Webinar om kontroll med kunnskapsoverføring

Tirsdag 15. november 2022 kl. 10:00-11:00,
Zoom Webinar.

Beredskapsrådet, Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning (Sikt) og PST inviterer forsknings- og utdanningsvirksomhetene til erfaringsdeling om eksportkontroll.

Publisert Sist oppdatert

Beredskapsrådet, Cybersikkerhetssenter for forskning og utdanning (Sikt) og PST inviterer forsknings- og utdanningsvirksomhetene til erfaringsdeling om hvordan det jobbes med det gjeldende eksportkontrollregelverket i sektoren.

Sammen med dere vil vi løfte frem ulike praktiske problemstillinger og muligheter knyttet til dagens gjeldende regelverk. Hensikten er at vi i fellesskap kan dele gode løsninger og redusere noe av usikkerheten som mange av virksomhetene kjenner på.

Webinaret vil ikke være en arena for å diskutere de foreslåtte endringene i eksportkontrollregelverket, eller for å drøfte enkeltsaker.

Målgruppen for webinaret: Alle som jobber med eksportkontrolltematikken i forsknings- og utdanningsvirksomhetene, uavhengig av tilnærming.