Sharing Knowledge - Creating Impact

Erasmus+ program ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Publisert Sist oppdatert

Dublinia 2022

Arkeologisk Museum er prosjektleder for Erasmus + prosjektet «Sharing Knowledge, Creating Impact»

Prosjekt-type: Strategisk partnerskapsprosjekt/samarbeidspartnerskap

Prosjektlengde: 36 måneder

Prosjektperiode: 31.12.2020 - 31.12.2023

Prosjekttittel: Sharing Knowledge – Creating Impact

Hovedmål: Erfaringsutveksling

Prosjektet har 3 partnere i tillegg til oss:
Dublinia, Ireland, http://www.dublinia.ie/
Museum Vestsjælland,Denmark, http://www.vestmuseum.dk/
York Archaeological Trust for Excavation and Research, United Kingdom, http://www.yorkarchaeology.co.uk/

deltagerkart erasmus + arkeologisk museum
Deltagerkart
Erasmus+ logo

Alle partnere arbeider med formidlingsopplegg og utvikling av besøksopplevelser, men med ulike tilnærminger og ulike kunnskaper.

I «Sharing Knowledge, Creating Impact» arbeider vi sammen, deler erfaringer og lærer fra hverandre. 

Prosjektet innebærer 4 hovedaktiviteter: «ansatt-utveksling», i tillegg til workshops i forlengelsen av annenhver utveksling. 

1. Utveksling 25.-30. mai 2022:                     Jorvik Viking Festival, York, Storbritannia

2. Utveksling/workshop september 2022:    Dublinia, Dublin, Irland

3. Utveksling august 2023                              Vestsjælland, Danmark

4. Utveksling/workshop oktober 2023          Stavanger, Norge

alle deltagerne dublinia
Deltagere i Dublinia 2022

Ved å fokusere på den mangfoldige kulturarven gjennom historien vil deltakerne diskutere og erfare hvordan partnerorganisasjonene på ulik vis tilbyr og gjennomfører undervisning og besøkstilbud, med fokus på levende formidling av historien

Eksempel på temaer er: Universell utforming/Access for all, demokratisere historien, formidling til publikum som ellers er utfordrende å nå, virtuelle tilbud, læring for alle.

JORVIK Viking Festival 28 May 2022

Jorvik Viking Festival 2022, Ellen Hagen t.h. og Steffen Simenstad fra Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger går i front

Steffen formidler

Steffen Simenstad fra Arkeologisk museum formidler

I York 2022

Kjekke workshops

Deltagere York 2022

Deltagere ved utvekslingen

Kart York

Flotte vikingskip fargelagt av lokale barn

Dublinia 2022

Eskursjon på utveksling i Dublinia 2022

Dublinia 2022

Eskursjon på utveksling i Dublinia 2022

Dublinia 2022

Utveksling i Dublinia 2022

Dublinia 2022

Deltagere ved utvikslingen

Dublinia 2022

Ellen Hagen og Heidi Wevle ved Arkeologisk museum holder foredrag