Hopp til hovedinnhold

Sigrun Karin Ertesvåg

Professor

Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning
HG Q-354
Bio

Sigrun K. Ertesvåg is a Professor of Educational Psychology and Head of Research at Norwegian Center for Learning Environment and Behavioral Research in Education (The Learning Environment Center), at the University of Stavanger. She received her PhD from NTNU in 2002.

Ertesvåg does research on teacher-student interaction, implementation and process evaluation (IPE), and bullying.  She has been Principal Investigator in several large-scale research projects, funded among others, by the Norwegian Research Council. Current studies include investigation of the implementation process in large scale randomized controlled trials to examine why, or why not, and for whom, the interventions work. Moreover, studies of aspects of teacher-student interaction quality and its impact on student engagement and learning.

Ertesvåg is currently a member of The Research Council of Norway’s Portfolio Board for Education and Competence (2019-2023), an elected member of The Board of University of Stavanger (2019-2023), and a member of the Board of the IMTEC Foundation (2018-2021

Publikasjoner
 • Vitenskapelige publikasjoner
 • Bøker og kapitler
  • Tharaldsen, Kjersti Balle; Bru, Lars Edvin; Vestad, Lene; Grini, Nina; Vangsnes, Elin Nesvoll; Auestad, May Linn; Ogden, Terje; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Stallard, Paul Nigel; Rege, Mari

   (2021)

   ROBUST. Undervisning i sosial og emosjonell kompetanse på ungdomstrinnet.

   GAN forlag.

   ISBN 978-82-492-2133-2.

  • Sølvik, Randi M.; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Ledelse i klasserommet : undervisningskvalitet fra teori til praksis.

   Cappelen Damm Akademisk.

   ISBN 9788202643782.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Leiarskap i klasseromet ein nøkkel til likeverdig opplæring . I: Lika för alla? En ESO-antologi om skolans likvärdighet.

   ISBN 978-91-38-24901-7.

   s.127-150.

  • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2017)

   Introduksjon. I: Den krevende foreldrerollen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-50088-4.

   s.11-20.

  • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar

   (2017)

   Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205500891.

  • Kjøbli, John; Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar

   (2017)

   Introduksjon. I: Å mestre det vanskelige. Individrettede intervensjoner for barn og unge.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205500891.

   s.11-19.

  • Eng, Helene; Ertesvåg, Sigrun K.; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2017)

   Den krevende foreldrerollen.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-50088-4.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Frønes, Ivar; Kjøbli, John

   (2016)

   Inkludering og utvikling– førebyggande intervensjonar i barnehage og skule.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 9788205491854.

  • Frønes, Ivar; Ertesvåg, Sigrun K.; Eng, Helene; Kjøbli, John

   (2016)

   Risiko, intervensjon og evidens.

   Gyldendal Akademisk.

   ISBN 978-82-05-49022-2.

  • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø Notat skrevet på bestilling fra Djupedals-utvalget .

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein Bjørn

   (2011)

   Implementering av skuleomfattande arbeid.

   ISBN 978-82-7578-049-0.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Sosiale og emosjonelle vansker. Barnehagens og skolens møte med sårbare barn og unge.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01777-8.

  • Midthassel, Unni Vere; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling Georg

   (2011)

   Tidlig intervensjon og systemrettet arbeid for et godt læringsmiljø.

   Universitetsforlaget.

   ISBN 978-82-15-01850-8.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Respekt - rettleiing til tolking av resultat frå elevundersøkinga.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2010)

   Implementering av skuleomfattande tiltak.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Rapport til Utdanningsetaten i Oslo - ConnectOSLO- resultat fra elevundersøkelsen 2009.

  • Nordahl, Thomas; Tveit, Arne; Ertesvåg, Sigrun K.; Ertesvåg, Sigrun K.; Nergaard, Svein; Gustavsen, Ann Margareth; Gustavsen, Ann Margareth; Sunnevåg, Anne-Karin

   (2009)

   Materiell for helhetlig arbeid med læringsmiljøet.
  • Jahnsen, Hanne; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Utvikling av sosial kompetanse Veileder for skolen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Porsholen skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bogafjell skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Undheim skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sandved skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Smiodden skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Eiganes skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Stabbursmoen skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ugla skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Sunnland skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tasta skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Tastaveden skole 2007.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Gautesete skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vestly skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Kannik skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye ungdomsskule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne ungdomsskule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Skeiene skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hana skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Vatne skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Høyland skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Rosseland skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Ila skole 2007 (Trondheim).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Lye skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Malmheim skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Bryne skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hognestad skule 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Frøyland skule 2007.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.; Veland, Jarmund; Roland, Erling

   (2007)

   Rapport til Utdanningsetaten i OSLO (UDE) ConnectOSLO 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2007)

   Tilbakemelding elev og lærer resultater, Hinna skole 2007.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Gautesete skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tasta skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Skeiene skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Kannik skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Tastaveden skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Samuelsen, Anne Sofie

   (2006)

   What We Know About School Violence: Findings From Research and Practice.
  • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   How to embed the whole school approach: challenges of implementation.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2006)

   Creating a Shared Understanding of School Bullying and Violence.
  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Porsholen skole.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2006)

   Tilbakemelding undersøkelse Respekt-programmet, Sandved skole.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein; Veland, Jarmund; Roland, Pål; Flack, Tove

   (2005)

   I fjor ville jeg slått, men i år er det ikke lov Rapport fra gjennomføring og evaluering av ConnectOSLO 2002-2005.

   ISBN 8275780292.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2005)

   Implementering av ConnectOSLO-pilot. - Ein studie av implementeringsprosessar i personalet ved skulane i pilotprosjektet.

  • Samuelsen, Anne Sofie; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2004)

   Kompetanseheving på fagområdet sosiale og emosjonelle vansker i videregående skole.

 • Formidling
  • Sølvik, Randi M.; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Teachers' self-observation in research and practice. .

   QUINT Observation System Seminar;

   2022-05-10 - .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Profesjonell utvikling av relasjonelt ledarskap i klasserommet.

   Nordisk nettverk for læreragens;

   2022-09-26 - 2022-09-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Kunsten å rane eit land.

   Dag og Tid.

   ISSN 0803-334X.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Systematisk observasjon i klasserommet med CLASS protokollen og hvordan læreren kan støtte elevenes læring .

   Forskingsseminar;

   2022-09-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2022)

   Dei store spørsmåla – Kva grupper barn, unge og deira familier bør ha tilbud om dokumentert virksomme tiltak.

   Ungsinn forfattarseminar;

   2022-08-31.

  • Breivik, Elise; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Presentasjon av Interact, Karmsund.

   Orientering for ledergruppen på Karmsund VGS;

   2021-11-10.

  • Flovikholm, Kariann D.; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Informasjonsmøte mellom Møre og Romsdal Fylkeskommune og skoler;

   2021-01-21.

  • Breivik, Elise; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Presentasjon av Interact for Rogaland fylkeskommune.

   Orientering for seksjon for opplæring i skole, Rogaland fylkeskommune;

   2021-11-02.

  • Breivik, Elise; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Presentasjon av Interact.

   Orientering for ledergruppen på Stavanger Katedralskole;

   2021-09-17.

  • Meringdal, Hilde; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Informasjon om Interact.

   Informasjonsmøte om Interact med videregående skoler;

   2021-11-09 - 2021-11-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Make it happen! Tips og triks for gode skrivevanar.

   Agora seminar;

   2021-01-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Infrastrastruktur for implementering og prosessevaluering (IPE) på tvers av prosjekt? .

   Forskingsseminar;

   2021-01-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2021)

   INTERACT-Samarbeid om forsking og utvikling av lærar-elev interaksjonar .

   Rektormøte;

   2021-06-24.

  • Egeland, Karina M.; Engell, Thomas; Ertesvåg, Sigrun K.; Thøgersen, Dagfinn Mørkrid; Bæver, Marianne; Varsi, Cecilie

   (2021)

   Effektive tiltak mot psykiske lidelser, mobbing og kriminalitet blir ikke tatt i bruk..

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Rege, Mari; Ertesvåg, Sigrun K.; Haeckl, Simone

   (2021)

   RCT in Social Science.

   Seminar at the Network for Welfare Research;

   2021-11-10.

  • Størksen, Ingunn; Rege, Mari; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Derfor er implementeringsteori viktig i utdanningsforskning.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Læringsmiljøsenteret - Høge ambisjonar om internasjonal toppforsking innan «Læring for livet» og eit konkret prosjektdøme .

   Rektormøte;

   2021-06-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   INTERACT - Samarbeid om forsking og utvikling av lærar-elev interaksjonar .

   Rektormøte;

   2021-06-22.

  • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Virtanen, Tuomo Erkki

   (2021)

   Patterns of teachers' instructional support quality and the association with job satisfaction and collegial collaboration.

   Quint PhD Summer Institute;

   2021-08-31 - 2021-09-01.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Erfaringar frå CLASS i forsking og kompetanseutvikling for å styrke lærarar sitt leiarskap i klasseromet .

   Fagseminar;

   2021-04-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   INTERACT:Enhancing Upper Secondary Students’ Engagement and Learning through Video-based Professional Development on Teaching Interactions 2021-2025.

   Nettverkssamling;

   2021-04-29.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   The Devil is in the details - Planning for (analyses in) a RCT study of a teacher-student interaction intervention .

   Quantitative forum ;

   2021-04-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2021)

   Systematisk observasjon som forskingstilnærming i studiar av lederskap i klasserommet.

   PhD -seminar ;

   2021-05-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Ledelse i klasserommet- undervisningskvalitet fra teori til praksis .

   Bokpresentasjon;

   2020-08-19.

  • Lerang, Maren Stahl; Ertesvåg, Sigrun K.; Virtanen, Tuomo Erkki

   (2020)

   Profiles of teachers' instructional support: associations with work experience, job satisfaction, and collegial collaboration.

   Brown Bag;

   2020-01-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Lederskap i klasserommet – en bærebjelke i elevenes læring .

   Bokpresentasjon;

   2020-08-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Implementerings- og prosessevaluering i skulebaserte intervensjonar.

   Brown Bag meeting;

   2020-09-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Implementeringsrammeverk i Resilient prosjektet .

   Nettverk for Implementerenings fagkonferanse;

   2020-11-23.

  • Nordaker, Dag Jostein; Reikerås, Elin Kirsti Lie; Hoel, Trude; Strand, Maria Gilje; Størksen, Ingunn; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Millionar til forsking på barn og unge si utvikling og læring.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   "Veldig tydelig at jeg har ingen å være med".

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2020)

   Slik kan skolene ta igjen tapt progresjon.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Observed and teacher perceived classroom interactions, and their associations with organizational factors, student- and teacher outcome. .

   symposiumbbidrag på konferanse;

   2019-08-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Presentasjon av kapitelet "Leiarskap i klasseromet ein nøkkel til likeverdig opplæring".

   Hur kan den svenska skolan bli mer likvärdig?;

   2019-02-15.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom assessment scoring system (CLASS) in Norwegian research.

   Research meeting;

   2019-10-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2019)

   A Mixed methods-approach to the study of improvement in classroom interaction - An illustration.

   3rd European Workshop on Systematic Observation in Education ;

   2019-09-24 - 2019-09-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Mixed-Methods Approaches and their Application in Studies of Teaching Quality- an illustration .

   1st QUINT conference;

   2019-06-18 - 2019-06-20.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Mange fordeler med større skoler.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   The Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL)-study .

   CASTL reesearch meeting;

   2019-10-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Eit semi-djupdykk i CLASS-dimensjonane.

   Seminar for observatørar i Sandnesbarnehagane;

   2019-03-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Symposium "The effect of classroom interaction on student outcomes" - Discussants comment and views .

   ICSEI 2019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Lessons learned from the CIESL –study: What we now know about the quality of teaching and its impact on student and teacher outcomes. .

   Seminar i regi av Programområdet KVIKK;

   2019-03-21.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Systematisk observasjon som forskingstilnærming i CIESL og VITE prosjekta.

   Workshop;

   2019-04-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   One size fits who? Erfaringar frå skulebasert kompetanseutvikling for å styrke lærarane sitt leiarskap i klasseromet.

   Bedre sammen;

   2019-10-30 - 2019-10-31.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Profiles of teacher-student interaction quality in lower secondary scool classrooms..

   Symposium;

   2019-01-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2019)

   Classroom Assessment Scoring System (CLASS) - et redskap for bruk i profesjonell utvikling for lærarar .

   fagseminar;

   2019-08-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Teachers' improvement in instructional support.

   Brown Bag meeting;

   2019-04-24.

  • Skage, Ingrid; Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2019)

   Active School, Implementation of Physically Active Lessons: A 2-year Follow- up..

   ICSEI 2019;

   2019-01-09 - 2019-01-12.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2019)

   Systematisk (video)observasjon som forskingstilnærming i CIESL og VITE prosjekta .

   Brown Bag meeting;

   2019-09-04.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Learning Interactions in the Classroom: What Can We Learn from Classroom Observation in Fostering Student Engagement and Learning?.

   Learning Interactions International Symposium on Classroom Studies;

   2018-11-01.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Norske skoleforskere: Vi må slutte å snakke så mye om kjønn i skolen.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Smakebitar av resultat i CIESL-prosjektet .

   Personalsamling;

   2018-05-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Validation of the CLASS(-S) in a Nordic context .

   Western Norway Workshop on Systematic Observation;

   2018-09-25 - 2018-09-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Det store mobbesviket.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   I dei mørke krokane bak kjønnsforskjellane.

   Frukostmøte under Forskingsdaganne;

   2018-09-28.

  • Havik, Trude; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher-student interaction in the classroom - Similarities and differences classroom observations and student reports .

   Earli SIG 18 & 23 Conference;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Skage, Ingrid; Seljebotn, Per Helge; Ertesvåg, Sigrun K.; Dyrstad, Sindre Mikal

   (2018)

   Implementering av fysisk aktiv læring-den vanskelige videreføringen.

   idrettsmedisinsk høstkongress 2018;

   2018-11-09 - 2018-11-11.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Engasjement - nøkkelen til læring.

   Skulefagleg dag;

   2018-08-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Classroom interaction for enhanced student learning .

   Samling for Rektorutdannarar;

   2018-06-04.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Klasseromet minutt for minutt – Observert klasseromsinteraksjon som grunnlag for profesjonell utvikling .

   Statpedkonferansen 2018;

   2018-03-21 - 2018-03-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers’ improvement in instructional support - methodologial apporoaches.

   kvantitativt forum;

   2018-01-31.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Sølvik, Randi M.

   (2018)

   Teachers’ improvement in instructional support.

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement;

   2018-01-09 - 2018-01-12.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Eg har ikkje møtt ein einaste forrykt lærar.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Solheim, Ksenia; Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teachers' collective and individual learning in classroom interactions..

   ICSEI ;

   2018-01-08 - 2018-01-12.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Classroom interaction – teacher perceptions and classroom observations .

   Earli SIG 18 & 23 Conference;

   2018-08-29 - 2018-08-31.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Boys will be boys?.

   Avisa Nordland.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Lærdom frå CIESL–prosjektet- og utviklingsarbeid etter «Bjørndalen-metoden» .

   Fagsamling;

   2018-08-21.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Bryr politikere seg om skuleforskinga? .

   Paneldebatt;

   2018-10-17.

  • Virtanen, Tuomo Erkki; Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Observed classroom interactions, students’ classroom engagement, and teachers’ well-being.

   ICM 2018 # Design for Motivation and Emotion ;

   2018-08-15 - 2018-08-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Lærdom frå CIESL-prosjektet. Kollektive prosessar stykar undervisningskvaliteten.

   Foredrag;

   2018-11-07.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2018)

   Teacher - student interactions - Observer views and teacher views.

   Workshop in systematic observation;

   2018-09-25 - 2018-09-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   A validation of the Classroom Assessment Scoring System –Secondary version (CLASS-S) in lower Secondary Schools. .

   seminar;

   2017-03-01.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   1+1 =3? The integration challenge in mixed methods.

   kvantitativt forum;

   2017-05-23.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction in lower secondary school: A Mixed Methods approach.

   seminar;

   2017-03-08.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Tenke det, ønske det, ville det, men gjøre det!.

   seminar;

   2017-09-21.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction for enhanced student learning (CIESL) - forskingsdesign og førebels resultat.

   Gjesteforelesing;

   2017-11-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2017)

   Social and academic correlates of trajectories in teachers’ instructional support .

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement;

   2017-01-07 - 2017-01-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2017)

   Klasseromsinteraksjon - Ledelse som fremmer læring.

   Åpen fagdag UiS;

   2017-11-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Classroom interaction for enhanced student learning .

   Gjesteforelesing;

   2017-12-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Klasseromet minutt for minutt.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Korleis lese forskningslitteratur - ein guide for deg som ikkje er forskar.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa; Rafaelsen, Frank

   (2017)

   Validation of CLASS-S in Norwegian lower secondary classrooms.

   Systematic observation in Educational Research;

   2017-09-26 - 2017-09-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Skolforskare: ”Utveckla elevernas förmåga att tänka”.
  • Ertesvåg, Sigrun K.; Ur, Åse Lill Byrkjedal

   (2017)

   Klasrumslendning.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Norsk forskning: Tre faktorer för bra ledarskap i klassrummet.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2017)

   Er lærarnormen ein skivebom?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Measuring change (growth) in students’ perceived instructional support.

   kvantitativt forum;

   2016-05-18.

  • Roland, Pål; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   CIESL-prosjektet. Klasseledelse og implementering. Oslo..

   Atferdssenterets konferansen;

   2016-11-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Does 1 + 1 = 3? An illustration and some reflections on integration of data in Mixed Methods Research.

   Consepts, Designs, and Methods in School Improvement Research;

   2016-11-14 - 2016-11-15.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Student perception of teacher support.

   Earli Sig 18& 23 conference;

   2016-07-28 - 2016-07-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Status i CIESL- prosjektet.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Kva er klasseleiing?.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Mobbaren treng hjelp.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.2-3.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål; Kronstad, Merete Høgseth

   (2016)

   Organizing for teacher quality in the classroom ‐ The role of the school as an organization in organizing for improvement of classroom interaction..

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement (ICSEI);

   2016-01-06 - 2016-01-09.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Havik, Trude

   (2016)

   Kva gjer ein forskjell for elevane si sosiale og faglege læring? Førebels resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis. .

   Utdanningskonferansen;

   2016-02-03.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Klasseledelse som teamarbeid i et skoleutviklingsperspektiv- Resultat frå CIESL-prosjektet med mulige implikasjonar for praksis .

   Samling for kompetansenettverk for UH sektoren i tilknytning til Ungdomstrinn i utvikling;

   2016-03-31.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2016)

   CIESL-prosjektet: Førebels resultat med mulige implikasjonar for praksis.

   Seminar Utdanningsdirektoratet, Hamar;

   2016-05-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Classroom Interaction for Enhanced Student Learning.

   Prosjektpresentasjonar;

   2016-06-23.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Rettleiing i lærande organisasjonar.

   Gjesteforelesing;

   2016-03-15.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Mobbaren treng støtte.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Evidensbasert praksis vil styrke arbeidet mot mobbing.

   Laringsmiljosenteret.uis.no.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Students’ perception of teacher support and monitoring .

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement (ICSEI);

   2016-01-06 - 2016-01-09.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2016)

   Design - and methodological challenges in research on implementation processes .

   Samling Forskerskulen PROFRES;

   2016-03-09.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   sammarbeid mellom skule og heim.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance

   (2015)

   The development of a measure for transformational and transactional leadership .

   International congress for school effectiveness and school improvement;

   2015-01-03 - 2015-01-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Førebels resultat frå CIESL-prosjektet.

   Fagdag;

   2015-11-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Systematisk og langsiktig arbeid er viktigst.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Classroom interaction – Similarities and differences in teacher perceptions, student perceptions and classroom observations .

   International congress for school effectiveness and school improvement;

   2015-01-03 - 2015-01-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Teori om god klasseleiing.

   Laringsmiljosenteret.uis.no.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Om å stille opne spørsmål.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   systemretta arbeid i skulen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   sosiometrisk kartlegging.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Kva tiltak har effek mot mobbing?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Foreldreutvalet for grunnskolen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Pål

   (2015)

   CIESL-prosjektet - forskingsdesign og nokre førebels resultat.

   Workshop ;

   2015-11-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Har elevane utbytte av lærarane si vidareutvikling i klasseleiing?.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   REktor er viktig for å forebygge mobbing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Rettleiing i lærande organisasjonar.

   FOrelesingsrekke;

   2015-03-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   CIESL-prosjektet- forskingsdesign.

   FINNUT-seminar;

   2015-09-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   CIESL-prosjektet - presentasjon og målsetting.

   Utdanningsdirektoratet ;

   2015-09-15.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Klasseleiing- eit kollektivt ansvar Utvikling av klasseleiing og faktorar i organisasjonen som kan hemme eller fremme lærarane si utøving av effektiv  klasseleiing .

   Personalsamling Lenden skole;

   2015-08-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Læreres læring i en lærende organisasjon.

   Dialogkonferanse;

   2015-04-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Intervju om forskinng i samband med tildeling av Lyses-forskningspris.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Dei profesjonelle har ansvaret.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   På det fjerden kan det skje.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Tiltak som virkar i kampen mot mobbing.

   Toppmøte mot mobbing;

   2015-01-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2015)

   Dei første CIESL-resultata.

   CIESL- nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Rektor kan stoppe mobbing.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Rørt til tårer etter et liv med mobbing.
  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Fråfall i skulen.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Sosial kompetanse.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Evnerike barn.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Mobbeskoler har dårligere ledelse.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Tidleg intervensjon.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Den sårbare mobberen.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Nivådelt undervisning.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Hjelp mobberen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Kampen mot mobbing - ei tapt sak?.

   Nettstedet www.forebygging.no.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Reglar, rutinar og strukturar i arbeid med utvikling av gode læringskulturar.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2014-02-04 - 2014-02-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Forankringsarbeid i skuleutviklingsprosjekt.

   Arbeidsseminar for UHsektoren;

   2014-05-08.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Kan rektor stoppe mobbing?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Utvikling av konsept for arbeid med læringsstøtte.

   Arbeidsseminar;

   2014-12-11 - 2014-12-12.

  • Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Å skape og opprettholde et godt psykososialt skolemiljø.

   Psykososialt miljø og digital mobbing ;

   2014-09-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Dårligere ledelse på mobbeskoler.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseleiing - ingen vidunderkur.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Endringsarbeid i skulen - gleder, utfordringar og fallgruver.

   Videreutdanning i skuleleiing;

   2014-05-21.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Publishing research results in international high quality scientific journals - a challenge for inexperienced researchers?.

   Workshop CIESL prosjektet;

   2014-09-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Lærere skal bli flinkere til å lede klasser.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Implementering av intervensjonar i skulen.

   Master i yrkesretta spesialpedagogikk;

   2014-04-29.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Innhaldsforståing som del av læraren si læringsstøtte.

   Arbeidsseminar ;

   2014-04-02.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Endringsarbeid i skulen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Westergård, Elsa

   (2014)

   Video observations – introduction to the three domains of the CLASS–S scoring system and procedures for the video ovservation.

   Workshop CIESL prosjektet;

   2014-09-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Sosiale ferdigheiter.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Læringsstøtte- ein bærebjelke i god klasseleiing.

   Samling for ressurslærarar i Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-04-23 - .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Læringsmiljø og klasseleiing.

   Master i yrkesretta spesialpedagogikk ;

   2014-04-28.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2014)

   Klasseleiing- læringsstøtte.

   Samling for ressurslærarar i Ungdomstrinn i utvikling;

   2014-04-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Vaaland, Grete Sørensen

   (2014)

   Etablering av strukturar i klasseleiingsarbeid.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2014-02-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Implementeringskvalitet i læringsmiljøarbeid.

   Gjesteforelesing Master i spesialpedagogikk;

   2013-03-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Nivådeling på ville vegar.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.39-39.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Ein nyttig app.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.9-9.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dei som ikkje er frampå.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Endringsarbeid i skulen -med vekt på læringsmiljøutvikling.

   Ny-Giv konferanse ;

   2013-04-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skule.

   Konferanse for barnehagar og skular i Follo;

   2013-03-11.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dei stille lidande.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.3-3.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mor til Julie Brodtkorb.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Effektive tiltak er ikkje nok.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse - i klasseromet og i kollegiet.

   Gjesteforelesing Master i spesialpedagogikk;

   2013-03-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Motivasjon for læring.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.9-9.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Innovasjonsarbeid i skulen - med blikk på ungdomstrinnssatsinga.

   Seminar i Ungdomstrinnsatsinga ;

   2013-06-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Bra med mobbefri uke.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Leading or losing? -Lost in the classroom.

   Laringsmiljosenteret.uis.no.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   ..men mobilen min får du aldri.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.18-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utfordringar i implementering av god klasseleiing.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Sviket frå læraren.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Hasund-kvinne vart professor.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   KLasseledelse på ungdomstrinnet.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2013-11-12 - 2013-11-13.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse.

   Ungdomstrinn i utvikling;

   2013-11-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Leiing av utvikling i skulen.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Slik takler du klespresset.

  • Vaaland, Grete Sørensen; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseledelse- tema 2.

   Ungdomstrinn i utvikling - ressurslærarsamling;

   2013-11-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Godfotteorien i praksis.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.10-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Formidling og læring.

   Respetseminar for ressurspersonar;

   2013-10-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Intervensjonsstudiar i skulen. Teoretiske og metodiske tilnærmingar.

   NOLES konferanse;

   2013-10-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobbing.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   De skal aldri få vinne over meg.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Læringsmiljø.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Oterkiil, Tonje Constance

   (2013)

   Measuring Transformational and Transactional Leaderships in Schools.

   The 26th International Congress on School Effectiveness and School Improvement.;

   2013-01-03 - 2013-01-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Spill levande.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.7-7.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobbeombodet har sove i timen.

   Hallingdølen : partipolitisk uavhengig lokalavis for Hallingdal.

   s.27-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Mobilbruk i skulen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Digital mobbing.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseleiing.

   Store Norske Leksikon (Nettutgaven).

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Utfordringar i Stavanger skulen- korleis løyse lærarmangelen?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Rampegutar og snille jenter.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.5-5.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Klasseleiing – ei særleg utfordring for nyutdanna lærarar?.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   EKKO - Har lekser effekt?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Dømt til å mislykkast?.

   Bergens Tidende.

   ISSN 0804-8983.

   s.26-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Släpp fångarne loss....

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Endringsarbeid i skulen - systematisk arbeid med barn og unge.

   Tverrfagleg vidareutdanning i barn og unges psykiske helse;

   2013-04-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Not a belieber - never forever.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Sidemålsblues i sommarbris.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.39-39.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Læringsmiljø og elevar som viser aggressivitet.

   Respektnettet.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Vener for livet...eller for ei stund.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.8-8.

  • Havik, Trude; Bru, Lars Edvin; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Parental perspectives of the role of school factors in school refusal.

   16th European Conference on Development Psychology;

   2013-09-03 - 2013-09-06.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2013)

   Professional Culturs in schools and level of bullying.

   The 26th International Congress on School Effectiveness and School Improvement ;

   2013-01-03 - 2013-01-06.

  • Chalamandaris, Alexandros; Wilmet-Dramaix, F.; Ertesvåg, Sigrun K.; Andreou, D. Piette

   (2012)

   Statistical methodology for modelling the relation between effectiveness of anti-bullying interventions and time.

   Véme Congrés International d Epidémiologie ADELF/EPITER Epidémiologie et santé mondialisée;

   2012-09-12 - 2012-09-14.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Mobbaren - ein sårbar elev.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Agurknytt om tomatar.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.24-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Gapen mellom forskingsbasert kunnskap om læringsmiljø og praksis i skulen.

   Senter for atferdsforskning sine nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Endringskapasitet er avgjerande for resultatet av Respekt.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Korleis kartleggje autoritativ undervisning.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Forsking i Respekt bidrar til utvikling av skular.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kapasitet til å stoppe mobbearbidet?.

   Senter for atferdsforskning sine nettsider.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hvor lenge skal du sitte på bussen før noen sier "hei"?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   De bør jobbe for pengene.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Korleis kan Hødd slå Brann i semifinalen i fotballcupen, men stå i fare for å rykke ned i 2.divisjon ?.

   Pre-konferanse Saf -konferansen 2012;

   2012-10-23 - .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementeringskvalitet i Respekt-programmet.

   Seminar for rettleiarar i Respekt;

   2012-06-15 - .

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Sårbare jenter.

   Divisjonsseminar;

   2012-03-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Betre med lekser?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Antimobbeprogram i skulen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Har vi dårlig køkultur?.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Lille speil på veggen der.....

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   In-valid?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Leiing av endringsarbeid i skulen.

   Lerkendalseminaret;

   2012-11-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Den eine.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.24-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Da klokka klang....

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.6-6.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kunnskap er medisin mot mobbing i skulen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hjelp i den krevjande lærarrolla.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Kyssrforbod til besvært.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.28-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Hva er fordelen ved å ha en partner som ikke også forsker.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseleiing og læringsmiljø i eit stress og mestringspersepktiv.

   Vidareutdanning Sosiale og emosjonelle vanskar;

   2012-04-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Leksedebatten er uinteressant.

   Sunnmørsposten.

   ISSN 1503-9056.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Umyndiggjorte foreldre.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementering av støttande læringsmiljø.

   Master i Spesialpedagogikk;

   2012-04-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Mobbedebatten på farlig sidespor.

   Forskning.no.

   ISSN 1891-635X.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseledelse.

   Master i Spesialpedagogikk;

   2012-04-16.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Characteristics of schools with low level of bullying, discrimination and other types of degrading treatment.

   Nordic Conference on Bullying and harracment ;

   2012-05-10.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Tolvte mann på laget.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Lekser.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klapp igjen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.30-30.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Den vanskelege vidareføringa.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Ode til førskulelæraren.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   O, jul med din glede?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.35-35.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klasseledelse kan lærast.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Luksussmellen.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.34-34.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere

   (2012)

   Mobbedebatt på farlig sidespor.

   Univers.

   Volum 2.

   s.8-8.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Klart vi kan!.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.36-36.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Endringsarbeid for eit betre læringsmiljø.

   Gyldendals Ungdommstrinnskonferanse;

   2012-09-17 - 2012-09-18.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Bridging the gap between the Dream and Reality in Improving Students’ Learning Environment.

   International Congress for School Effectiveness and School Improvement;

   2012-01-05 - 2012-01-08.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Stillaste jenta i klassa.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

   s.29-29.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Respektprogrammet reduserar problemåtferd.

   REspekt.

   ISSN 1503-1985.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2012)

   Implementeringskvalitet i tiltak for barn og unge med atferdsproblem.

   Gjesteforelseing;

   2012-10-04.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Improving Teacher Collaboration - A growth modell approach.

   International Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2011-01-04 - 2011-01-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Improving authoritative teaching - MORE Symposium 2.

   Internasjonal Congress for School Effectiveness and Improvement;

   2011-01-04 - 2011-01-07.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Sosial kompetanse.

   Psykisk helse i skolen;

   2011-04-02.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Teaching styles.

   Georgian Summer Academy of Inclusion;

   2011-06-21.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Systematic Systemic work.

   Georgian Summer Academy of Inclusion;

   2011-06-24.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Mobbearbeidet på ville vegar?.

   Vikebladet-Vestposten.

   s.4-5.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Klasseleiing.

   Forelesing;

   2011-03-15.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Læringsmiljø.

   Master Spesialpedagogikk Volda;

   2011-03-14.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Improving Authoritative Teaching.

   International Congress on School effectiveness and school improvement (ICSEI);

   2011-01-04 - 2011-01-07.

  • Ertesvåg, Sigrun Karin

   (2011)

   Improving Teacher Collaboration.

   International Congress on School effectiveness and school improvement (ICSEI);

   2011-07-04.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Meir enn ein liten kar i Star Wars.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Long-term results of School-Based Preventive Programs- Just a sweet dream?.

   Fall Semester seminars;

   2011-09-28.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Pupil-pupil Relationships.

   Georgian Summer Academy of Inclusion;

   2011-06-22.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2011)

   Developing a Supportive Learning Environment.

   Georgian Summer Academy of Inclusion;

   2011-06-20.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Læringsmiljø.

   utenTitteltekst;

   2010-10-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Systematisk arbeid mot mobbing over tid.

   Bedre læringsmiljø;

   2010-09-23.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   The spirit is willing, but the flesh is weak. A scandinavian view of the of the challenges of sustainable improvement.

   International congress forschool effectivenes and school improvement;

   2010-01-04 - 2010-01-08.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Sosial kompetanse.

   utenTitteltekst;

   2010-04-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Foreldre får skylden for skoleuroen.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2010)

   Godt læringmiljø- haldning og handling.

   utenTitteltekst;

   2010-08-17.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Klasseleiing- med blikk for den enkelte elev.

   utenTitteltekst;

   2010-11-26.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Kvifor verkar ikkje anti-mobbe program?.

   Stavanger Aftenblad.

   ISSN 0804-8991.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Klasseleiing.

   utenTitteltekst;

   2010-11-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Å kome i posisjon.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   Rektorer på ville veier.

   Dagbladet.

   ISSN 0805-3766.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2010)

   The Respect programme - a whole school approach to prevent and reduce problem behaviour.

   utenTitteltekst;

   2010-03-24.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Først må vi få bedre lærere.

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).

   ISSN 0804-3116.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Ikke behov for flere lærere.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Klasseleiing.

   utenTitteltekst;

   2009-08-13.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Flere lærere ingen kvalitetsgaranti.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2009)

   Læringsmiljø og endringsarbeid - eit naturleg tospann.

   Senter for atferdsforsknings jubileumsonferanse;

   2009-11-05.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Forankringsseminar Rana i Respekt.

   utenTitteltekst;

   2008-02-04 - 2008-02-05.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Respekt- forankringsseminar.

   Forankringsseminar;

   2008-02-26 - 2008-02-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Sosial kompetanse.

   utenTitteltekst;

   2008-02-08.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Forankringsseminar Sandnes i Respekt.

   utenTitteltekst;

   2008-01-31 - 2008-02-01.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Forankringsseminar Trondheim i Respekt.

   utenTitteltekst;

   2008-02-26 - 2008-02-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Den vanskelege vidareføringa.

   Buskerudkonferansen;

   2008-01-24 - 2008-01-25.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Respekt- forankringsseminar.

   Forankringseminar;

   2008-02-04 - 2008-02-05.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Der elevene lærer respekt og håndhilsing.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2008)

   Respekt - forankringsseminar.

   Forankringsseminar;

   2008-01-31 - 2008-02-01.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Respekt - Videreføringsseminar.

   Respekt Sandnes skolene;

   2007-09-12.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   The relation between social competence, aggression and being bullied in different classroom contexts.

   Paper presented at the 13th European Conference on developmental psychology.;

   2007-08-21 - 2007-08-25.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Midthassel, Unni Vere; Westergård, Elsa

   (2007)

   Veiledning i Respekt - introduksjon.

   veiledningsopplæring i Respekt;

   2007-04-18 - 2007-04-19.

  • Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Skalautvikling.

   Nasjonalt nettverk for skolebasert forskning;

   2007-11-23.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Respekt - Videreføringsseminar.

   Respekt Stavanger skolene;

   2007-09-11.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Roland, Erling; Vaaland, Grete Sørensen

   (2007)

   The Respect programme.

   13th European Conference on Developmenta Psychology;

   2007-08-21 - 2007-08-25.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Forankringsseminar Respekt.

   Respekt Trondheim skolene;

   2007-05-10 - 2007-05-11.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Forankringsseminar Respekt.

   Respekt Sandnes skolene;

   2007-04-24 - 2007-04-25.

  • Størksen, Svein; Ertesvåg, Sigrun K.

   (2007)

   Forankringsseminar Respekt.

   Respekt Stavanger skolene;

   2007-04-26 - 2007-04-27.

  • Ertesvåg, Sigrun K.; Størksen, Svein

   (2007)

   Respekt Vidareføringsseminar.

   Respekt;

   2007-09-11.