Lær mer om det tverrfaglige nettverket ParkinsonNet

Nettverket skal bidra til et kompetanseløft om Parkinsons sykdom i hele Norge.

Publisert Sist oppdatert
Helse

ParkinsonNet samler fagpersoner i et tverrfaglig nettverk med høy kompetanse om Parkinsons sykdom og parkinsonisme. Nettverket består i dag av fysioterapeuter, ergoterapeuter, logopeder og sykepleiere. Fagpersonene deltar fra både spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og privat sektor.

ParkinsonNet skal gjennom nettverksbygging bidra til å optimere behandling og tjenester til personer med Parkinsons sykdom. Dette oppnås gjennom tverrfaglig og praksisnær opplæring av fagpersoner med stort fokus på kommunikasjon på tvers av faggrupper, helsetjenester og kommunegrenser. 

Parkinsons sykdom er en lidelse med mange ulike symptomer, både motoriske og ikke-motoriske. Pasientene krever tverrfaglig oppfølging som tilpasses forløpet og symptombildet som varierer fra person til person.

Nettverksmodellen er hentet fra Nederland, og ble i 2017-2019 prøvd ut i Rogaland og Oslo i regi av Helsedirektoratet. ParkinsonNet gav gode erfaringer og er nå besluttet implementert innen 2024 i alle helseregioner i Norge. Vil du lære mer eller delta ta kontakt med parkinsonnet@sus.no eller les mer her www.parkinsonnet.no