Årets tidsskriftartikkel - hederlig omtale til Lise Karin Meling

Vi gratulerer Lise Karin Meling ved Fakultet for utøvende kunstfag med hederlig omtale for artikkelen “Jubel og Kjærlighed, Fortvivlelse og Vanvid, Alt laa i dette tonende Hvelv”: Kvinnenes pianomusisering i norsk skjønnlitteratur 1850-1900.

Published Endret
Førsteamanuensis Lise Karin Meling ved Fakultet for utøvende kunstfag
Førsteamanuensis Lise Karin Meling har blant annet kvinnelige komponister og populærmusikk og kjønn som sine forskningsområder.

19. juni ble vinnerne av Universitetsforlagets pris «Årets tidsskriftartikkel» gjort kjent på forlagets nettside og i Ublogg. Artikkelen “Jubel og Kjærlighed, Fortvivlelse og Vanvid, Alt laa i dette tonende Hvelv”: Kvinnenes pianomusisering i norsk skjønnlitteratur 1850-1900, av førsteamanuensis Lise Karin Meling ved Fakultet for utøvende kunstfag fikk en velfortjent hederlig omtale. Artikkelen ble publisert i Studia Musicologica Norvegica i 2019. Vi gratulerer!

Les Lise Karin Meling sin artikkel her: “Jubel og Kjærlighed, Fortvivlelse og Vanvid, Alt laa i dette tonende Hvelv”: Kvinnenes pianomusisering i norsk skjønnlitteratur 1850-1900

Juryens begrunnelse

Hederlig omtale går til artikkelen “Jubel og Kjærlighed, Fortvivlelse og Vanvid, Alt laa i dette tonende Hvelv”: Kvinnenes pianomusisering i norsk skjønnlitteratur 1850-1900 av Lise Karin Meling, publisert i Studia Musicologica Norvegica 2019.

Artikkelen “Jubel og Kjærlighed, Fortvivlelse og Vanvid, Alt laa i dette tonende Hvelv”: Kvinnenes pianomusisering i norsk skjønnlitteratur 1850-1900, fortjener hederlig omtale fordi den formidler nye og interessante perspektiver på norsk musikk-, kjønns- og litteraturhistorie på en metodisk nyskapende og svært inspirerende måte.

Artikkelen undersøker et område i musikkhistorien som tidligere har fått lite oppmerksomhet, nemlig hvilke kjønnete betydninger pianoet hadde, særlig med hensyn til representasjonen av kvinner, i norsk skjønnlitteratur fra 1800-tallet.

Arbeidet er basert på et imponerende digitalt arkivarbeid i Nasjonalbibliotekets bokhylla.no, og avdekker på denne måten diskurser om musikk og kjønn i en rekke skjønnlitterære tekster fra perioden som er mindre kjente for ettertiden. Gjennom analyser av rollen pianoet hadde som et sted kvinner kunne gi uttrykk for intimitet og seksualitet, samt indre følelser, selv og identitet, kaster den også nytt lys over 1800-tallets kvinnelighet. Den har dermed stor relevans både for litteratur-, musikk- og kjønnshistorien, samtidig som den gir et interessant bidrag til hvordan ulike sosiale og kulturelle fenomener og diskurser kan studeres historisk gjennom litteratur og andre kunstuttrykk. Juryen finner at artikkelen er svært velskrevet og ikke minst underholdende, samtidig som den er grundig og banebrytende. Til tross for at den retter seg mot et relativt lite fagfelt har den både tverrfaglig og allmenn relevans.

Tekst: Agnete in't Veld Bendiksen
Foto: Privat
Første gang publisert: 25.06.2020

Du er kanskje også interessert i ...

Studier

Fakultet for utøvende kunstfag

Konserter og forestillinger

Fakultet for utøvende kunstfag

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Fakultet for utøvende kunstfag