Hopp til hovedinnhold

Aslaug Fodstad Gourvennec

Postdoktor

Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
OD B-2499
Publications
 • Vitenskapelige publikasjoner
  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2020)

   Literature education in Nordic L1s: Cultural models of national lower-secondary curricula in Denmark, Finland, Norway and Sweden

   L1-Educational Studies in Language and Literature

   ISSN 1567-6617.

   Volum 20.

   s.1-32.

   DOI: 10.17239/L1ESLL-2020.20.01.07

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle

   (2019)

   Digital hverdag med en-til-en-løsning i ungdomsskolen: En studie av bruken av elevenes datamaskin i undervisningen

   Universitetsforlaget

   s.52-70.

   DOI: 10.18261/9788215031606-2019-04

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid

   (2019)

   «Du er nødt til å ha endringskompetanse som lærer, hvis ikke så dør du ut, altså». Lærerperspektiv i digitaliserte klasserom

   Universitetsforlaget

   s.101-130.

   DOI: 10.18261/9788215031606-2019-06

  • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2018)

   Samtalen som representasjon av teksten

   Det Norske Samlaget

   s.259-283.

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 12.

   Hefte 4.

   DOI: 10.5617/adno.6282

  • Solheim, Oddny Judith; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler

   Universitetsforlaget

   s.186-203.

   DOI: 10.18261/9788215030258-2017-11

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2016)

   En plass for meg? Faglig identitetsbygging i en litterær praksis

   Acta Didactica Norge

   ISSN 1504-9922.

   Volum 10.

   Hefte 1.

   DOI: 10.5617/adno.2342

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2016)

   Litteraturfaglig praksis: Avgangselevers retrospektive blikk på arbeid med litterære tekster i videregående skole

   Nordic Journal of Literacy Research

   ISSN 2464-1596.

   Volum 2.

   DOI: 10.17585/njlr.v2.271

  • Nielsen, Ingrid; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle

   (2014)

   Lesing i norsk

   Cappelen Damm Akademisk

   s.181-198.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2014)

   Inn i norskfaget? Litterære samtaler som faglig praksis

   Fagbokforlaget

 • Bøker og kapitler
  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   "Det rister litt i hjernen". En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis

   Hefte 354.

 • Formidling
  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Valand, Siv Sørås

   (2021)

   Blir eksamen til bak lukkede dører?

   Dagsavisen

   ISSN 1503-2892.

   s.33-33.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Teachers’ figured worlds about early literacy instruction. An extreme case study

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Takk for støtta!

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sæther, Vibeke H.; Valand, Siv Sørås

   (2020)

   Nye forslag kan ta videregående skole i feil retning

   Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.)

   ISSN 0804-3116.

   s.30-31.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2020)

   Literature in the Nordic L1: A study of national lower-secondary curricula in Denmark, Finland, Norway and Sweden

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sæther, Vibeke H.; Valand, Siv Sørås

   (2020)

   Hva vil vi med videregående skole?

   Utdanningsnytt.no

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Digitale hjelpemidler

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 1.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Krav om relevans

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 3.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2020)

   Kva så med eksamen?

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 4.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Språklov på høyring

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 4.

   s.79-79.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2019)

   Muntlige ferdigheter på ny

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Höglund, Heidi; Johansson, Maritha; Kabel, Kristine; Sønneland, Margrethe

   (2019)

   Forestillinger om litteratur og litteraturarbeid i nordiske læreplaner

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe; Kabel, Kristine; Johansson, Maritha; Höglund, Heidi

   (2019)

   Literature in the Nordic Curricula: A study of the concept of literature and purposes for literary education for lower secondary education

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Tverrfaglige tema til diskusjon

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 3.

   s.83-83.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Læreplanlesing

   Norsklæreren

   ISSN 0332-7264.

   Hefte 2.

   s.103-103.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Figured Worlds Among Teachers Co-Teaching Classes with Respectively Strong and Poor Literacy Development

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   Åpne og åpnende litterære gruppesamtaler - et mulighetsrom for elevers etablering av saksorienterte prosjekter. I dialog med vibeke Hetmars tenkning

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2019)

   I won't grow up!

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk

   Hefte 1.

   s.79-79.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Litterære samtaler - et mulighetsrom for deltakelse og utvikling?

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Litterære samtaler

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2018)

   Litteraturen i norskfagets kjerneelementer

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   A Study of Norwegian Teachers' Conversation About the Use of Test Results for Instructional Purposes

  • Rangnes, Hege; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Læreres samtale om pedagogisk bruk av flerspråklige elevers prøveresultater

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Fremtidens elever skal få bedre prøver

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Forhandlingar om framtidas norskfag

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk

   Hefte 4.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2018)

   Cumbersome concepts? Exploring terminology, disciplinarity, and dialogue in literary group conversations in upper secondary school: work in progress

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Solheim, Oddny Judith

   (2017)

   Gutte- og jentelesere i topp og bunn. En utforsking av leserprofiler

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   Poesi i klasserommet

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Michelsen, Per Arne; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Litterære samtaler i lærerutdanningen: Forholdet mellom den litterære teksten og samtalen som representasjon av teksten

  • Skaftun, Atle; Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   Den digitale hverdagen: Hvordan brukes datamaskinene i ungdomsskolen?

  • Michelsen, Per Arne; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Sønneland, Margrethe

   (2017)

   Litteratursamtaler i lærerutdanningen

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   "Det rister litt i hjernen"

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2017)

   "Det rister litt i hjernen." En studie av møtet mellom høytpresterende elever i videregående skole og litteraturfaglig praksis

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Rongved, Elisabeth

   (2016)

   Pupils’ critical view of literature education

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Sønneland, Margrethe

   (2016)

   The Importance of Literature in Education - in a Digital Age

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2016)

   Litterære samtaler som faglig praksis

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2016)

   "Utvikling av litterær faglighet" eller "Bilder av litteraturfaglig praksis"?

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2015)

   Litterære samtaler som faglig lesing

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2015)

   Development of literary disciplinarity

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2014)

   Meningsskaping ved hjelp av forbindelser

  • Rønneberg, Vibeke; Gourvennec, Aslaug Fodstad; Husebø, Dag; Mossige, Margunn; Uppstad, Per Henning; Staurseth, Hanne Egenæs

   (2013)

   Faglig lesing - lesing i fagene

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Litteratur og faglighet

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Interpretation and literary disciplinarity

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Nielsen, Ingrid; Skaftun, Atle

   (2013)

   Litteraturens plass i kommunikasjonsfaget norsk

   Norsklæreren tidsskrift for språk, litteratur og didaktikk

   Hefte 1.

   s.18-21.

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad

   (2013)

   Utvikling av litterær faglighet

  • Gourvennec, Aslaug Fodstad; Skaftun, Atle; Uppstad, Per Henning

   (2012)

   Literary education as a transition between everyday language and academic literacy

 • Kunstnerisk produksjon
 • Kommersialisering
 • Cristin hovedlogo, Cristin current research information system in Norway