Sigrun Karin Ertesvåg

Professor i pedagogikk

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-354

Bio

Sigrun K. Ertesvåg is a Professor of Educational Psychology and Head of Research at Norwegian Center for Learning Environment and Behavioral Research in Education (The Learning Environment Center), at the University of Stavanger. She received her PhD from NTNU in 2002.

Ertesvåg does research on teacher-student interaction, implementation and process evaluation (IPE), and bullying.  She has been Principal Investigator in several large-scale research projects, funded among others, by the Norwegian Research Council. Current studies include investigation of the implementation process in large scale randomized controlled trials to examine why, or why not, and for whom, the interventions work. Moreover, studies of aspects of teacher-student interaction quality and its impact on student engagement and learning.

Ertesvåg is currently a member of The Research Council of Norway’s Portfolio Board for Education and Competence (2019-2023), an elected member of The Board of University of Stavanger (2019-2023), and a member of the Board of the IMTEC Foundation (2018-2021

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag.

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202643782.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Leiarskap i klasseromet ein nøkkel til likeverdig opplæring . I: Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet.

   ISBN 978-91-38-24901-7.

   s.127-150.

  • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2017)

   Den krevende foreldrerollen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-50088-4.

  • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar

   (2017)

   Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205500891.

   s.11-19.

  • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar

   (2017)

   Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205500891.

  • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2017)

   Introduksjon. I: Den krevende foreldrerollen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-50088-4.

   s.11-20.

  • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John

   (2016)

   Risiko, intervensjon og evidens.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-49022-2.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2016)

   Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205491854.

  • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø Notat skrevet på bestilling fra Djupedals-utvalget .

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01850-8.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01777-8.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein Bjørn

   (2011)

   Implementering av skuleomfattande arbeid.

   ISBN 978-82-7578-049-0.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Rapport til Utdanningsetaten i Oslo - ConnectOSLO- resultat fra elevundersøkelsen 2009.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Respekt - rettleiing til tolking av resultat frå elevundersøkinga.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2010)

   Implementering av skuleomfattande tiltak.

   Universitetet i Stavanger.

  • Nordahl, Thomas; Tveit, Arne; Ertesvåg, Sigrun K.; Ertesvåg, Sigrun K.; Nergaard, Svein; Gustavsen, Ann Margareth; Gustavsen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin

   (2009)

   Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet.
  • Jahnsen, Hanne; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Utvikling av sosial kompetanse Veileder for skolen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hognestad skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Rosseland skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Undheim skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne ungdomsskule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling

   (2007)

   Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vestly skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bogafjell skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hinna skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Smiodden skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tastaveden skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vatne skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ila skole 2007 (Trondheim).

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tasta skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sunnland skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Gautesete skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Kannik skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Stabbursmoen skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye ungdomsskule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hana skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Malmheim skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ugla skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Høyland skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Porsholen skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Skeiene skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sandved skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Eiganes skole 2007.

   Universitetet i Stavanger.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Samuelsen, Anne Sofie

   (2006)

   What We Know About School Violence: Findings From Research and Practice.
  • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   How to embed the whole school approach: challenges of implementation.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   Creating a Shared Understanding of School Bullying and Violence.
  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Porsholen skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tasta skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Gautesete skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Sandved skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Skeiene skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Kannik skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tastaveden skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2005)

   Implementering av ConnectOSLO-pilot. - Ein studie av implementeringsprosessar i personalet ved skulane i pilotprosjektet.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005.

   ISBN 8275780292.

  • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2004)

   Kompetanseheving på fagområdet sosiale og emosjonelle vansker i videregående skole.

 • Formidling
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Å bygge kapasitet for leiing av barnehage- og læringsmiljø.

   Gjesteforelesing;

   2023-02-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Læringsmiljø - heilskapleg og systematisk arbeid.

   Gjesteforelesing;

   2023-02-09.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Lærere og elever på videregående skoler vlir filmet i klasserommet.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Jeg har fått noen aha-opplevelser.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Rafaelsen, Frank

   (2023)

   I dette klasserommet blir alle filmet.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Nå tar de grep: – 30 elever i hver klasse er for mye.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Studying Teacher-Student Interaction using the Classroom Assessment Scoring System (CLASS).

   Vitskapleg seminar;

   2023-05-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   What's up in INTERACT - Forskingsstatus ved avsluttinga av intervensjonen.

   Brown Bag seminar;

   2023-05-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Measuring implementation quality in Randomized Control Trials- Phase 2: analysis. Examples, questions and dilemmas from the Resilient study .

   Brown Bag smeinar;

   2023-01-11.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Lærer-elev relasjonar – ein bærebjelke i (skulebaserte) intervensjonar og anna pedagogisk verksemd .

   PALS konferansen 2023;

   2023-09-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Heilskapleg og differensiert arbeid med utvikling av trygge og gode læringmiljø.

   PALS konferansen 2023;

   2023-09-14 - 2023-09-15.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2023)

   Teacher stress and learning interaction quality as predictors of improvement in student engagement .

   Earli 2023;

   2023-08-22 - 2023-08-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2023)

   Numbers and Narratives - Developing a mixed methods approach to better understand the impact of the INTERACT teacher coaching intervention on teachers’ and students’ learning.

   7th European Workshop on Systematic Observation;

   2023-09-19 - 2023-09-20.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Dei store spørsmåla – Kva grupper barn, unge og deira familier bør ha tilbud om dokumentert virksomme tiltak.

   Ungsinn forfattarseminar;

   2022-08-31.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Systematisk observasjon i klasserommet med CLASS protokollen og hvordan læreren kan støtte elevenes læring .

   Forskingsseminar;

   2022-09-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Profesjonell utvikling av relasjonelt ledarskap i klasserommet.

   Nordisk nettverk for læreragens;

   2022-09-26 - 2022-09-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Ta ein Warholm i kompetansetilbodet til lærarar.

   Utdanning.

   ISSN 1502-9778.

   Hefte 9.

   s.38-39.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Kan læreren får flere elever til å fullføre videregående?.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Kunsten å rane eit land.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Sølvik, Randi M.; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Teachers' self-observation in research and practice. .

   QUINT Observation System Seminar;

   2022-05-10 - .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Anne Jorunn filmes på jobb.
  • Rege, Mari; Ertesvåg, Sigrun K.; Haeckl, Simone

   (2021)

   RCT in Social Science.

   Seminar at the Network for Welfare Research;

   2021-11-10.

  • Egeland, Karina M.; Engell, Thomas; Ertesvåg, Sigrun K.; Thøgersen, Dagfinn Mørkrid; Bæver, Marianne; Varsi, Cecilie

   (2021)

   Effektive tiltak mot psykiske lidelser, mobbing og kriminalitet blir ikke tatt i bruk..

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Derfor er implementeringsteori viktig i utdanningsforskning.
  • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Virtanen, Tuomo Erkki

   (2021)

   Patterns of teachers' instructional support quality and the association with job satisfaction and collegial collaboration.

   Quint PhD Summer Institute;

   2021-08-31 - 2021-09-01.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Læringsmiljøsenteret - Høge ambisjonar om internasjonal toppforsking innan «Læring for livet» og eit konkret prosjektdøme .

   Rektormøte;

   2021-06-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   INTERACT - Samarbeid om forsking og utvikling av lærar-elev interaksjonar .

   Rektormøte;

   2021-06-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2021)

   INTERACT-Samarbeid om forsking og utvikling av lærar-elev interaksjonar .

   Rektormøte;

   2021-06-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Erfaringar frå CLASS i forsking og kompetanseutvikling for å styrke lærarar sitt leiarskap i klasseromet .

   Fagseminar;

   2021-04-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   INTERACT:Enhancing Upper Secondary Students’ Engagement and Learning through Video-based Professional Development on Teaching Interactions 2021-2025.

   Nettverkssamling;

   2021-04-29.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   The Devil is in the details - Planning for (analyses in) a RCT study of a teacher-student interaction intervention .

   Quantitative forum ;

   2021-04-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Systematisk observasjon som forskingstilnærming i studiar av lederskap i klasserommet.

   PhD -seminar ;

   2021-05-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Infrastrastruktur for implementering og prosessevaluering (IPE) på tvers av prosjekt? .

   Forskingsseminar;

   2021-01-25.

  • Flovikholm, Kariann D.; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Informasjonsmøte mellom Møre og Romsdal Fylkeskommune og skoler;

   2021-01-21.

  • Breivik, Elise; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Presentasjon av Interact for Rogaland fylkeskommune.

   Orientering for seksjon for opplæring i skole, Rogaland fylkeskommune;

   2021-11-02.

  • Breivik, Elise; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Presentasjon av Interact.

   Orientering for ledergruppen på Stavanger Katedralskole;

   2021-09-17.

  • Breivik, Elise; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Presentasjon av Interact, Karmsund.

   Orientering for ledergruppen på Karmsund VGS;

   2021-11-10.

  • Meringdal, Hilde; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Informasjon om Interact.

   Informasjonsmøte om Interact med videregående skoler;

   2021-11-09 - 2021-11-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Make it happen! Tips og triks for gode skrivevanar.

   Agora seminar;

   2021-01-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Implementeringsrammeverk i Resilient prosjektet .

   Nettverk for Implementerenings fagkonferanse;

   2020-11-23.

  • Nordaker, Dag Jostein; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Strand, Maria Gilje; Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Ledelse i klasserommet- undervisningskvalitet fra teori til praksis .

   Bokpresentasjon;

   2020-08-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Implementerings- og prosessevaluering i skulebaserte intervensjonar.

   Brown Bag meeting;

   2020-09-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Lederskap i klasserommet – en bærebjelke i elevenes læring .

   Bokpresentasjon;

   2020-08-19.

  • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Virtanen, Tuomo Erkki

   (2020)

   Profiles of teachers' instructional support: associations with work experience, job satisfaction, and collegial collaboration.

   Brown Bag;

   2020-01-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   "Veldig tydelig at jeg har ingen å være med".

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Slik kan skolene ta igjen tapt progresjon.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Teachers' improvement in instructional support.

   Brown Bag meeting;

   2019-04-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   One size fits who? Erfaringar frå skulebasert kompetanseutvikling for å styrke lærarane sitt leiarskap i klasseromet.

   Bedre sammen;

   2019-10-30 - 2019-10-31.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom assessment scoring system (CLASS) in Norwegian research.

   Research meeting;

   2019-10-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2019)

   A Mixed methods-approach to the study of improvement in classroom interaction - An illustration.

   3rd European Workshop on Systematic Observation in Education ;

   2019-09-24 - 2019-09-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Observed and teacher perceived classroom interactions, and their associations with organizational factors, student- and teacher outcome. .

   symposiumbbidrag på konferanse;

   2019-08-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   The Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL)-study .

   CASTL reesearch meeting;

   2019-10-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom Assessment Scoring System (CLASS) - et redskap for bruk i profesjonell utvikling for lærarar .

   fagseminar;

   2019-08-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Systematisk (video)observasjon som forskingstilnærming i CIESL og VITE prosjekta .

   Brown Bag meeting;

   2019-09-04.

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up..

   ICSEI 2019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Mixed-Methods Approaches and their Application in Studies of Teaching Quality- an illustration .

   1st QUINT conference;

   2019-06-18 - 2019-06-20.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Mange fordeler med større skoler.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Eit semi-djupdykk i CLASS-dimensjonane.

   Seminar for observatørar i Sandnesbarnehagane;

   2019-03-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Symposium "The effect of classroom interaction on student outcomes" - Discussants comment and views .

   ICSEI 2019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Lessons learned from the CIESL –study: What we now know about the quality of teaching and its impact on student and teacher outcomes. .

   Seminar i regi av Programområdet KVIKK;

   2019-03-21.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Presentasjon av kapitelet "Leiarskap i klasseromet ein nøkkel til likeverdig opplæring".

   Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig?;

   2019-02-15.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Systematisk observasjon som forskingstilnærming i CIESL og VITE prosjekta.

   Workshop;

   2019-04-26.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Profiles of teacher-student interaction quality in lower secondary scool classrooms..

   Symposium;

   2019-01-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Bryr politikere seg om skuleforskinga? .

   Paneldebatt;

   2018-10-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Det store mobbesviket.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Validation of the CLASS(-S) in a Nordic context .

   Western Norway Workshop on Systematic Observation;

   2018-09-25 - 2018-09-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Norske skoleforskere: Vi må slutte å snakke så mye om kjønn i skolen.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Learning Interactions in the Classroom: What Can We Learn from Classroom Observation in Fostering Student Engagement and Learning?.

   Learning Interactions International Symposium on Classroom Studies;

   2018-11-01.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   I dei mørke krokane bak kjønnsforskjellane.

   Frukostmøte under Forskingsdaganne;

   2018-09-28.

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers' collective and individual learning in classroom interactions..

   ICSEI ;

   2018-01-08 - 2018-01-12.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Eg har ikkje møtt ein einaste forrykt lærar.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Teachers’ improvement in instructional support.

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement;

   2018-01-09 - 2018-01-12.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers’ improvement in instructional support - methodologial apporoaches.

   kvantitativt forum;

   2018-01-31.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Klasseromet minutt for minutt – Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling .

   Statpedkonferansen 2018;

   2018-03-21 - 2018-03-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Classroom interaction for enhanced student learning .

   Samling for Rektorutdannarar;

   2018-06-04.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Engasjement - nøkkelen til læring.

   Skulefagleg dag;

   2018-08-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Smakebitar av resultat i CIESL-prosjektet .

   Personalsamling;

   2018-05-28.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher-student interaction in the classroom - Similarities and differences classroom observations and student reports .

   Earli SIG 18 & 23 Conference;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Classroom interaction – teacher perceptions and classroom observations .

   Earli SIG 18 & 23 Conference;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Lærdom frå CIESL–prosjektet- og utviklingsarbeid etter «Bjørndalen-metoden» .

   Fagsamling;

   2018-08-21.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher - student interactions - Observer views and teacher views.

   Workshop in systematic observation;

   2018-09-25 - 2018-09-26.

  • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Observed classroom interactions, students’ classroom engagement, and teachers’ well-being.

   ICM 2018 # Design for Motivation and Emotion ;

   2018-08-15 - 2018-08-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Lærdom frå CIESL-prosjektet. Kollektive prosessar stykar undervisningskvaliteten.

   Foredrag;

   2018-11-07.

  • Skage, Ingrid; Seljebotn, Per Helge; Ertesvåg, Sigrun K.; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Implementering av fysisk aktiv læring-den vanskelige videreføringen.

   idrettsmedisinsk høstkongress 2018;

   2018-11-09 - 2018-11-11.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Boys will be boys?.

   Avisa Nordland.

   ISSN 1503-5964.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Er lærarnormen ein skivebom?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction for enhanced student learning .

   Gjesteforelesing;

   2017-12-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Klasseromet minutt for minutt.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Korleis lese forskningslitteratur - ein guide for deg som ikkje er forskar.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank

   (2017)

   Validation of CLASS-S in Norwegian lower secondary classrooms.

   Systematic observation in Educational Research;

   2017-09-26 - 2017-09-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Skolforskare: ”Utveckla elevernas förmåga att tänka”.
  • Ertesvåg, Sigrun K.; Ur, Åse Lill Byrkjedal

   (2017)

   Klasrumslendning.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Norsk forskning: Tre faktorer för bra ledarskap i klassrummet.
  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseromsinteraksjon - Ledelse som fremmer læring.

   Åpen fagdag UiS;

   2017-11-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2017)

   Social and academic correlates of trajectories in teachers’ instructional support .

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement;

   2017-01-07 - 2017-01-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - forskingsdesign og førebels resultat.

   Gjesteforelesing;

   2017-11-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Tenke det, ønske det, ville det, men gjøre det!.

   seminar;

   2017-09-21.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction in lower secondary school: A Mixed Methods approach.

   seminar;

   2017-03-08.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   1+1 =3? The integration challenge in mixed methods.

   kvantitativt forum;

   2017-05-23.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   A validation of the Classroom Assessment Scoring System –Secondary version (CLASS-S) in lower Secondary Schools. .

   seminar;

   2017-03-01.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Evidensbasert praksis vil styrke arbeidet mot mobbing.

   Laringsmiljosenteret.uis.no.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Design - and methodological challenges in research on implementation processes .

   Samling Forskerskulen PROFRES;

   2016-03-09.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Students’ perception of teacher support and monitoring .

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement (ICSEI);

   2016-01-06 - 2016-01-09.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Rettleiing i lærande organisasjonar.

   Gjesteforelesing;

   2016-03-15.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Klasseledelse som teamarbeid i et skoleutviklingsperspektiv- Resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis .

   Samling for kompetansenettverk for UH sektoren i tilknytning til Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-03-31.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Kva gjer ein forskjell for elevane si sosiale og faglege læring? Førebels resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis. .

   Utdanningskonferansen;

   2016-02-03.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth

   (2016)

   Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction..

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement (ICSEI);

   2016-01-06 - 2016-01-09.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Classroom Interaction for Enhanced Student Learning.

   Prosjektpresentasjonar;

   2016-06-23.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2016)

   CIESL-prosjektet: Førebels resultat med mulige implikasjonar for praksis.

   Seminar Utdanningsdirektoratet, Hamar;

   2016-05-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Measuring change (growth) in students’ perceived instructional support.

   kvantitativt forum;

   2016-05-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Mobbaren treng støtte.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Mobbaren treng hjelp.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.2-3.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Kva er klasseleiing?.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Status i CIESL- prosjektet.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Student perception of teacher support.

   Earli Sig 18& 23 conference;

   2016-07-28 - 2016-07-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Does 1 + 1 = 3? An illustration and some reflections on integration of data in Mixed Methods Research.

   Consepts, Designs, and Methods in School Improvement Research;

   2016-11-14 - 2016-11-15.

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo..

   Atferdssenterets konferansen;

   2016-11-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Teori om god klasseleiing.

   Laringsmiljosenteret.uis.no.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Dei første CIESL-resultata.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Kva tiltak har effek mot mobbing?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance

   (2015)

   The development of a measure for transformational and transactional leadership .

   International congress for school effectiveness and school improvement;

   2015-01-03 - 2015-01-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Classroom interaction – Similarities and differences in teacher perceptions, student perceptions and classroom observations .

   International congress for school effectiveness and school improvement;

   2015-01-03 - 2015-01-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Har elevane utbytte av lærarane si vidareutvikling i klasseleiing?.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   REktor er viktig for å forebygge mobbing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Rettleiing i lærande organisasjonar.

   FOrelesingsrekke;

   2015-03-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   CIESL-prosjektet- forskingsdesign.

   FINNUT-seminar;

   2015-09-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   CIESL-prosjektet - presentasjon og målsetting.

   Utdanningsdirektoratet ;

   2015-09-15.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Klasseleiing- eit kollektivt ansvar Utvikling av klasseleiing og faktorar i organisasjonen som kan hemme eller fremme lærarane si utøving av effektiv  klasseleiing .

   Personalsamling Lenden skole;

   2015-08-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Intervju om forskinng i samband med tildeling av Lyses-forskningspris.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Førebels resultat frå CIESL-prosjektet.

   Fagdag;

   2015-11-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2015)

   CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat.

   Workshop ;

   2015-11-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Foreldreutvalet for grunnskolen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   sammarbeid mellom skule og heim.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   sosiometrisk kartlegging.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   systemretta arbeid i skulen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Om å stille opne spørsmål.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Tiltak som virkar i kampen mot mobbing.

   Toppmøte mot mobbing;

   2015-01-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   På det fjerden kan det skje.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Dei profesjonelle har ansvaret.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Systematisk og langsiktig arbeid er viktigst.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Læreres læring i en lærende organisasjon.

   Dialogkonferanse;

   2015-04-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Kampen mot mobbing - ei tapt sak?.

   Nettstedet www.forebygging.no.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Tidleg intervensjon.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Hjelp mobberen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Nivådelt undervisning.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Den sårbare mobberen.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Rørt til tårer etter et liv med mobbing.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Evnerike barn.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Sosial kompetanse.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Fråfall i skulen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Sosiale ferdigheiter.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Læringsstøtte- ein bærebjelke i god klasseleiing.

   Samling for ressurslærarar i Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-04-23 - .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Læringsmiljø og klasseleiing.

   Master i yrkesretta spesialpedagogikk ;

   2014-04-28.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseleiing- læringsstøtte.

   Samling for ressurslærarar i Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-04-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Endringsarbeid i skulen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Endringsarbeid i skulen - gleder, utfordringar og fallgruver.

   Videreutdanning i skuleleiing;

   2014-05-21.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Rektor kan stoppe mobbing.

  • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø.

   Psykososialt miljø og digital mobbing ;

   2014-09-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Dårligere ledelse på mobbeskoler.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseleiing - ingen vidunderkur.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2014)

   Video observations – introduction to the three domains of the CLASS–S scoring system and procedures for the video ovservation.

   Workshop CIESL prosjektet;

   2014-09-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Publishing research results in international high quality scientific journals - a challenge for inexperienced researchers?.

   Workshop CIESL prosjektet;

   2014-09-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Lærere skal bli flinkere til å lede klasser.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Implementering av intervensjonar i skulen.

   Master i yrkesretta spesialpedagogikk;

   2014-04-29.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Innhaldsforståing som del av læraren si læringsstøtte.

   Arbeidsseminar ;

   2014-04-02.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Mobbeskoler har dårligere ledelse.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Etablering av strukturar i klasseleiingsarbeid.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2014-02-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Reglar, rutinar og strukturar i arbeid med utvikling av gode læringskulturar.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2014-02-04 - 2014-02-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Forankringsarbeid i skuleutviklingsprosjekt.

   Arbeidsseminar for UHsektoren;

   2014-05-08.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Kan rektor stoppe mobbing?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Utvikling av konsept for arbeid med læringsstøtte.

   Arbeidsseminar;

   2014-12-11 - 2014-12-12.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Læringsmiljø.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   De skal aldri få vinne over meg.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobbing.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utfordringar i Stavanger skulen- korleis løyse lærarmangelen?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseleiing.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Digital mobbing.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Intervensjonsstudiar i skulen. Teoretiske og metodiske tilnærmingar.

   NOLES konferanse;

   2013-10-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Formidling og læring.

   Respetseminar for ressurspersonar;

   2013-10-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Godfotteorien i praksis.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.10-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Slik takler du klespresset.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   ..men mobilen min får du aldri.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.18-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Leiing av utvikling i skulen.

   Respektnettet.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse.

   Ungdomstrinn i utvikling;

   2013-11-06.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   KLasseledelse på ungdomstrinnet.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2013-11-12 - 2013-11-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Hasund-kvinne vart professor.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Sviket frå læraren.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utfordringar i implementering av god klasseleiing.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance

   (2013)

   Measuring Transformational and Transactional Leaderships in Schools.

   The 26th International Congress on School Effectiveness and School Improvement.;

   2013-01-03 - 2013-01-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Bra med mobbefri uke.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Spill levande.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.7-7.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobbeombodet har sove i timen.

   Hallingdølen : partipolitisk uavhengig lokalavis for Hallingdal.

   s.27-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobilbruk i skulen.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Parental perspectives of the role of school factors in school refusal.

   16th European Conference on Development Psychology;

   2013-09-03 - 2013-09-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Vener for livet...eller for ei stund.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.8-8.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Læringsmiljø og elevar som viser aggressivitet.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Sidemålsblues i sommarbris.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.39-39.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Not a belieber - never forever.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Endringsarbeid i skulen - systematisk arbeid med barn og unge.

   Tverrfagleg vidareutdanning i barn og unges psykiske helse;

   2013-04-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Släpp fångarne loss....

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dømt til å mislykkast?.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

   s.26-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   EKKO - Har lekser effekt?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseleiing – ei særleg utfordring for nyutdanna lærarar?.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Rampegutar og snille jenter.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.5-5.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse- tema 2.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2013-11-13.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Leading or losing? -Lost in the classroom.

   Laringsmiljosenteret.uis.no.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Professional Culturs in schools and level of bullying.

   The 26th International Congress on School Effectiveness and School Improvement ;

   2013-01-03 - 2013-01-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dei stille lidande.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.3-3.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mor til Julie Brodtkorb.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Endringsarbeid i skulen -med vekt på læringsmiljøutvikling.

   Ny-Giv konferanse ;

   2013-04-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skule.

   Konferanse for barnehagar og skular i Follo;

   2013-03-11.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Effektive tiltak er ikkje nok.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Innovasjonsarbeid i skulen - med blikk på ungdomstrinnssatsinga.

   Seminar i Ungdomstrinnsatsinga ;

   2013-06-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Motivasjon for læring.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.9-9.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dei som ikkje er frampå.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Implementeringskvalitet i læringsmiljøarbeid.

   Gjesteforelesing Master i spesialpedagogikk;

   2013-03-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse - i klasseromet og i kollegiet.

   Gjesteforelesing Master i spesialpedagogikk;

   2013-03-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Ein nyttig app.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.9-9.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Nivådeling på ville vegar.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.39-39.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Stillaste jenta i klassa.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.29-29.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Bridging the gap between the Dream and Reality in Improving Students’ Learning Environment.

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement;

   2012-01-05 - 2012-01-08.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Endringsarbeid for eit betre læringsmiljø.

   Gyldendals Ungdommstrinnskonferanse;

   2012-09-17 - 2012-09-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   O, jul med din glede?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.35-35.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseledelse kan lærast.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Luksussmellen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.34-34.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Mobbedebatt på farlig sidespor.

   Univers.

   Volum 2.

   s.8-8.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klart vi kan!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.36-36.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Ode til førskulelæraren.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementeringskvalitet i tiltak for barn og unge med atferdsproblem.

   Gjesteforelseing;

   2012-10-04.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Respektprogrammet reduserar problemåtferd.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Den vanskelege vidareføringa.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Leiing av endringsarbeid i skulen.

   Lerkendalseminaret;

   2012-11-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Lekser.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Gapen mellom forskingsbasert kunnskap om læringsmiljø og praksis i skulen.

   Senter for atferdsforskning sine nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Endringskapasitet er avgjerande for resultatet av Respekt.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Korleis kartleggje autoritativ undervisning.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Forsking i Respekt bidrar til utvikling av skular.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kapasitet til å stoppe mobbearbidet?.

   Senter for atferdsforskning sine nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klapp igjen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hvor lenge skal du sitte på bussen før noen sier "hei"?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   De bør jobbe for pengene.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Korleis kan Hødd slå Brann i semifinalen i fotballcupen, men stå i fare for å rykke ned i 2.divisjon ?.

   Pre-konferanse Saf -konferansen 2012;

   2012-10-23 - .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementeringskvalitet i Respekt-programmet.

   Seminar for rettleiarar i Respekt;

   2012-06-15 - .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Sårbare jenter.

   Divisjonsseminar;

   2012-03-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Betre med lekser?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Antimobbeprogram i skulen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Har vi dårlig køkultur?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Lille speil på veggen der.....

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   In-valid?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Leksedebatten er uinteressant.

   Sunnmørsposten.

   ISSN 1503-9056.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Tolvte mann på laget.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Characteristics of schools with low level of bullying, discrimination and other types of degrading treatment.

   Nordic Conference on Bullying and harracment ;

   2012-05-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseledelse.

   Master i Spesialpedagogikk;

   2012-04-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Mobbedebatten på farlig sidespor.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementering av støttande læringsmiljø.

   Master i Spesialpedagogikk;

   2012-04-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Umyndiggjorte foreldre.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseleiing og læringsmiljø i eit stress og mestringspersepktiv.

   Vidareutdanning Sosiale og emosjonelle vanskar;

   2012-04-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Den eine.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.24-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hva er fordelen ved å ha en partner som ikke også forsker.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kyssrforbod til besvært.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.28-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hjelp i den krevjande lærarrolla.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kunnskap er medisin mot mobbing i skulen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Da klokka klang....

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Agurknytt om tomatar.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.24-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Mobbaren - ein sårbar elev.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Chalamandaris, Alexandros; Wilmet-Dramaix, F.; Ertesvåg, Sigrun K.; Andreou, D. Piette

   (2012)

   Statistical methodology for modelling the relation between effectiveness of anti-bullying interventions and time.

   Véme Congrés International d Epidémiologie ADELF/EPITER Epidémiologie et santé mondialisée;

   2012-09-12 - 2012-09-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Developing a Supportive Learning Environment.

   Georgian Summer Academy of Inclusion;

   2011-06-20.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Pupil-pupil Relationships.

   Georgian Summer Academy of Inclusion;

   2011-06-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Long-term results of School-Based Preventive Programs- Just a sweet dream?.

   Fall Semester seminars;

   2011-09-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Meir enn ein liten kar i Star Wars.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Improving Teacher Collaboration.

   International Congress on School effectiveness and school improvement (ICSEI);

   2011-07-04.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Improving Authoritative Teaching.

   International Congress on School effectiveness and school improvement (ICSEI);

   2011-01-04 - 2011-01-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Sosial kompetanse.

   Psykisk helse i skolen;

   2011-04-02.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Læringsmiljø.

   Master Spesialpedagogikk Volda;

   2011-03-14.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Klasseleiing.

   Forelesing;

   2011-03-15.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Mobbearbeidet på ville vegar?.

   Vikebladet-Vestposten.

   s.4-5.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Improving authoritative teaching - MORE Symposium 2.

   Internasjonal Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2011-01-04 - 2011-01-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Improving Teacher Collaboration - A growth modell approach.

   International Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2011-01-04 - 2011-01-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Systematic Systemic work.

   Georgian Summer Academy of Inclusion;

   2011-06-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Teaching styles.

   Georgian Summer Academy of Inclusion;

   2011-06-21.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Foreldre får skylden for skoleuroen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2010)

   Godt læringmiljø- haldning og handling.

   utenTitteltekst;

   2010-08-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Klasseleiing- med blikk for den enkelte elev.

   utenTitteltekst;

   2010-11-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Kvifor verkar ikkje anti-mobbe program?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Klasseleiing.

   utenTitteltekst;

   2010-11-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Å kome i posisjon.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Rektorer på ville veier.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   The spirit is willing, but the flesh is weak. A scandinavian view of the of the challenges of sustainable improvement.

   International congress forschool effectivenes and school improvement;

   2010-01-04 - 2010-01-08.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   The Respect programme - a whole school approach to prevent and reduce problem behaviour.

   utenTitteltekst;

   2010-03-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Sosial kompetanse.

   utenTitteltekst;

   2010-04-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Læringsmiljø.

   utenTitteltekst;

   2010-10-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Systematisk arbeid mot mobbing over tid.

   Bedre læringsmiljø;

   2010-09-23.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Læringsmiljø og endringsarbeid - eit naturleg tospann.

   Senter for atferdsforsknings jubileumsonferanse;

   2009-11-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Klasseleiing.

   utenTitteltekst;