Disputas for Karl Ronny Klungtvedt

Mandag 4. desember 2023 kl. 10:00-15:00,
Kjølv Egelands Hus,
E-164.

Karl Ronny Klungtvedt forsvarer si avhandling om petroleumsteknologi.

Published Endret

Ph.d.-kandidaten frå Det teknisk-naturvitskaplege fakultetet forsvarer avhandlinga “Drilling Fluid Additives for Wellbore Strengthening and Reservoir Protection”.

Prøveforelesing klokka 10:00. Tildelt emne: “Wellbore completions and the importance of wellbore clean-up for enhanced productivity”.

Disputasen startar klokka 12:15.

Begge finn stad i Kjølv Egelands Hus, E-164, og i Zoom. Møte-ID: 692 4426 427, passord: 405496.