Padjadjaran University

Oppdag Indonesia! Bandung er hovedstaden i provinsen Vest-Java og med 2,2 millioner mennesker regnes som den tredje største byen i Indonesia. Her er yrende markeder og gode shoppingmuligheter, blomstrende kafeer i nederlandske kolonibygninger og trafikk overalt hvor du ser. I tillegg har Bandung nesten 50 høyere utdanningsinstitusjoner og er blant de mest populære byene for utdanning i Indonesia.

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Universitas Padjadjaran (UNOAD) tilhører de 10 beste universitetene i Indonesia (QS University Ranking 2020) som ligger i Vest-Java. Det ble etablert i 1957.

Krav om språkkunnskaper

Det Helsevitenskapelige fakultetet krever at alle søkere må ha minimum -4- i engelsk (muntlig og skriftlig) på vitnemålet fra videregående. Studenter som ikke oppfyller kravet kan ta en IELTS eller TOEFL test og dokumentere minimum: TOEFL: 550 (papir-basert); IELTS: 5.5; iBT: min 70. (krav fra UNPAD).

Karakterkrav

Alle emner, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall friplasser per semester

0.

Antall praksisplasser

2 plasser for sykepleiestudenter.

Informasjon om skolepenger

Tuition fee: IDR 15.000.000 for 9 uker praksis i 2022.

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

Bolig

UNPAD fasiliterer med søknad om et rom i International Student Dormitory. Les mer om studentlivet ved UNPAD ved å klikke på denne lenken.

Visum

Telext visa koster ca. IDR 350.000.

Vaksiner

Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger for hvilke vaksiner du skal ta. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/vaksiner-ved-reise-til-asia/.

Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år. Normalt kreves det dTP-IPV, Hep A, Tyf. Vurder også BCG-vaksine og Rabiesvaksine. Les mer i Vaksinasjonsveilederen til FHI. Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt. Ta kontakt med «Reisemedisinsk senter» på SUS.

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleierforbund anbefales.

Informasjon om forsikring på UiS sine nettsider.

Flere spørsmål?