   Implementering av skuleomfattande tiltak.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Respekt - rettleiing til tolking av resultat frå elevundersøkinga.

  • Nordahl, Thomas; Tveit, Arne; Ertesvåg, Sigrun K.; Ertesvåg, Sigrun K.; Nergaard, Svein; Gustavsen, Ann Margareth; Gustavsen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin

   (2009)

   Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet.

  • Jahnsen, Hanne; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Utvikling av sosial kompetanse Veileder for skolen.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling

   (2007)

   Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Rosseland skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hognestad skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Undheim skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne ungdomsskule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vestly skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye ungdomsskule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bogafjell skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hana skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vatne skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Høyland skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Malmheim skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hinna skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Smiodden skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Eiganes skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ila skole 2007 (Trondheim).

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Stabbursmoen skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sunnland skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ugla skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tasta skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tastaveden skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Gautesete skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sandved skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Skeiene skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Kannik skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Porsholen skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Samuelsen, Anne Sofie

   (2006)

   What We Know About School Violence: Findings From Research and Practice.

  • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   How to embed the whole school approach: challenges of implementation.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   Creating a Shared Understanding of School Bullying and Violence.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Kannik skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tasta skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tastaveden skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Gautesete skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Porsholen skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Skeiene skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Sandved skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2005)

   Implementering av ConnectOSLO-pilot. - Ein studie av implementeringsprosessar i personalet ved skulane i pilotprosjektet.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005.

   ISBN 8275780292.

  • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2004)

   Kompetanseheving på fagområdet sosiale og emosjonelle vansker i videregående skole.

 • Formidling
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Measuring implementation quality in Randomized Control Trials- Phase 2: analysis. Examples, questions and dilemmas from the Resilient study .

   Brown Bag smeinar;

   2023-01-11.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Læringsmiljø - heilskapleg og systematisk arbeid.

   Gjesteforelesing;

   2023-02-09.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Å bygge kapasitet for leiing av barnehage- og læringsmiljø.

   Gjesteforelesing;

   2023-02-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Nå tar de grep: – 30 elever i hver klasse er for mye.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Rafaelsen, Frank

   (2023)

   I dette klasserommet blir alle filmet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Jeg har fått noen aha-opplevelser.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Lærere og elever på videregående skoler vlir filmet i klasserommet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Studying Teacher-Student Interaction using the Classroom Assessment Scoring System (CLASS).

   Vitskapleg seminar;

   2023-05-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   What's up in INTERACT - Forskingsstatus ved avsluttinga av intervensjonen.

   Brown Bag seminar;

   2023-05-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2023)

   Teacher stress and learning interaction quality as predictors of improvement in student engagement .

   Earli 2023;

   2023-08-22 - 2023-08-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Lærer-elev relasjonar – ein bærebjelke i (skulebaserte) intervensjonar og anna pedagogisk verksemd .

   PALS konferansen 2023;

   2023-09-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Heilskapleg og differensiert arbeid med utvikling av trygge og gode læringmiljø.

   PALS konferansen 2023;

   2023-09-14 - 2023-09-15.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Numbers and Narratives - Developing a mixed methods approach to better understand the impact of the INTERACT teacher coaching intervention on teachers’ and students’ learning.

   7th European Workshop on Systematic Observation;

   2023-09-19 - 2023-09-20.

  • Sølvik, Randi M.; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Teachers' self-observation in research and practice. .

   QUINT Observation System Seminar;

   2022-05-10 - .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Kunsten å rane eit land.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Systematisk observasjon i klasserommet med CLASS protokollen og hvordan læreren kan støtte elevenes læring .

   Forskingsseminar;

   2022-09-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Dei store spørsmåla – Kva grupper barn, unge og deira familier bør ha tilbud om dokumentert virksomme tiltak.

   Ungsinn forfattarseminar;

   2022-08-31.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Profesjonell utvikling av relasjonelt ledarskap i klasserommet.

   Nordisk nettverk for læreragens;

   2022-09-26 - 2022-09-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Ta ein Warholm i kompetansetilbodet til lærarar.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 9.

   s.38-39.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Kan læreren får flere elever til å fullføre videregående?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Anne Jorunn filmes på jobb.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Systematisk observasjon som forskingstilnærming i studiar av lederskap i klasserommet.

   PhD -seminar ;

   2021-05-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   The Devil is in the details - Planning for (analyses in) a RCT study of a teacher-student interaction intervention .

   Quantitative forum ;

   2021-04-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Erfaringar frå CLASS i forsking og kompetanseutvikling for å styrke lærarar sitt leiarskap i klasseromet .

   Fagseminar;

   2021-04-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   INTERACT:Enhancing Upper Secondary Students’ Engagement and Learning through Video-based Professional Development on Teaching Interactions 2021-2025.

   Nettverkssamling;

   2021-04-29.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Make it happen! Tips og triks for gode skrivevanar.

   Agora seminar;

   2021-01-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Læringsmiljøsenteret - Høge ambisjonar om internasjonal toppforsking innan «Læring for livet» og eit konkret prosjektdøme .

   Rektormøte;

   2021-06-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   INTERACT - Samarbeid om forsking og utvikling av lærar-elev interaksjonar .

   Rektormøte;

   2021-06-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2021)

   INTERACT-Samarbeid om forsking og utvikling av lærar-elev interaksjonar .

   Rektormøte;

   2021-06-24.

  • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Virtanen, Tuomo Erkki

   (2021)

   Patterns of teachers' instructional support quality and the association with job satisfaction and collegial collaboration.

   Quint PhD Summer Institute;

   2021-08-31 - 2021-09-01.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Infrastrastruktur for implementering og prosessevaluering (IPE) på tvers av prosjekt? .

   Forskingsseminar;

   2021-01-25.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Derfor er implementeringsteori viktig i utdanningsforskning.

  • Flovikholm, Kariann D.; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Informasjon om Interact til alle rektorene i Møre og Romsdal.

   Informasjonsmøte mellom Møre og Romsdal Fylkeskommune og skoler;

   2021-01-21.

  • Meringdal, Hilde; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Informasjon om Interact.

   Informasjonsmøte om Interact med videregående skoler;

   2021-11-09 - 2021-11-30.

  • Breivik, Elise; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Presentasjon av Interact.

   Orientering for ledergruppen på Stavanger Katedralskole;

   2021-09-17.

  • Breivik, Elise; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Presentasjon av Interact for Rogaland fylkeskommune.

   Orientering for seksjon for opplæring i skole, Rogaland fylkeskommune;

   2021-11-02.

  • Breivik, Elise; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Presentasjon av Interact, Karmsund.

   Orientering for ledergruppen på Karmsund VGS;

   2021-11-10.

  • Rege, Mari; Ertesvåg, Sigrun K.; Haeckl, Simone

   (2021)

   RCT in Social Science.

   Seminar at the Network for Welfare Research;

   2021-11-10.

  • Egeland, Karina M.; Engell, Thomas; Ertesvåg, Sigrun K.; Thøgersen, Dagfinn Mørkrid; Bæver, Marianne; Varsi, Cecilie

   (2021)

   Effektive tiltak mot psykiske lidelser, mobbing og kriminalitet blir ikke tatt i bruk..

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Virtanen, Tuomo Erkki

   (2020)

   Profiles of teachers' instructional support: associations with work experience, job satisfaction, and collegial collaboration.

   Brown Bag;

   2020-01-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   "Veldig tydelig at jeg har ingen å være med".

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Slik kan skolene ta igjen tapt progresjon.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Ledelse i klasserommet- undervisningskvalitet fra teori til praksis .

   Bokpresentasjon;

   2020-08-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Lederskap i klasserommet – en bærebjelke i elevenes læring .

   Bokpresentasjon;

   2020-08-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Implementerings- og prosessevaluering i skulebaserte intervensjonar.

   Brown Bag meeting;

   2020-09-16.

  • Nordaker, Dag Jostein; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Strand, Maria Gilje; Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Implementeringsrammeverk i Resilient prosjektet .

   Nettverk for Implementerenings fagkonferanse;

   2020-11-23.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Profiles of teacher-student interaction quality in lower secondary scool classrooms..

   Symposium;

   2019-01-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Presentasjon av kapitelet "Leiarskap i klasseromet ein nøkkel til likeverdig opplæring".

   Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig?;

   2019-02-15.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Eit semi-djupdykk i CLASS-dimensjonane.

   Seminar for observatørar i Sandnesbarnehagane;

   2019-03-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Lessons learned from the CIESL –study: What we now know about the quality of teaching and its impact on student and teacher outcomes. .

   Seminar i regi av Programområdet KVIKK;

   2019-03-21.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Symposium "The effect of classroom interaction on student outcomes" - Discussants comment and views .

   ICSEI 2019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Teachers' improvement in instructional support.

   Brown Bag meeting;

   2019-04-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Systematisk observasjon som forskingstilnærming i CIESL og VITE prosjekta.

   Workshop;

   2019-04-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Mixed-Methods Approaches and their Application in Studies of Teaching Quality- an illustration .

   1st QUINT conference;

   2019-06-18 - 2019-06-20.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   One size fits who? Erfaringar frå skulebasert kompetanseutvikling for å styrke lærarane sitt leiarskap i klasseromet.

   Bedre sammen;

   2019-10-30 - 2019-10-31.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   The Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL)-study .

   CASTL reesearch meeting;

   2019-10-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom assessment scoring system (CLASS) in Norwegian research.

   Research meeting;

   2019-10-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Observed and teacher perceived classroom interactions, and their associations with organizational factors, student- and teacher outcome. .

   symposiumbbidrag på konferanse;

   2019-08-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Systematisk (video)observasjon som forskingstilnærming i CIESL og VITE prosjekta .

   Brown Bag meeting;

   2019-09-04.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom Assessment Scoring System (CLASS) - et redskap for bruk i profesjonell utvikling for lærarar .

   fagseminar;

   2019-08-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2019)

   A Mixed methods-approach to the study of improvement in classroom interaction - An illustration.

   3rd European Workshop on Systematic Observation in Education ;

   2019-09-24 - 2019-09-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Mange fordeler med større skoler.

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up..

   ICSEI 2019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers' collective and individual learning in classroom interactions..

   ICSEI ;

   2018-01-08 - 2018-01-12.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Teachers’ improvement in instructional support.

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement;

   2018-01-09 - 2018-01-12.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers’ improvement in instructional support - methodologial apporoaches.

   kvantitativt forum;

   2018-01-31.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Klasseromet minutt for minutt – Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling .

   Statpedkonferansen 2018;

   2018-03-21 - 2018-03-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Engasjement - nøkkelen til læring.

   Skulefagleg dag;

   2018-08-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Smakebitar av resultat i CIESL-prosjektet .

   Personalsamling;

   2018-05-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Classroom interaction for enhanced student learning .

   Samling for Rektorutdannarar;

   2018-06-04.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Lærdom frå CIESL–prosjektet- og utviklingsarbeid etter «Bjørndalen-metoden» .

   Fagsamling;

   2018-08-21.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher-student interaction in the classroom - Similarities and differences classroom observations and student reports .

   Earli SIG 18 & 23 Conference;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Classroom interaction – teacher perceptions and classroom observations .

   Earli SIG 18 & 23 Conference;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher - student interactions - Observer views and teacher views.

   Workshop in systematic observation;

   2018-09-25 - 2018-09-26.

  • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Observed classroom interactions, students’ classroom engagement, and teachers’ well-being.

   ICM 2018 # Design for Motivation and Emotion ;

   2018-08-15 - 2018-08-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Validation of the CLASS(-S) in a Nordic context .

   Western Norway Workshop on Systematic Observation;

   2018-09-25 - 2018-09-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   I dei mørke krokane bak kjønnsforskjellane.

   Frukostmøte under Forskingsdaganne;

   2018-09-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Norske skoleforskere: Vi må slutte å snakke så mye om kjønn i skolen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Det store mobbesviket.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Boys will be boys?.

   Avisa Nordland.

   ISSN 1503-5964.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Bryr politikere seg om skuleforskinga? .

   Paneldebatt;

   2018-10-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Learning Interactions in the Classroom: What Can We Learn from Classroom Observation in Fostering Student Engagement and Learning?.

   Learning Interactions International Symposium on Classroom Studies;

   2018-11-01.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Lærdom frå CIESL-prosjektet. Kollektive prosessar stykar undervisningskvaliteten.

   Foredrag;

   2018-11-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Eg har ikkje møtt ein einaste forrykt lærar.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Skage, Ingrid; Seljebotn, Per Helge; Ertesvåg, Sigrun K.; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Implementering av fysisk aktiv læring-den vanskelige videreføringen.

   idrettsmedisinsk høstkongress 2018;

   2018-11-09 - 2018-11-11.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2017)

   Social and academic correlates of trajectories in teachers’ instructional support .

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement;

   2017-01-07 - 2017-01-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Ur, Åse Lill Byrkjedal

   (2017)

   Klasrumslendning.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Skolforskare: ”Utveckla elevernas förmåga att tänka”.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Norsk forskning: Tre faktorer för bra ledarskap i klassrummet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   1+1 =3? The integration challenge in mixed methods.

   kvantitativt forum;

   2017-05-23.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction in lower secondary school: A Mixed Methods approach.

   seminar;

   2017-03-08.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   A validation of the Classroom Assessment Scoring System –Secondary version (CLASS-S) in lower Secondary Schools. .

   seminar;

   2017-03-01.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Korleis lese forskningslitteratur - ein guide for deg som ikkje er forskar.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Klasseromet minutt for minutt.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Tenke det, ønske det, ville det, men gjøre det!.

   seminar;

   2017-09-21.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank

   (2017)

   Validation of CLASS-S in Norwegian lower secondary classrooms.

   Systematic observation in Educational Research;

   2017-09-26 - 2017-09-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseromsinteraksjon - Ledelse som fremmer læring.

   Åpen fagdag UiS;

   2017-11-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - forskingsdesign og førebels resultat.

   Gjesteforelesing;

   2017-11-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction for enhanced student learning .

   Gjesteforelesing;

   2017-12-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Er lærarnormen ein skivebom?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Students’ perception of teacher support and monitoring .

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement (ICSEI);

   2016-01-06 - 2016-01-09.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth

   (2016)

   Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction..

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement (ICSEI);

   2016-01-06 - 2016-01-09.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Kva gjer ein forskjell for elevane si sosiale og faglege læring? Førebels resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis. .

   Utdanningskonferansen;

   2016-02-03.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Design - and methodological challenges in research on implementation processes .

   Samling Forskerskulen PROFRES;

   2016-03-09.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Rettleiing i lærande organisasjonar.

   Gjesteforelesing;

   2016-03-15.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Klasseledelse som teamarbeid i et skoleutviklingsperspektiv- Resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis .

   Samling for kompetansenettverk for UH sektoren i tilknytning til Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-03-31.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Evidensbasert praksis vil styrke arbeidet mot mobbing.

   Laringsmiljosenteret.uis.no.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Classroom Interaction for Enhanced Student Learning.

   Prosjektpresentasjonar;

   2016-06-23.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2016)

   CIESL-prosjektet: Førebels resultat med mulige implikasjonar for praksis.

   Seminar Utdanningsdirektoratet, Hamar;

   2016-05-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Measuring change (growth) in students’ perceived instructional support.

   kvantitativt forum;

   2016-05-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Kva er klasseleiing?.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Status i CIESL- prosjektet.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Student perception of teacher support.

   Earli Sig 18& 23 conference;

   2016-07-28 - 2016-07-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Mobbaren treng støtte.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Mobbaren treng hjelp.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.2-3.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Does 1 + 1 = 3? An illustration and some reflections on integration of data in Mixed Methods Research.

   Consepts, Designs, and Methods in School Improvement Research;

   2016-11-14 - 2016-11-15.

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo..

   Atferdssenterets konferansen;

   2016-11-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Har elevane utbytte av lærarane si vidareutvikling i klasseleiing?.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance

   (2015)

   The development of a measure for transformational and transactional leadership .

   International congress for school effectiveness and school improvement;

   2015-01-03 - 2015-01-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Classroom interaction – Similarities and differences in teacher perceptions, student perceptions and classroom observations .

   International congress for school effectiveness and school improvement;

   2015-01-03 - 2015-01-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Tiltak som virkar i kampen mot mobbing.

   Toppmøte mot mobbing;

   2015-01-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Kva tiltak har effek mot mobbing?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Systematisk og langsiktig arbeid er viktigst.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   REktor er viktig for å forebygge mobbing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Læreres læring i en lærende organisasjon.

   Dialogkonferanse;

   2015-04-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Rettleiing i lærande organisasjonar.

   FOrelesingsrekke;

   2015-03-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   På det fjerden kan det skje.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Dei profesjonelle har ansvaret.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   CIESL-prosjektet- forskingsdesign.

   FINNUT-seminar;

   2015-09-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   CIESL-prosjektet - presentasjon og målsetting.

   Utdanningsdirektoratet ;

   2015-09-15.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Klasseleiing- eit kollektivt ansvar Utvikling av klasseleiing og faktorar i organisasjonen som kan hemme eller fremme lærarane si utøving av effektiv  klasseleiing .

   Personalsamling Lenden skole;

   2015-08-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Førebels resultat frå CIESL-prosjektet.

   Fagdag;

   2015-11-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Intervju om forskinng i samband med tildeling av Lyses-forskningspris.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2015)

   CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat.

   Workshop ;

   2015-11-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   sosiometrisk kartlegging.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   sammarbeid mellom skule og heim.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Foreldreutvalet for grunnskolen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   systemretta arbeid i skulen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Om å stille opne spørsmål.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Dei første CIESL-resultata.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Teori om god klasseleiing.

   Laringsmiljosenteret.uis.no.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Kampen mot mobbing - ei tapt sak?.

   Nettstedet www.forebygging.no.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Reglar, rutinar og strukturar i arbeid med utvikling av gode læringskulturar.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2014-02-04 - 2014-02-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Etablering av strukturar i klasseleiingsarbeid.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2014-02-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Den sårbare mobberen.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Rørt til tårer etter et liv med mobbing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Nivådelt undervisning.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Hjelp mobberen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Læringsstøtte- ein bærebjelke i god klasseleiing.

   Samling for ressurslærarar i Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-04-23 - .

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseleiing- læringsstøtte.

   Samling for ressurslærarar i Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-04-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Læringsmiljø og klasseleiing.

   Master i yrkesretta spesialpedagogikk ;

   2014-04-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Implementering av intervensjonar i skulen.

   Master i yrkesretta spesialpedagogikk;

   2014-04-29.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Innhaldsforståing som del av læraren si læringsstøtte.

   Arbeidsseminar ;

   2014-04-02.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Forankringsarbeid i skuleutviklingsprosjekt.

   Arbeidsseminar for UHsektoren;

   2014-05-08.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Endringsarbeid i skulen - gleder, utfordringar og fallgruver.

   Videreutdanning i skuleleiing;

   2014-05-21.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Rektor kan stoppe mobbing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Endringsarbeid i skulen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Sosiale ferdigheiter.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Sosial kompetanse.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Fråfall i skulen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Dårligere ledelse på mobbeskoler.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Lærere skal bli flinkere til å lede klasser.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2014)

   Video observations – introduction to the three domains of the CLASS–S scoring system and procedures for the video ovservation.

   Workshop CIESL prosjektet;

   2014-09-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Publishing research results in international high quality scientific journals - a challenge for inexperienced researchers?.

   Workshop CIESL prosjektet;

   2014-09-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseleiing - ingen vidunderkur.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Kan rektor stoppe mobbing?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Mobbeskoler har dårligere ledelse.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Evnerike barn.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Tidleg intervensjon.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Utvikling av konsept for arbeid med læringsstøtte.

   Arbeidsseminar;

   2014-12-11 - 2014-12-12.

  • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø.

   Psykososialt miljø og digital mobbing ;

   2014-09-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Spill levande.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.7-7.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utfordringar i implementering av god klasseleiing.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Sviket frå læraren.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobbeombodet har sove i timen.

   Hallingdølen : partipolitisk uavhengig lokalavis for Hallingdal.

   s.27-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Ein nyttig app.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.9-9.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse - i klasseromet og i kollegiet.

   Gjesteforelesing Master i spesialpedagogikk;

   2013-03-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Implementeringskvalitet i læringsmiljøarbeid.

   Gjesteforelesing Master i spesialpedagogikk;

   2013-03-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skule.

   Konferanse for barnehagar og skular i Follo;

   2013-03-11.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dømt til å mislykkast?.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

   s.26-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Effektive tiltak er ikkje nok.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dei stille lidande.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.3-3.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Endringsarbeid i skulen -med vekt på læringsmiljøutvikling.

   Ny-Giv konferanse ;

   2013-04-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Not a belieber - never forever.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Endringsarbeid i skulen - systematisk arbeid med barn og unge.

   Tverrfagleg vidareutdanning i barn og unges psykiske helse;

   2013-04-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mor til Julie Brodtkorb.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Hasund-kvinne vart professor.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Innovasjonsarbeid i skulen - med blikk på ungdomstrinnssatsinga.

   Seminar i Ungdomstrinnsatsinga ;

   2013-06-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dei som ikkje er frampå.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Motivasjon for læring.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.9-9.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Släpp fångarne loss....

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Sidemålsblues i sommarbris.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.39-39.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Nivådeling på ville vegar.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.39-39.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Læringsmiljø og elevar som viser aggressivitet.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Slik takler du klespresset.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Vener for livet...eller for ei stund.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.8-8.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobilbruk i skulen.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Parental perspectives of the role of school factors in school refusal.

   16th European Conference on Development Psychology;

   2013-09-03 - 2013-09-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   ..men mobilen min får du aldri.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.18-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Leiing av utvikling i skulen.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Godfotteorien i praksis.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.10-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Intervensjonsstudiar i skulen. Teoretiske og metodiske tilnærmingar.

   NOLES konferanse;

   2013-10-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Formidling og læring.

   Respetseminar for ressurspersonar;

   2013-10-24.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse.

   Ungdomstrinn i utvikling;

   2013-11-06.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   KLasseledelse på ungdomstrinnet.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2013-11-12 - 2013-11-13.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse- tema 2.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2013-11-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utfordringar i Stavanger skulen- korleis løyse lærarmangelen?.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Leading or losing? -Lost in the classroom.

   Laringsmiljosenteret.uis.no.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Læringsmiljø.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobbing.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   De skal aldri få vinne over meg.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseleiing.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Digital mobbing.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Professional Culturs in schools and level of bullying.

   The 26th International Congress on School Effectiveness and School Improvement ;

   2013-01-03 - 2013-01-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance

   (2013)

   Measuring Transformational and Transactional Leaderships in Schools.

   The 26th International Congress on School Effectiveness and School Improvement.;

   2013-01-03 - 2013-01-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Rampegutar og snille jenter.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.5-5.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Bra med mobbefri uke.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   EKKO - Har lekser effekt?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseleiing – ei særleg utfordring for nyutdanna lærarar?.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Leksedebatten er uinteressant.

   Sunnmørsposten.

   ISSN 1503-9056.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Bridging the gap between the Dream and Reality in Improving Students’ Learning Environment.

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement;

   2012-01-05 - 2012-01-08.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Stillaste jenta i klassa.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.29-29.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   In-valid?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Lille speil på veggen der.....

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Betre med lekser?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Sårbare jenter.

   Divisjonsseminar;

   2012-03-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Antimobbeprogram i skulen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Har vi dårlig køkultur?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Umyndiggjorte foreldre.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseleiing og læringsmiljø i eit stress og mestringspersepktiv.

   Vidareutdanning Sosiale og emosjonelle vanskar;

   2012-04-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseledelse.

   Master i Spesialpedagogikk;

   2012-04-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementering av støttande læringsmiljø.

   Master i Spesialpedagogikk;

   2012-04-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Mobbaren - ein sårbar elev.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Characteristics of schools with low level of bullying, discrimination and other types of degrading treatment.

   Nordic Conference on Bullying and harracment ;

   2012-05-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Tolvte mann på laget.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Mobbedebatt på farlig sidespor.

   Univers.

   Volum 2.

   s.8-8.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Mobbedebatten på farlig sidespor.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Ode til førskulelæraren.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Agurknytt om tomatar.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.24-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Den eine.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.24-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Da klokka klang....

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hjelp i den krevjande lærarrolla.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hva er fordelen ved å ha en partner som ikke også forsker.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kyssrforbod til besvært.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.28-28.

  • Chalamandaris, Alexandros; Wilmet-Dramaix, F.; Ertesvåg, Sigrun K.; Andreou, D. Piette

   (2012)

   Statistical methodology for modelling the relation between effectiveness of anti-bullying interventions and time.

   Véme Congrés International d Epidémiologie ADELF/EPITER Epidémiologie et santé mondialisée;

   2012-09-12 - 2012-09-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Endringsarbeid for eit betre læringsmiljø.

   Gyldendals Ungdommstrinnskonferanse;

   2012-09-17 - 2012-09-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kunnskap er medisin mot mobbing i skulen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementeringskvalitet i tiltak for barn og unge med atferdsproblem.

   Gjesteforelseing;

   2012-10-04.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klart vi kan!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.36-36.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Korleis kan Hødd slå Brann i semifinalen i fotballcupen, men stå i fare for å rykke ned i 2.divisjon ?.

   Pre-konferanse Saf -konferansen 2012;

   2012-10-23 - .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementeringskvalitet i Respekt-programmet.

   Seminar for rettleiarar i Respekt;

   2012-06-15 - .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Leiing av endringsarbeid i skulen.

   Lerkendalseminaret;

   2012-11-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Lekser.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Forsking i Respekt bidrar til utvikling av skular.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Den vanskelege vidareføringa.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Respektprogrammet reduserar problemåtferd.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Korleis kartleggje autoritativ undervisning.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Endringskapasitet er avgjerande for resultatet av Respekt.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kapasitet til å stoppe mobbearbidet?.

   Senter for atferdsforskning sine nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Gapen mellom forskingsbasert kunnskap om læringsmiljø og praksis i skulen.

   Senter for atferdsforskning sine nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hvor lenge skal du sitte på bussen før noen sier "hei"?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klapp igjen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   De bør jobbe for pengene.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseledelse kan lærast.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Luksussmellen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.34-34.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   O, jul med din glede?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.35-35.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Improving authoritative teaching - MORE Symposium 2.

   Internasjonal Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2011-01-04 - 2011-01-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Improving Teacher Collaboration - A growth modell approach.

   International Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2011-01-04 - 2011-01-07.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Læringsmiljø.

   Master Spesialpedagogikk Volda;

   2011-03-14.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Klasseleiing.

   Forelesing;

   2011-03-15.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Mobbearbeidet på ville vegar?.

   Vikebladet-Vestposten.

   s.4-5.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Improving Authoritative Teaching.

   International Congress on School effectiveness and school improvement (ICSEI);

   2011-01-04 - 2011-01-07.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Improving Teacher Collaboration.

   International Congress on School effectiveness and school improvement (ICSEI);

   2011-07-04.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Sosial kompetanse.

   Psykisk helse i skolen;

   2011-04-02.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Developing a Supportive Learning Environment.

   Georgian Summer Academy of Inclusion;

   2011-06-20.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Teaching styles.

   Georgian Summer Academy of Inclusion;

   2011-06-21.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Pupil-pupil Relationships.

   Georgian Summer Academy of Inclusion;

   2011-06-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Systematic Systemic work.

   Georgian Summer Academy of Inclusion;

   2011-06-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Long-term results of School-Based Preventive Programs- Just a sweet dream?.

   Fall Semester seminars;

   2011-09-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Meir enn ein liten kar i Star Wars.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   The spirit is willing, but the flesh is weak. A scandinavian view of the of the challenges of sustainable improvement.

   International congress forschool effectivenes and school improvement;

   2010-01-04 - 2010-01-08.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Rektorer på ville veier.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Foreldre får skylden for skoleuroen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Sosial kompetanse.

   utenTitteltekst;

   2010-04-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   The Respect programme - a whole school approach to prevent and reduce problem behaviour.

   utenTitteltekst;

   2010-03-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2010)

   Godt læringmiljø- haldning og handling.

   utenTitteltekst;

   2010-08-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Læringsmiljø.

   utenTitteltekst;

   2010-10-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Systematisk arbeid mot mobbing over tid.

   Bedre læringsmiljø;

   2010-09-23.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Kvifor verkar ikkje anti-mobbe program?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Klasseleiing.

   utenTitteltekst;

   2010-11-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Klasseleiing- med blikk for den enkelte elev.

   utenTitteltekst;

   2010-11-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Å kome i posisjon.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Ikke behov for flere lærere.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Først må vi få bedre lærere.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Læringsmiljø og endringsarbeid - eit naturleg tospann.

   Senter for atferdsforsknings jubileumsonferanse;

   2009-11-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Flere lærere ingen kvalitetsgaranti.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Klasseleiing.

   utenTitteltekst;

   2009-08-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Den vanskelege vidareføringa.

   Buskerudkonferansen;

   2008-01-24 - 2008-01-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Der elevene lærer respekt og håndhilsing.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Respekt - forankringsseminar.

   Forankringsseminar;

   2008-01-31 - 2008-02-01.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Respekt- forankringsseminar.

   Forankringseminar;

   2008-02-04 - 2008-02-05.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Respekt- forankringsseminar.

   Forankringsseminar;

   2008-02-26 - 2008-02-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Sosial kompetanse.

   utenTitteltekst;

   2008-02-08.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Forankringsseminar Rana i Respekt.

   utenTitteltekst;

   2008-02-04 - 2008-02-05.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Forankringsseminar Sandnes i Respekt.

   utenTitteltekst;

   2008-01-31 - 2008-02-01.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Forankringsseminar Trondheim i Respekt.

   utenTitteltekst;

   2008-02-26 - 2008-02-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   The relation between social competence, aggression and being bullied in different classroom contexts.

   Paper presented at the 13th European Conference on developmental psychology.;

   2007-08-21 - 2007-08-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Respekt-programmet er et effektivt redskap for skoleutvikling.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   The Respect programme.

   13th European Conference on Developmenta Psychology;

   2007-08-21 - 2007-08-25.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Forankringsseminar Respekt.

   Respekt Sandnes skolene;

   2007-04-24 - 2007-04-25.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Forankringsseminar Respekt.

   Respekt Stavanger skolene;

   2007-04-26 - 2007-04-27.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Forankringsseminar Respekt.

   Respekt Trondheim skolene;

   2007-05-10 - 2007-05-11.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Respekt - Videreføringsseminar.

   Respekt Stavanger skolene;

   2007-09-11.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Respekt - Videreføringsseminar.

   Respekt Sandnes skolene;

   2007-09-12.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2007)

   Respekt Vidareføringsseminar.

   Respekt;

   2007-09-11.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Skalautvikling.

   Nasjonalt nettverk for skolebasert forskning;

   2007-11-23.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere; Westergård, Elsa

   (2007)

   Veiledning i Respekt - introduksjon.

   veiledningsopplæring i Respekt;

   2007-04-18 - 2007-04-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2006)

   The Connect-program.

   utenTitteltekst;

   2006-06-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   Prevention and reduction of Problem Behaviour in Norway- The Connect Programme and the Zero Anti- Bullying Program.

   utenTitteltekst;

   2006-02-22 - 2006-02-23.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   what the University of Stavanger can offer international students.